Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UNTUK KELAS VI MADRASAH IBTIDAIYAH

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UNTUK KELAS VI MADRASAH IBTIDAIYAH"— Transcript presentasi:

1 UNTUK KELAS VI MADRASAH IBTIDAIYAH
ZAKAT UNTUK KELAS VI MADRASAH IBTIDAIYAH

2 Kompetensi Inti & Kompetensi Dasar
Pengertian zakat mal Indikator Syatar & rukun zakat mal Tentang Saya Hikmah zakat Harta yang wajib dizakati MATERI Mustahiq zakat Pengertian dan hukum zakat Akubat tidak mengeluarkan zakat Macam-macam zakat Hikmah zakat, infaq & shadaqoh Pengertian & hukum zakat fitrah Uji Kompetensi Syatar & rukun zakat fitrah

3 1. Mengetahui ketentuan zakat
STANDAR KOMPETENSI 1. Mengetahui ketentuan zakat KOMPETENSI DASAR 1.1. Menjelaskan macam-macam zakat 1.2. Menjelaskan ketentuan zakat fitrah 1.3. Mempraktekkan tata cara zakat fitrah

4 INDIKATOR Menjelaskan pengertian zakat dan hukumnya
Menyebutkan macam-macam zakat Menjelaskan Pengertian dan hukum zakat fitrah Menyebutkan syarat & rukun zakat fitrah Menjelaskan Pengertian zakat Maal Menyebutkan rukun-rukun zakat maal Menyebutkan syarat & rukun zakat Maal Mengetahui Harta yang wajib dizakati Menjelaskan akibat tidak Mengeluarkan zakat Mengetahui mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) zakat

5 Pengertian dan hukum zakat
Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang. Menurut istilah zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu tertentu. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ‘ain sebagaimana Firman Allah Swt: وَأَقِيمُوْا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ .البقرة:٤٣ Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang orang yang rukuk

6 Macam-macam zakat Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadlan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat harta (mal) mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

7 Pengertian dan Hukum Zakat Fitrah
Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Menurut istilah zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardhu ‘ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah.

8 Syarat Dan Rukun Zakat Fitrah
Syarat wajib zakat fitrah Islam Masih hidup pada waktu terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Mempunyai kelebihan makanan, baik untuk dirinya maupun keluarga. Berupa makanan pokok penduduk setempat Rukun zakat fitrah Niat Ada pemberi zakat fitrah (muzaki) Ada penerima zakat fitrah (mustahik) Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.

9 Mustahik zakat Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal. Orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan golongan, sebagaimana firman Allah SWT. Menurut ayat di atas mustahik zakat harta ada 8 golongan yaitu Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya أِنَّمَا الصَّدَقَـاتُ لِلفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِيْنِ وَالعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. (التوبة : ٦٠) 

10 Lanjutan Amil yaitu orang yang mengumpulkan, mengelola dan membagikan zakat Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam Riqob adalah orang yang dirampas hak kebebasannya (hamba sahaya/ budak) Ghorim yaitu orang muslim yang terjerat hutang sedang mereka tidak mampu membayarnya Sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan demi tugas agama

11 AKIBAT TIDAK MENGELUARKAN ZAKAT
Mendapatkan dosa, karena zakat fitrah hukumnya wajib. Puasa ramadhan yang dilaksanakan tidak sempurna Menjadi orang yang tidak pandai bersyukur. Memakan hak/ bagian orang lain Membentuk sifat kikir dan bakhil dalam dirinya. Disempitkan rizkinya.

12 Pengertian zakat maal Zakat maal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang karena sudah nishab (batasan jumlah harta) dan haul (batasan waktu memiliki harta) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tujuan utama zakat maal adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki seseorang.

13 Syarat dan Rukun Zakat Mal
Syarat wajib zakat maal Islam Baligh. Berakal sehat Merdeka Milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya. Mencapai nishab. Mencapai satu tahun (al-haul) Rukun zakat maal Niat Pemberi zakat (muzaki) Penerima zakat (mustahik) Harta yang dizakatkan

14 Harta yang wajib dizakati
Binatang ternak Emas, perak dan uang Hasil pertanian dan buah-buahan Rikaz (temuan) Harta perniagaan Penghasilan dan profesi

15 Hikmah zakat Hikmah bagi orang yang mengeluarkan
Sebagai ungkapan rasa syukur seseorang kepada Allah SWT, atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya Dapat membersihkan diri dan harta Memberikan motivasi untuk bekerja keras agar dapat sederajat dengan orang lain Akan memperoleh pahala yang besar

16 Lanjutan Hikmah bagi orang yang menerimanya
Dapat merasakan dan menikmati harta yang dimilki oleh orang kaya Menghilangkan perasaan hasud, iri, dan dengki Dapat meringankan beban yang harus ditanggungnya Dapat tertolong kesulitan dan kesulitanya

17 Lanjutan Hikmah bagi masyarakat
Dapat menolong orang yang lemah dan susah Jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dapat diperkecil Mendidik masyarakat untuk berjiwa dan memiliki kepedulian sosial

18 Nama. : JUSRI, S. Pd. I Fak. :. Tarbiyah Jurusan. :. Pendidikan Agama
Nama : JUSRI, S.Pd.I Fak. : Tarbiyah Jurusan : Pendidikan Agama : Islam

19 Saatnya Menguji daya Ingaat anda. Jika sudah siap klik tombol dibawah

20 Daftar Soal 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

21 Apa pengertian zakat menurut bahasa ?
a. Memeberikan a. Fakir c. Tumbuh d. Menerima Daftar Soal

22 Bagus, jawaban yang jitu, silahkan lanjutkan
Lanjutkan ke soal berikutnya

23 He...he...he... Jawabanya bukan yang itu, coba lagi kalau beranai

24 2. Zakat terbagi menjadi dua, sebutkan?
a. Fitrah & mal a. Binatang & makanan c. Fitrah & Perhiasan d. Beras & gandum Daftar Soal

25 3. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah
a. Sunah a. Haram c. Wajib d. Makruh Daftar Soal

26 4. Ada berapakah mustahik/orang yang berhak menerima zakat
c. 8 d. 3 Daftar Soal

27 5. Apakah yang dimaksud dengan fakir?
a. orang yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya b. orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya c. orang muslim yang terjerat hutang sedang mereka tidak mampu membayarnya d. orang yang berjuang di jalan Allah Daftar Soal

28 6. Apa tujuan mengeluarkan zakat fitrah?
a. Membersihkan harta benda b. Memebersihkan jiwa c. Agar dihormati tetangga d. Jawaban a dan b benar Daftar Soal

29 7. Apa pengertian dari amil?
a. orang yang mengumpulkan, mengelola dan membagikan zakat b. orang yang berjuang di jalan Allah c. orang muslim yang terjerat hutang sedang mereka tidak mampu membayarnya d. orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Daftar Soal

30 8. Apa tujuan mengeluarkan zakat mall?
a. Membersihkan harta benda b. Agar dihormati tetangga c. Memebersihkan jiwa d. Jawaban a, b dan c benar Daftar Soal

31 9. Apa yang termasuk syarat wajib zakat?
a. Niat b. Muzakki (pemberi zakat) c. Islam d. Jawaban a dan b benar Daftar Soal

32 10. Berikut apa yang termasuk rukun zakat?
a. Niat b. Muzakki (pemberi zakat) c. Islam d. Jawaban a dan b benar Daftar Soal


Download ppt "UNTUK KELAS VI MADRASAH IBTIDAIYAH"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google