Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Start Perkembangan Islam Di Dunia

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Start Perkembangan Islam Di Dunia"— Transcript presentasi:

1 Start Perkembangan Islam Di Dunia
Loading… Please wait.. Start Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batam Jl. Prof. Dr. Hamka No. 1 Tembesi Batu Aji Batam Jurusan Teknik Pemesinan Created By : Hadi Fadhil Musthofa

2 COVER IDENTITAS MATERI

3 IDENTITAS NARASUMBER Hadi Fadhil Musthofa Jerry Ariansyah XII MESIN 3

4 Created By : Hadi Fadhil Musthofa
SEJARAH Islam muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7 masehi ketika Nabi Muhammad SAW. mendapat wahyu dari Allah SWT. Setelah kematian Rasullullah SAW. kerajaan Islam berkembang sampai Samudra Atlantik di Barat dan Asia Tengah di Timur. Lama-kelamaan umat Islam terpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul. Namun demikian, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyyah, kerajaan Seljuk atau Turki Seljuk, Kekhalifahan Ottoman, Kemaharajaan Mughal, India, dan Kesultanan Melaka telah menjadi kerajaaan yang kuat dan besar di dunia. Tempat belajar ilmu yang hebat telah mewujudkan satu Tamadun Islam yang agung. Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli filsafat dan sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutama pada Zaman Emas Islam. Created By : Hadi Fadhil Musthofa

5 Created By : Hadi Fadhil Musthofa
SEJARAH Pada abad ke-18 dan ke-19 masehi, banyak kawasan-kawasan Islam jatuh ke tangan penjajah Eropa. Setelah Perang Dunia I, Kerajaan Ottoman yaitu kekaisaran Islam terakhir tumbang menyembah bumi. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang dilewati oleh jalur sutera. Kebanyakkan orang Bangsa Arab merupakan penyembah berhala dan ada sebagian merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ialah tempat suci bagi bangsa Arab ketika itu karena di situ terdapatnya berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat Telaga Zamzam dan yang paling penting sekali Ka’bah. Created By : Hadi Fadhil Musthofa

6 Created By : Hadi Fadhil Musthofa
SEJARAH Nabi Muhammad SAW. dilahirkan di Mekah pada Tahun Gajah (570 atau 571 masehi). Ia merupakan seorang anak yatim sesudah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab meninggal dunia. Ia dibesarkan oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Baginda kemudiannya menikah dengan Siti Khadijah dan menjalani kehidupan yang bahagia. Namun demikian, ketika Nabi Muhammad SAW. berusia lebih kurang 40 tahun, beliau didatangi oleh Malaikat Jibril a.s. Sesudah beberapa waktu beliau mengajar ajaran Islam secara tertutup kepada rekan-rekan terdekatnya yang dikenal sebagai “as-Sabiqun al-Awwalun (Orang-orang pertama yang memeluk Islam)”dan seterusnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah. Created By : Hadi Fadhil Musthofa

7 Created By : Hadi Fadhil Musthofa
SEJARAH Pada tahun 622 masehi, baginda dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Peristiwa ini disebut Hijrah. Peristiwa lain yang terjadi setelah hijrah adalah dimulainya kalender Hijrah. Mekah dan Madinah kemudiannya berperang. Nabi Muhammad SAW. memenangi banyak pertempuran walaupun ada di antaranya tentera Islam yang tewas. Lama kelamaan orang-orang Islam menjadi kuat dan berhasil menaklukkan Kota Mekah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW., seluruh Jazirah Arab di bawah penguasaan orang Islam. Created By : Hadi Fadhil Musthofa

8 Penyebaran Agama Islam
Semenjak awal islam didakwahkan, semangat untuk membumikan islam tetap terasa. Pada masa rasulullah SAW. Penyebaran islam telah jauh menyeberang wilayah yang beliau kuasai. Sebelum islam diterima dengan baik oleh warga mekah, dakwah islam telah menyeberang sampai Habsyah yang saat ini kita kenal sebagai Negara Etiopia. Pada saat kaum muslimin menderita tekanan yang luar biasa dari kekejaman orang-orang kafir Quraisy, mereka menyeberangi laut dan mengungsi ke Habsyah. Dengan kedatangan delegasi kaum muslimin ini islam mulai dikenal oleh dunia luar Jazirah Arab. Bahkan, dakwah yang dilakukan dalam pengungsian itu telah mengetuk hati Raja Najasy (Negus) yang memimpin Habsyah. Najasy memeluk islam di hadapan Ja’far Abu Thalib. Inilah salah satu tonggak penyebaran islam di seluruh dunia. Created By : Hadi Fadhil Musthofa

9 Penyebaran Agama Islam
Penyebaran islam ke seluruh dunia luar pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan mengirimkan surat kepada beberapa pemimpin Negara tetangga, di antaranya Romawi, Syam, dan Persia. Beberapa mendapat perlakuan hormat meskipun para Raja itu tidak memenuhi ajakan Rasulullah SAW. Untuk memeluk islam. Beberapa di antaranya menolak keras. Meskipun mendapat penentangan dan penolakan, dakwah islam terus bergerak dan membuahkan hasil yang menggembirakan. Created By : Hadi Fadhil Musthofa

10 Penyebaran Agama Islam
Keberhasilan dakwah islam diikuti dengan berbondong-bondongnya manusia memeluk agama islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, islam telah diterima dalam wilayah yang sangat luas. Pada masa dinasti Ummayah dan Abbasiyah, penyebaran islam telah mencapai hamper seluruh pelosok bumi. Penyebaran ini mendapat bentuknya pada masa Kesultanan Ummayah dan Abbasiyah. Dengan nilai dan ajaran islam yag tinggi, mereka kemudian membentuk budaya islam yang hingga saat ini telah mewariskan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi. Bekas kebudayaan islam terentang dalam semua wilayah yang pernah dikuasai oleh umat islam. Peninggalan berupa bangunan bersejarah, perpustakaan kuno, hingga Universitas Al-Azhar hingga kini masih dapat dilihat dan terus dilestarikan. Peninggalan sejarah itu menjadi bukti nyata peran islam di dunia. Created By : Hadi Fadhil Musthofa


Download ppt "Start Perkembangan Islam Di Dunia"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google