Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HAID DAN PROBLEMATIKA DARAH PEREMPUAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HAID DAN PROBLEMATIKA DARAH PEREMPUAN"— Transcript presentasi:

1 HAID DAN PROBLEMATIKA DARAH PEREMPUAN
Oleh Riris Lutfi Nimatul Laila HMI Komisariat Ilmu Pendidikan UM 2013

2 HAID Haid secara bahasa mengalir
Secara istilah yaitu darah yang keluar dari farji wanita yang sudah berumur 9 tahun kurang sedikit (16 hari), tidak karena sakit dan tidak karena baru melahirkan Hukum mempelajari ilmu tentang Haid adalah wajib ’ain, dan bagi suami yang dapat memberi pelajaran, maka diwajibkan untuk mengajarkannya

3 MASA HAID DAN SUCI Paling sedikit haid=sehari semalam
Paling banyak haid=15 hari Adat/kebiasaan=6-7 hari Paling sedikit suci=15 hari Tahun yang dipakai untuk menghitung Haid adalah tahun Hijriah 1 thn H=354 hari 8jam 48 menit 1 thn M=365 hari 6jam 9thn H=8 thn 8bln 23hari 19jam 12menit M

4 BATAS AKHIR HAID Umur haid tidak ada batasnya,selama masih hidup dan memenuhi syarat –syarat darah haid maka masih dihukumi haid. Tetapi menurut Imam 4 madzhab terjadi perbedaan pendapat: Maliki: 70 tahun Hanafi: 53 tahun Hambali: 50 tahun Syafi’i: 62 tahun

5 PERKARA YANG HARAM KETIKA HAID
Shalat (tidak wajib qadla) Thawaf Puasa (wajib qadla) I’tikaf Masuk masjid,khawatir kotor Baca dan menyentuh Al-Qur’an Bersuci Dijatuhi talaq Berhubungan badan Istimta’ (bersenang-senang antara pusar dan lutut وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ – البقرة ﴿٢٢٢﴾ Kafarat bagi laki-laki yang menggauli istri sedang haid yaitus sedekah satu dinar

6 BERSUCI/MANDI JANABAT
Sebelum mandi oleskan kapas pada bagian farji yang wajib dibasuh ketika istinja’ (untuk memastikan masih ada darah yang keluar atau tidak) Niat mandi besar نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْحَيْضِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى Disarankan dengan posisi jongkok

7 ISTIHADLAH Secara bahasa adalah mengalir
Secara istilah adalah darah yang keluar dari farji wanita selain darah haid dan nifas Macam darah dan tingkatannya: Hitam Merah Merah kekuning-kuningan Kuning Keruh Dari segi lain : Ada yang kental dan cair Ada yang berbau dan tidak berbau

8 MACAM MUSTAHADLAH Mubtadi’ah Mumayyizah Mubtadi’ah Ghoiru Mumayyizah
Mu’tadah Mumayyizah Mu’tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakirah Li’adatiha Qadran wa Waqtan Mu’tadah Ghoiru Mumayyizah Nasiyah Li’adatiha Qadran wa Waqtan Mu’tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakirah LilQodri Dunal Waqti Mu’tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakirah Lilwaqti Dunal Qadri

9 CONTOH PROBLEM Mengeluarkan darah haid sebelum batas awal haid,misal umur 7 tahun? Mengeluarkan darah haid tapi hanya sedikit tidak sampai satu hari,kemudian besoknya keluar lagi trus mampet lagi,dst? Haid telah selesai tapi belum mandi? Orang yang hafalan Al-Qu’an bagaimana? Mengeluarkan darah haid pada waktu dhuhur,dan belum shalat? Mengeluarkan darah haid pada waktu dhuhur, dan sudah shalat?

10 CONTOH PROBLEM Berhenti darah pada waktu shalat dan tidak sempat melaksanakan shalat secara ada’ hukumnya? Mengeluarkan darah selain masa haid dan nifas?=istihadlah Bagaimana cara bersuci Bagaimana cara orang shalat yang istihadlah? Dst…… (silahkan berdiskusi)

11 والله أعلمُ بالـصـواب SEKILAS TENTANG NIFAS
Yaitu darah yang keluar dari farji wanita sebab melahirkan Paling sedikit nifas=setetes Paling banyak nifas=60 hari Adat=40 hari والله أعلمُ بالـصـواب

12 REFERENCES Muhammad Ardani Bin Ahmad.Risalah Haid,Surabaya:Al Miftah,1992 Muhammad Bin Abdul Qadir,Haid dan Masalah-Masalah Wanita Muslim.Petok Mojo Kediri,2002 Muhammad Jawad Mughniyah. Fiqih Lima Madzhab,Jakarta:Lentera.2011 Ibn Hajar Al Asqalaniy,Bulughul Maram,Surabaya : Mahkota t.t


Download ppt "HAID DAN PROBLEMATIKA DARAH PEREMPUAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google