Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UNIT 8 Behaviourisme dalam Semantik

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UNIT 8 Behaviourisme dalam Semantik"— Transcript presentasi:

1 UNIT 8 Behaviourisme dalam Semantik
BBM 3206 Semantik BBM 3206 Semantik Prof.Madya. Zaitul Azma Zainon Hamzah Jabatan Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia

2 Kata Dasar bunyi yang lengkap dan boleh berdiri sendiri (mempunyai makna). Kata dasar jati mempunyai makna seperti: orang, meja, lari, tidur,* merah dan tinggi. kata dasar semu tidak mempunyai makna tetapi mengandungi makna. Maksud mengandungi makna ialah perkataan tersebut baru mempunyai makna apabila telah digabungkan dengan imbuhan atau perkataan lain. Contoh: kupu, kanak, kura, bukan, tani, juang dan nyala (Darwis, 1994: 47).

3 perkataan yang tidak memiliki makna dan juga "tidak mengandungi makna disebut sebagai kata tugas. Contohnya: - (1) Kambing itu kepunyaan Pak Ali. Perkataan itu bertugas sebagai penentu bagi menyatakan bahawa kambing itu kepunyaan Pak Ali. Ini membawa makna bahawa jika ada kambing lain, kambing itu adalah bukan kepunyaan Pak Ali.

4 Kata Terbitan Yang dimaksudkan dengan kata terbitan ialah kata dasar yang telah mendapat penambahan sama ada dengan cara penyisipan, pengulangan, pemaduan ataupun penambahan/pengimbuhan. Contoh: gemilang (penyisipan) budak-budak (pengulangan) beritahu (pemaduan) penambahan/pengimbuhan (ternama)

5 Bandingkan makna kata dasar dan makna yang telah mendapat penyisipan.
Contoh: Sabut = bahagian kulit yang berserat atau berjerami. Serabut = benda seperti benang yang susunannya tidak teratur. Jajah = menakluk. Jelajah = pergi mengunjungi sesuatu tempat. Kupas = membuangkan atau menanggalkan kulit sesuatu. Kelupas = kulit yang tanggal dengan sendirinya.

6 Makna kata dasar dan yang telah mendapat pengulangan:
Lari = pergerakan yang lebih laju daripada berjalan. Lari-lari = berlari dengan langkah yang pendek. Punah =rosak atau binasa Ranah =tiada makna/kata dasar semu Dolak = tiada makna/kata dasar semu Dalik = tiada makna/ kata dasar semu Dolak-dalik = percakapan yang tidak tetap

7 Makna kata dasar setelah menjadi kata paduan
Tukar = Memberikan ganti kepada apa-apa yang diterima. ( Pertukaran). Milik = Sesuatu yang dimiliki/ kepunyaan. Tukar milik = Penukaran hak sesuatu benda dsb. Beri = Menyebabkan seseorang menerima sesuatu. Tahu = Mengerti sesudah mempelajarinya. Beritahu = Menyampaikan sesuatu maklumat. Alih = Bertukar ke tempat yang lain. Nama = Sebutan bagi orang, barang atau tempat. Alih nama = Tukar nama.

8 Pengimbuhan Kata Dasar
Namakan = beri nama kepada. Namai = beri nama. Ternama = terkenal (kiasan). Bernama = mempunyai nama. Kenamaan = terkenal (kiasan). Penama = orang yang memiliki nama tersebut. Penamaan = pemberian nama. Menamakan = memberi nama kepada menamai/ = memberi nama. Dinamakan = diberi nama oleh. Dinamai = diberi nama. Ternamakan = tidak sengaja diberi nama.

9 Makna Gramatis Makna gramatikal ialah makna yang terkandung dalam imbuhan apabila digabungkan dengan kata dasar. Bandingkan dua contoh ayat yang berikut: a) Jangan anggap manusia itu sebagai dewa walau bagaimana hebat pun dia. (b) Jangan dewakan manusia walau bagaimana hebatnya dia.

10 ‘kan’ dalam rajakan ‘kan’ bukan sahaja mengandungi makna ‘menganggap sebagai kata dasar’. Dalam konteks ayat ‘kan’ juga mengandungi makna ‘buat jadi raja’ c. Mereka rajakan ketua puak itu yang mempunyai pengikut yang ramai d. Mereka rajakan putera Sultan Ahmad yang sulung sebagai sultan, menggantikan ayahandanya yang mangkat. Dalam ayat, “Adik bercadang untuk bukukan segala catatan tentang pengalamannya ketika tinggal di kampung datuknya”

11 Makna gramatis akhiran ‘i’
Buat berkenaan dengan KD (kata dasar) Walaupun anaknya dapat kerja sebagai kerani, dia tetap syukuri Buat jadi KD Sudikah anda saya temani? Pengesahan KD Dia akui pelanggaran itu berlaku kerana kelalaiannya

12 Rumusan Makna sesuatu imbuhan akan jelas diketahui apabila berada dalam ayat. Hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satu-satuan yang lebih besar, misalnya hubungan antara kata dengan kata lain dalam frasa, klausa atau ayat dapat menjelaskan maknanya.

13 Sekian, Terima Kasih...


Download ppt "UNIT 8 Behaviourisme dalam Semantik"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google