Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.8 Flying Book 0.8 fahmi telkom. net hotmail. com fahmi basya.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.8 Flying Book 0.8 fahmi telkom. net hotmail. com fahmi basya."— Transcript presentasi:

1 Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.8 Flying Book 0.8 fahmi -basya @ telkom. net fahmi_basya @ hotmail. com fahmi basya

2 Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Ta, ia dibaca “dengung” dengan meinsert T ke N N dan T Walaaaa Antttt-tum Dan tidak kamu ‘aa-biduuna Orang yang menyembah Apa yang aku sembah Maaaa- a’-bud- de’ ‘aa-biduu-namaaaa-a’-bud- de’

3 Masih ingat Alif Kosong ? Masih ingat N bertemu M ? N nya hilang diganti M dan dengung. Alif ini tidak sebagai tanda 2a Walaaaa-ana-‘aa Dan tidak aku ‘aa-bi-dummmm-maa Maa-’a-bad-tum Apa yang kamu sembah jadi penyembah

4 Qul-yaaaa-ai-yu-hhal Kaa-firuuuun Katakan Wahai Orang-orang kafir Qul-yaaaa-ai-yu-hhal kaa-firuuuun Katakan: “Wahai orang-orang kafir”

5 Laaaa a’-budu-maa ta’-buduuuun Tidak ada Aku menyembah Apa yang kamu sembah Laaaa a’-budu-maa ta’-buduuuun Tidak ada aku menyembah apa yang kamu sembah

6 Lakum-dii-nukum Wa-li-ya-diiiin Untuk kamu Agama kamu Dan untuk ku agama ku Lakum-dii-nukum waliya-diiiin Untuk kamu agama kamu, dan untuk ku agamaku

7 Contoh Api yang bergejolak Contoh Api yang bergejolak Foto Matahari ketika Gerhana Ia akan masuk api yang mempunyai gejolak Bumi Kita hanya sebesar ini :

8 UJIAN.VI Baca dan terjemahkan

9 2a dan tanda vokal (An) Berhenti dibaca “aa” dan disambung dibaca “an” Tulisannya: Af-waa-jan Dibaca: Af-waa-jaa (Kalau berhenti di sana, Tapi kalau disambung, bacanya :”Afwaajan”) Fii-dii-nillaahhi Beramai-ramai Dalam agama Allaahh Wa-ro-ai-tannnn-naasa Dan engkau lihat manusia Yad-khuluuna mereka masuk

10 Innnna-hhuu kaana tawwaa-baa Sesungguhnya Dia Adalah Penerima Tobat Was-tagh-fir-hhu Dan minta keampunan-Nya Fa-sabbih-bihamdi- robbika Dan bertasbih denganmemuji Rabbimu Filosofis eksaktanya: “Maka gerakkanlah karakter kebendaan Rabbimu” Maksudnya gerakan sholat

11 Bisa kamu membacanya ? Coba Coba sekali lagi sekali lagi I-dzaa-jaaaa-anash-rullaahhi wal-fath Ketika datang pertolongan Allaahh dan kemenangan

12 UJIAN.VII Baca dan terjemahkan Baca berulang sehingga hafal Dengan itu bisa hafal hukum tajwidnya yang diberikan berangsur pada surat-sura pendek di dalam Al-Quran. Itu salah satu sistem pengajaran versi Al-Quran.Selain itu hafal pula kata-kata praktis padanya yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Kalau dihafal buta memang tidak demikian bermanfa’at, tetapi kalau dihafal sambil mengingat hukum tajwid dan arti, akan membuat seseorang menambah pengetahuannya terhadap Al-Quran.

13 Berlanjut ke No 9 Demikian BACAAN Al-Quran NO 0.8 fahmi -basya @ telkom. net fahmi_basya @ hotmail. com


Download ppt "Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.8 Flying Book 0.8 fahmi telkom. net hotmail. com fahmi basya."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google