Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UNIVERSITAS INDONESIA. Veroordeelde wil heropening zaak Terpidana Menginginkan Peninjauan Kembali.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UNIVERSITAS INDONESIA. Veroordeelde wil heropening zaak Terpidana Menginginkan Peninjauan Kembali."— Transcript presentasi:

1 UNIVERSITAS INDONESIA

2 Veroordeelde wil heropening zaak Terpidana Menginginkan Peninjauan Kembali

3  De Hoge Raad der Nederlanden zal binnenkort beslissen over een verzoek tot herziening van het vonnis tegen de 44-jarige Amsterdammer D van L.  Mahkamah Agung Belanda akan memutuskan dalam waktu dekat tentang sebuah permohonan peninjauan ulang vonis terhadap D van L, orang Amsterdam yang berusia 44 tahun.

4  Hij is wegens moord op zijn 72-jarige echtgenote veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.  Dia telah dipidana 12 tahun hukuman penjara berkaitan dengan pembunuhan istrinya yang berusia 72 tahun.

5  De internist C van Boxtel van het Academie Medisch Centrum in Amsterdam heeft vastgesteld, dat de vrouw leed aan syndroom van Conn, waardoor het risico van hartstilstand zeer groot was.  Ahli Penyakit Dalam, C van Boxtel, dari Academie Medisch Centrum di Amsterdam, telah memastikan bahwa wanita itu menderita sindrom van Conn, oleh karena itu risiko detak jantungnya berhenti sangat besar.

6  De rechtbank achtte destijds de moord niet bewezen.  Pengadilan saat itu menganggap pembunuhan tersebut tidak terbukti.

7  De man is veroordeeld tot twee jaar cel, omdat hij voor zijn zieke vrouw op de avond van haar overlijden geen medische hulp had ingeroepen.  Lelaki itu telah dipidana 2 tahun penjara, karena dia tidak meminta pertolongan medis untuk istrinya yang sakit pada malam kematiannya.

8  Het gerechtshof bevond Van L in 1985 wel schuldig aan de dood van zijn vrouw.  Tahun 1985, Pengadilan Tinggi menyadari Van L memang bersalah atas kematian istrinya.  De man was een bejaardenverzorger die pas enkele weken met de vermogende vrouw getrouwd.  Lelaki itu adalah seorang perawat panti werda yang baru beberapa minggu menikah dengan wanita kaya itu

9  Hij zou haar volgens het hof overvloedig van alcohol hebben voorzien, hoewel hij wist dat ze een hartkwaal en hoge bloeddruk had.  Menurut pengadilan, dia telah memberikan terlalu banyak alkohol pada istrinya, walaupun dia tahu bahwa istrinya memiliki penyakit jantung dan tekanan darah tinggi.  De alcohol zou fataal geweest zijn.  Alkohol bisa menjadi fatal

10  Drie medische specialisten bestrijden dat, op grond van het lage alcoholpromillage in haar bloed (1,7) en het onschuldige karakter van de medicijnen.  Tiga orang pakar medis mengatasi hal itu, berdasarkan pada kandungan alkohol yang rendah dalam darahnya (1,7) dan karakter obat-obatan yang tidak berbahaya.

11  Dr. Van Boxtel is van oordeel dat sommige aspecten ten onrechte veel aandacht hebben gekregen en andere te weinig.  Dr. Van Boxtel berpendapat bahwa beberapa aspek yang salah telah mendapat banyak perhatian dan aspek lainnya mendapat terlalu sedikit perhatian.

12  De vrouw werd een alcoholiste genoemd, maar bij de sectie visum et repertum is aantasting van de lever niet vastgesteld  Wanita itu disebut seorang pecandu alkohol, tetapi pada bagian visum et repertum tidak dinyatakan kerusakan pada hati

13  Ook voor de beweerde hartkwaal zou het sectierapport geen aanwijzingen gegeven.  Juga untuk penyakit jantung yang telah dinyatakan tidak diberikan petunjuk-petunjuk oleh seksi laporan.

14  Nauwelijks of geen aandacht is er geweest voor twee tumoren die de vrouw aan de bij nieren had en een chronisch laag kaliumgehalte van haar bloed, dat wijst op het syndroom van Conn, dat een groot risico van acute hartstilstand oplevert, aldus dr. Van Boxtel.  Hanya sedikit atau sama sekali tidak ada perhatian untuk dua tumor yang telah dimiliki wanita itu di ginjalnya dan kandungan kalium rendah yang kronis dalam darahnya yang menunjukkan sindrom van Conn, yang menyebabkan sebuah risiko besar pada penghentian detak jantung akut, demikian dr. Van Boxtel.

15  Een laag kaliumgehalte kan worden veroorzaakt door het slikken van plaspillen, maar die gebruikte de vrouw niet.  Kandungan kalium yang rendah dapat disebabkan oleh konsumsi pil-pil deuretik, tetapi wanita itu tidak menggunakan obat- obatan tersebut.

16  Een eerste revisieverzoek door Van L. is door de Hoge Raad afgewezen.  Permohonan peninjauan kembali yang pertama oleh Van L telah ditolak Mahkamah Agung  De raadsman van Van L., mr. Kiek, meent dat er nu voldoende nieuwe gegevens zijn voor een tweede verzoek om herziening.  Penasehat hukum dari van L, mr. Kiek, menduga bahwa sekarang ada data-data baru yang cukup untuk peninjauan ulang yang kedua.


Download ppt "UNIVERSITAS INDONESIA. Veroordeelde wil heropening zaak Terpidana Menginginkan Peninjauan Kembali."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google