Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MATA KULIAH AGAMA ISLAM

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MATA KULIAH AGAMA ISLAM"— Transcript presentasi:

1 MATA KULIAH AGAMA ISLAM
MODUL MATA KULIAH AGAMA ISLAM DOSEN : APIPUDIN, S.Th.I, MA.Hum

2 ALLAH, RABB, ILAH, MALIK, RAHMAN, DAN RAHIM
TUHAN ALLAH, RABB, ILAH, MALIK, RAHMAN, DAN RAHIM

3 ISTILAH TUHAN DALAM AL-QUR’A>N
TUHAN DALAM ISLAM ISTILAH TUHAN DALAM AL-QUR’A>N ALLAH (الله) di sebutkan 2152 kali pada ayat RABB (رب) di sebutkan 129 kali pada 125 ayat ILAH (اله) disebutkan 44 kali pada 40 ayat Malik (مالك) disebutkan 3 kali pada 3 ayat Rahman (الرحمن) disebutkan 43 kali pada 43 ayat Rahim (الرحيم) disebutkan 34 kali pada 34 ayat

4 PERHITUNGAN MATEMATIK
ALLAH (الله) di sebutkan 2152 kali pada ayat PERHITUNGAN YANG DISEBUTKAN : = 10 PERHITUNGAN JUMLAH AYAT : = 17 =27 2+7= 9 Surat ke 9 adalah surat al-taubah. Satu isyarat Allah merima taubat hambanya selama ruh dikadung badan.

5 PENGGUNAAN KATA ALLAH DALAM AL-QUR’AN
ISYARAT Menerima Taubat Manusia jangan putus asa untuk bertaubat

6 SIKAP MAKHLUK KEPAD ALLAH
الله ALLAH مخلوق (MAKHLUK, ADALAH SELAIN ALLAH) BER-AKAL DAN SyAHWAT BER-AKAL TIDAK BERAKAL MEMILIKI SyAHWAT TIDAK BERAKAL TIDAK MEMILIKI SAHWAT SIKAP MAKHLUK BERSERAH DIRI KPADA SISTEM ALLAH SELAMA HIDUP فَإٍذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ Maka bertawakkallah kepada Allah (Ali Imran ayat 159)

7 رب RABB Tuhan Pencipta dan Pemelihara, di sebutkan 129 kali pada 125 ayat Jumlah ayat = = 8 Disebutkan = = 12 2+4+14=20 2+0= 2 (Angka Isyarat) Angka 2 menunjukan dua tindakan (pencipta dan pemelihara). angka dua juga isyarat waktu, yaitu malam dan siang. Dengan demikian makhluk dipelihara Allah siang dan malam (24 jam)

8 إله ILAH Kata Ilah dalam al-Qur’an digunakan untuk menunjukan ke-Esaan Tuhan. Kata Ilah dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 44 kali pada 40 ayat. 44= = 8 40= = 4 8+ 4 = 12 Angka 12 ada korelasi dengan jumlah kalimat tauhid (12) Kalimat tauhid (لاإله الاالله) dipecah (ل ا إ ل ه ا ل ا ل ل ل ه ) Angka 12 ada korelasi dengan jumlah bulan dalam setahun (12) 12= 1+2= 3, sifat Allah yang ketiga adalah kekal (baqa). Yakni tidak akan berubah

9 Seluruh alam dikndalikan oleh Tuhan
MALIK (مالك) Dalam al-Qur’an kata Malik sebutkan 3 kali pada tiga ayat, yang semunya bermakna penguasa. Isyarat : Penguasa alam yata (Fisika) Penguasa alam Nasut (Meta fisika) Penguasa alam Lahut (Alam Ke-Tuhanan) Isyarat : Dunia Yata Dunia Maya Dunia Ghaib Seluruh alam dikndalikan oleh Tuhan

10 AL-RAHMAN (الرحمن) Al-Rahman diartikan maha pengasih. Dalam al-Qur’an kata ini terulang sebanyak 43 pada 43 ayat. 4+3= 7, Dalam seminggu hari berjumlah 7. Jadi Allah mengasihi makhluk-Nya pada setiap hari, tidak ada satharipun yang tidak ada kasih Allah. Dalam berkasih Allah tidak pernah pilih kasih.

11 AL-RAHIM (الرحيم) Maha Penyayang
Dalam al-Qur’an kata ini terulang 34 kali pada 34 ayat. Ini jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan al-Rahman yaitu 43 kali. Ini satu isyarat bahwa tidak semua yang dikasih disayang dalam tujuh hari. Jadi dalam 7 hari ada yang dikasih dan disayang, dan ada yang dikasih tetapi tidak disayang.


Download ppt "MATA KULIAH AGAMA ISLAM"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google