Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Harta Kekayaan Rumah Tangga

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Harta Kekayaan Rumah Tangga"— Transcript presentasi:

1 Harta Kekayaan Rumah Tangga
Warisan/hibah yang diperoleh salah satu pihak suami atau isteri dari kerabatnya. Harta yang diperoleh salah satu pihak suami atau isteri atas usaha sendiri sebelum atau selama perkawinan. Harta yang diperoleh oleh suami-isteri selama perkawinan karena usaha bersama. Harta yang diperoleh dari hadiah selama perkawinan

2 HARTA WARISAN Harta Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang menjadi hak para ahli warisnya. Harta kekayaan materiil adalah harta kekayaan yang berwujud benda, dan dapat dinilai dengan uang, sehingga terhadap harta kekayaan ini dapat dilakukan pembagian warisan. Harta kekayaan immateriil, adalah harta kekayaan yang tidak berwujud dan tidak dapat dinilai dengan uang serta terhadap harta kekayaan immateriil ini dapat dilakukan pewarisan tetapi tidak bisa dilakukan pembagian warisan.Harta kekayaan immateriil dapat berupa : benda pusaka, gelar, jabatan.

3 Kepemilikan Atas Suatu Harta Kekayaan
Kepemilikan individual, yaitu kepemilikan atas suatu harta kekayaan yang bersifat perorangan, seperti hak milik atas tanah dan sebagainya. Dan terhadap harta kekayaan ini bisa dilakukan pembagian warisan secara individual. Kepemilikan komunal, yaitu kepemilikan atas suatu harta kekayaan oleh suatu masyarakat, marga atau clan dan sebagainya. Seperti antara lain : kepemilikan atas tanah dengan hak ulayat, tanah pusaka, tanah jabatan, tanah suksara dan dulu ada tanah pekulen, yang sekarang tanah ini sejak UUPA diberlakukan dikonversi menjadi tanah individual. Terhdap tanah dengan kepemilikan komunal ini dapat dilakukan pewarisan tetapi tidak bisa dilakukan pembagian warisan secara individual

4 Asas Harta Warisan Harus Sudah Bersih
Harta warisan sebelum terhadapnya dilakukan pembagian warisan terlebih dulu harus dibersihkan dari beban-beban yang menjadi tanggung jawab si pewaris, yang penyelesaiannya menjadi kewajiban para ahli waris. 1. Biaya kubur. 2. Biaya perawatan. 3. Biaya selamatan. 4. Hutang si mati terhadap orang lain. 5. Hutang si mati dilapangan keagamaan, antara lain : wakaf, shodaqoh dan lain-lain.

5 Kualifikasi Harta Warisan
Kapan suatu warisan dapat dilakukan pembagian warisan oleh para ahli waris Harta warisan termasuk dalam ketegori harta kekayaan yang bersifat materiil. Harta warisan tersebut kepemilikannya adalah kepemilikan individual. Terhadap harta warisan tersebut telah dibersihkan dari hutang-hutang pewaris. Kualifikasi Harta Warisan Harta asal suami. Harta asal isteri. Harta bersama.

6 HARTA ASAL Harta asal adalah harta yang diperoleh sebelum dan/atau selama perkawinan yang dibawa masuk oleh suami atau oleh isteri yang berasal dari warisan. Adakalanya harta yang diperoleh oleh suami atau isteri sebelum perkawinan bukan dari warisan juga dimasukkan sebagai harta asal. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 562 K/Sip/1979 (Tasikmalaya, Bandung) dinyatakan : Hibah suami kepada isteri mengenai barang asal tidak dapat disahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnya.

7 HARTA BERSAMA Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan atau isteri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selama perkawinan yang bukan berasal dari warisan. apabila dikemudian hari mereka bercerai (cerai hidup atau cerai mati) masing-masing berhak atas separoh harta bersama. Kualifikasi harta bersama : 1. Penghasilan dan pendapatan. 2. Hasil dari pembelian. 3. Hasil usaha dari harta asal. 4. Apabila ada perubahan bentuk dari harta asal.

8 PENENTUAN HARTA BERSAMA DALAM HAL ADA PERKAWINAN LEBIH DARI SEKALI
Kawin lagi karena suami atau isterinya meninggal dunia. Seorang laki-laki kawin dengan dua (2) atau lebih wanita dan masing-masing isterinya bertempat tinggal di rumah yang berbeda (poligami yang monogami). Seorang laki-laki kawin dengan dua (2) atau lebih wanita dan bertempat tinggal di satu rumah bersama (poligami).

9 Indikator memisahkan harta bersama
Waktu perkawinan antara perkawinan pertama dan ke dua. Tempat harta kekayaan tersebut di rumah isteri yang mana Harta kekayaan tersebut atas nama siapa, harta dibeli oleh si suami tetapi di atas namakan salah satu atau masing-masing isterinya. Harta kekayaan yang dibeli masing-masing isterinya. Hasil dari harta asal masing-masing isterinya.


Download ppt "Harta Kekayaan Rumah Tangga"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google