Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KAJIAN TINDAKAN SEJARAH. KAJIAN TINDAKAN SEJARAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KAJIAN TINDAKAN SEJARAH. KAJIAN TINDAKAN SEJARAH."— Transcript presentasi:

1

2 KAJIAN TINDAKAN SEJARAH

3 KAJIAN TINDAKAN SEJARAH

4 APLIKASI TEKA SILANGKATA DAPAT MENINGKATKAN PENGUASAAN FAKTA SEJARAH
PELAJAR TINGKATAN 1

5 PN MAHFUZAH MOHD NOH SMK SUNGAI RAMBAI 77400 SUNGAI RAMBAI MELAKA

6 KANDUNGAN TUJUAN KAJIAN REPLEKSI P&P YANG LALU FOKUS KAJIAN
OBJEKTIF KAJIAN KUMPULAN SASARAN PELAKSANAAN KAJIAN AKTIVITI YANG DIJALANKAN REFLEKSI KAJIAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA PENUTUP

7 TUJUAN KAJIAN Menentukan keberkesanan kaedah “Teka Silang Kata” dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah tingkatan satu.

8 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU
Terdapat pelajar yang tidak lulus mata pelajaran Sejarah di peringkat sekolah mahupun peperiksaan PMR dan SPM Mereka kurang meminati pelajaran Sejarah yang pada tanggapan mereka merupakan mata pelajaran yang amat membosankan dan sukar mengingati fakta-fakta, tajuk-tajuk dan nama Pelajar juga menghadapi masalah memahami konsep keseluruhan Pelajar malas membaca dan mencari fakta di dalam buku teks serta rujukan

9 FOKUS KAJIAN Penggunaan kaedah Teka Silang Kata dalam proses mengingati fakta sejarah Mengatasi masalah pelajar yang kurang meminati pembelajaran sejarah dalam kelas dan kesukaran untuk mengingati fakta dalam sesuatu bab

10 OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum Objektif Khusus
Meningkatkan daya ingatan pelajar menggunakan Teka Silang Kata sebagai ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran Objektif Khusus Pelajar dapat melengkapkan maklumat dan fakta Sejarah dalam Teka Silang Kata Pelajar mendapat kemahiran bersosial melalui aktiviti perbincangan Pelajar mampu mengingati sesuatu fakta, tokoh dan peristiwa Sejarah Pelajar berkebolehan menjawab soalan objektif 80 % pelajar 1 Rancangan Khas lulus dalam ujian pos

11 KUMPULAN SASARAN 26 orang pelajar Tingkatan 1 Rancangan Khas.Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun bagi Mata Pelajaran Sejarah 2009 menunjukkan mereka belum menguasai subjek Sejarah sepenuhnya. MARKAH PELAJAR A(80-100) - B(65-79) 7.6 % C(50-64) 38.4 % D(40-49)

12 Tinjauan Masalah PERLAKSANAAN KAJIAN
Pemerhatian tingkahlaku dan soal selidik lisan. Berdasarkan pemerhatian tingkah laku pembelajaran serta soalan-soalan lisan yang diajukan kepada pelajar 1 RK, masalah berikut dikenal pasti sebagai halangan pencapaian lebih baik dalam ujian sejarah: Pelajar didapati kurang kebolehan mengingati fakta Sejarah semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bidang atau skop topik yang luas Nilai komersial yang rendah terhadap mata pelajaran sejarah

13 Analisis Tinjauan Masalah
PERLAKSANAAN KAJIAN Analisis Tinjauan Masalah Pelajar kurang berminat dengan pengajaran Sejarah secara penerangan .Hal ini menunjukkan perlunya cara lain untuk belajar. Ramai pelajar belum lagi menguasai kemahiran menghafal dengan baik. Bidang atau skop yang luas menyebabkan pelajar tidak dapat memberi fokus isi kandungan pelajaran secara keseluruhannya.Ini kerana pelajar sering terlupa akan kandunagn pelajaran terdahulu dan tidak dapat membuat perkaitan peristiwa secara kronologi.

14 AKTIVITI YANG DIJALANKAN
Memulakan proses p & p bab 9 secara penerangan Memberi ujian pra bab 9 kepada pelajar untuk menguji kebolehan pelajar mengingati fakta-fakta penting dalam bab 9. Keputusan ujian pra diperolehi tetapi tidak seperti yang diharapkan. Guru menerangkan sekali lagi fakta-fakta utama dalam bab9 dan dibantu oleh teka silang kata sebagai ABM. Pelajar mencari maklumat secara keseluruhan bab 9 sambil melengkapkan teka silang kata yang diberikan. Melengkapkan maklumat teka silang kata dalam aktiviti p&p Memberi gambaran menyeluruh melalui edaran teka silang kata

15 REFLEKSI KAJIAN PENILAIAN PENCAPAIAN PELAJAR 1
RUMUSAN PEMERHATIAN YANG DIJALANKAN REFLEKSI KAJIAN SECARA KESELURUHAN

16 PENILAIAN 1 Bil. soalan yang betul Bilangan pelajar 25 – 30 20 - 24 6
Ujian Pra terdiri daripada 30 soalan objektif berkenaan bab 9 dan diberikan masa setengah jam untuk menyelesaikan. Ujian Pra dijalankan bagi menguji tahap sebenar pencapaian pelajar menjawab soalan objektif.Ujian pra dijalankan sebelum sesi bimbingan kaedah Teka Silang Kata diperkenalkan. Keputusan Ujian Pra dapat dirumuskan dalam jadual berikut : LULUS 70% Bil. soalan yang betul Bilangan pelajar 25 – 30 6 15 – 19 9 10 – 14 11 5 – 9 0 - 4

17 PENILAIAN 2 Kumpulan sasaran ini diajar bab 9 dengan menggunakan Teka Silang Kata sebagai bahan bantu mengajar Satu ujian pos telah diadakan untuk menilai keberkesanan penggunaan Teka Silang Kata tersebut Keputusan ujian pos LULUS 88 % Bil. soalan yang betul Bilangan pelajar 25 – 30 4 20 – 24 10 15 – 19 8 10 – 14 5 – 9 0 – 4

18 PERBANDINGAN BIL. SOALAN YANG BETUL BILANGAN PELAJAR PRA POS PERBEZAAN 25 – 30 4 +4 20 – 24 6 10 15 – 19 9 8 -1 10 – 14 11 -5 5 – 9 0 – 4

19 GRAF PERBANDINGAN

20 RUMUSAN AKTIVITI Bahan bantu mengajar berasaskan teka silang kata berjaya menarik perhatian dan minat pelajar Mengekalkan ingatan jangka pendek. Ini dapat diperhatikan apabila pelajar dapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan Pelajar lebih menumpukan perhatian semasa proses pengajaran-pembelajaran berdasarkan teka silang kata.

21 REFLEKSI KAJIAN Pelajar menggunakan Teka Silang Kata untuk membantu diri mereka Keberkesanan pengajaran berasaskan Teka Silang Kata memberi kesan yang diharapkan Pelajar menunjukkan minat terhadap Teka Silang Kata yang diberi. Teka Silang Kata ini juga dilihat dapat mengukuhkan ingatan pelajar terhadap tajuk yang diajar

22 CADANGAN CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA KAEDAH PUZZEL
KAEDAH CIPTA SAJAK KAEDAH CIPTA LIRIK LAGU

23 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "KAJIAN TINDAKAN SEJARAH. KAJIAN TINDAKAN SEJARAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google