Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMAN KEPADA ALLAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMAN KEPADA ALLAH."— Transcript presentasi:

1 IMAN KEPADA ALLAH

2 PENGERTIAN Iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan). Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaanNya, kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata.

3 KESIMPULAN PENGERTIAN
Iman kepada Allah SWT adalah mempercayai atau meyakini akan adanya Allah SWT sebagai tuhan yang maha esa dengan segala kemahasempsebut diyakini dalam hati sanubari, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan amal salehurnaannya. Kepercayaan ter

4 LANJUTAN Menurut bahasa : Iman adalah percaya atau membenarkan
Menurut Tauhid : Iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasi dalam perbuatan

5 DALIL NAQLI IMAN KEPADA ALLAH
Dalam firman-Nya, Allah SWT menyatakan : “ Bukanlah menghadap wajahmu kearah Timur dan Barat itu suatu kebajikan. Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah SWT, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan (sebagian) harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir ( yang memerlukan bantuan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa .” (Q.S. Al-Baqarah, 2:177)

6 PENGERTIAN ASMAUL HUSNA
Asmaa'ul husna adalah nama-nama Allah ta'ala yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berati yang baik atau yang indah jadi Asma'ul Husna adalah nama nama milik Allah ta'ala yang baik lagi indah.

7 DALIL TENTANG ASMAUL HUSNA
"Dialah Allah, tidak ada Tuhan/Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai asmaa'ul husna (nama-nama yang baik)." - (Q.S. Thaa-Haa : 8) Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaa'ul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" - (Q.S Al-Israa': 110) "Allah memiliki Asmaa' ulHusna, maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama- nama yang baik itu..." - (QS. Al-A'raaf : 180)

8 SIFAT-SIFAT ALLAH BESERTA PENJELASAN
Sifat Allah ada 99 tapi yang akan saya jelaskan Pada slide ini hanyalah 10 yakni : 1.Ar-Rahman 6.Al-Mukmin 2.Ar-Rahiem 7.Al-Muhaimin 3.Al-Malik 8.Al-Aziz 4.Al-Quddus 9.Al-Jabbar 5.As-Salaam 10.Al-Mutakabbir

9 AR-RAHMAN Yang Maha Pemurah 163. Dan Ilah kamu adalah Ilah Yang Maha Esa; Tidak ada Ilah melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (QS. Al baqarah, 2:163) Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya, tanpa pandang bulu, baik taat kepada allah maupun tidak

10 AR-RAHIEM Yang Maha Penyanyang 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS. Al A’raf, 7:96) Sifat Ar-Rahim Allah selalu dilimpahkan kepada seluruh hamba-Nya yang beriman secara tetap dan bersifat kekal, bukan saja hidup di dunia tetapi juga hidup di alam kubur dam alam akhirat

11 AL-MALIK Yang Maha Merajai 116. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya;tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Dia, Rabb (Yang mempunyai) Arsy yang mulia. (QS. Al-Mu’minun, 23:116) Allah SWT maha merajai seluruh alam, baik alam syahadah (nyata) maupun alam ghaib (Abstrak)

12 AL-QUDDUS Yang Maha Suci 1. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Jum’ah 62:1) Allah bersih dari segala kekurangan (Maha sempurna)

13 AS-SALAAM Yang Maha Sejahtera 23. Dia-lah Allah Yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan,Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. Al-Hasyr, 59:23) Kesejahteraan/Keselamatan yang dimiliki umat manusia pada hakikatnya bersumber dari Allah

14 AL-MUKMIN Yang Maha Terpercaya 23. Dia-lah Allah Yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan,Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. Al-Hasyr, 59:23) Wa’dun dan wa’id Allah SWT tersebut pasti akan ditepati-Nya

15 AL-MUHAIMIN Yang memperhatikan, menjaga, serta menaungi Hamba-Hamba-Nya dalam segala keadaan. Atau Yang Maha Pelindung, khususnya Pelindung iman.

16 AL-AZIZ Yang Maha Kuat dan Mengalahkan segala sesuatu dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Atau Yang Maha Mulia, atau pun Yang Maha Jaya.

17 AL-JABBAR Yang dapat Memaksakan Kehendak-Nya atas semua Makhluk-Nya; Yang Maha Perkasa. Yang Kehendak-Nya tidak terkalahkan atau diingk

18 AL-MUTAKABBIR Yang patut Dipuja karena Keagungan Sifat-Sifat- Nya; Yang Memiliki Kebesaran. Atau Yang Maha Bangga, atau Yang Maha Agung. Hanya Tuhan, Yang Berkuasa atas segala Hidup, berhak berbangga.

19 Perilaku Orang Beriman Terhadap 10 Sifat Allah Dalam AL-ASMA’UL HUSNA
Berusaha Selalu Berbuat Baik dan Berkasih Sayang Berusaha Menjadi Mukmin yang Bertakwa Memelihara Kesucian Diri Menjaga Keselamatan Diri dan Orang Lain Menjadi Orang Yang Terpecaya dan Dapat Memberikan Rasa Aman kepada Sesama Berperilaku Adil Berusaha Menjadi Orang yang Pemaaf Berperilau Bijaksana Menjadi Pemimpin yang Baik Ber- muhasabah (Introspeksi Diri)


Download ppt "IMAN KEPADA ALLAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google