Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Fitriyah D31209006 Dosen pembimbing Ahmad fauzi, Mpd.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Fitriyah D31209006 Dosen pembimbing Ahmad fauzi, Mpd."— Transcript presentasi:

1 Fitriyah D31209006 Dosen pembimbing Ahmad fauzi, Mpd

2 Melaksanakan tata cara zakat

3 Menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan zakat maal Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat Mempraktikan pelaksanaan zakat fitrah

4 Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan ramadhan Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan ketika harta sudah mencapai nisab Fungsi dari zakat ini adalah sama-sama untuk membersihkan

5 Milik penuh, yaitu harta itu sepenuhnya milik individu Berkembang, yaitu brkembang jika diusahakan Mencapai nisab, yaitu sesuai batas waktu untuk zakat

6 fakir amil miskin Mu’allaf gharim sabilillah orang yang memerdekakan budak Ibnu sabil

7 Baik zakat fitrah maupun zakat maal sudah ada ketetapannya

8 Sedangkan Zakat maal dikeluarkan ap[abila harta sudah mencapai nisab


Download ppt "Fitriyah D31209006 Dosen pembimbing Ahmad fauzi, Mpd."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google