Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KHILAFAH ABBASYIAH (132 H/750 M-656 H/1258 M)

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KHILAFAH ABBASYIAH (132 H/750 M-656 H/1258 M)"— Transcript presentasi:

1 KHILAFAH ABBASYIAH (132 H/750 M-656 H/1258 M)
Perkuliahan Tatap Muka Ketujuh Sejarah Peradaban Islam I, Ahad 14 Desember 2008

2 Sebab Keruntuhan Dinasti Umayyah
Konflik internal keluarga besar Umayyah, disamping sikap boros, lemah dan zalim kelarga istana. Pemberontakan kalangan Alawiyin yang berpendapat bahwa seharusnya yang menggantikan kepemimpinan Nabi SAW adalah keturunan langsung beliau. Pemberontakan yang dipimpin oleh keturunan Abbas, paman Nabi SAW dengan tokoh penting Abu Muslim al-Khurasani.

3 Periode Kekuasaan Abbasyiah
Periode Awal ( ); zaman keemasan Sepuluh khalifah : As-Saffah (754), Al-Manshur, Al- Mahdi, Al-Hadi, Harun Al-Rasyid, Al-Amin, Al- Ma’mun, Ibrahim, Al-Mu’tashim, Al-Watsiq (847). Perluasan wilayah kekuasaan yang membentang dari Lautan Atlantik hingga sungai Indus, dan dari Laut Kaspia hingga ke sungai Nil. Para khalifah dekat dengan ulama dan kharismatik.

4 Periode Kekuasaan Abbasyiah
Periode Lanjutan ( ) Periode pengaruh Turki; orang Turki dibawa oleh khalifah al-Mu’tashim. Tiga belas khalifah : Al-Mutawakkil (861) s/d al- Muktafi (946). Persaingan militer Baghdad dan Samarra Teologi Mu’tazilah ditetapkan sebagai mazhab negara Para khalifah simbol semata; kekuasaan dijalankan oleh para militer Turki.

5 Periode Kekuasaan Abbasyiah
Periode Buwaihi ( ) Lima Khalifah : Al-Muktafi (946) s/d Al-Qaim (1075). Bani Buwaihi adalah keluarga militer dan menganut mazhab Syi’ah. Terjadi disintegrasi. Banyak dinasti yang memerdekakan diri. Diantara : Aglabiyah, Fatimiyah, Idrisiyah, dan Umayah di Spanyol.

6 Periode Kekuasaan Abbasyiah
Periode Seljuk ( ). Seljuk, nama kuelurga di Turki. Dua belas khalifah : Al-Qaim (1075) s/d al- Musta’shim (1258 M). Kekuasaan Abbasyiah dikontrol Bani Seljuk, dan khalifah hanya sekedar nama saja.

7 Umayyah-Abbasyiah Pengaruh Arab Ekspansi
Pengaruh unsur non Arab (Persia dan Turki) Pembentukan kebudayaan dan peradaban Islam Ada jabatan wazir Tentara profesional

8 Karakteristik Abbasyiah
Bahasa Arab sebagai bahasa administrasi, diplomasi, ilmu pengetahuan dan filsafat Terjadi kontak Islam dengan kebudayaan Barat (Yunani Klasik) yang terdapat di Mesir, Suria, Mesopotamia, dan Persia. Masa gilang gemilang; pengaruh al-Qur’an yang menghargai kekuatan akal.

9 Ilmu Pengetahuan Yang Berkembang
Kedokteran Matematika Optika Geografia Fisika Astronomi Sejarah Filsafat

10 Karakteristik Abbasyiah
Bahasa Arab sebagai bahasa administrasi, diplomasi, ilmu pengetahuan dan filsafat Terjadi kontak Islam dengan kebudayaan Barat (Yunani Klasik) yang terdapat di Mesir, Suria, Mesopotamia, dan Persia. Masa gilang gemilang; pengaruh al-Qur’an yang menghargai kekuatan akal.

11 Ilmuan-ilmuan Islam Bukan hanya ilmu umum tetapi juga agama
Al-Fazari (VIII H) dan al-Fargani : astronomi Ibnu Haitam (X H) : optika Jabir bin Hayyan : Ilmu Kimia Al-Biruni : Fisika Al-Mas’udi : Geografi Al-Razi : Kedokteran; pengarang buku tentang cacar/campak yang dicetak sampai 40 kali dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris dan bahasa Eropa lainnya.

12 Ilmuan-ilmuan Islam Ibnu Sina (980-1037 M) : Kedokteran
Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd : Filsafat Bukhari dan Muslim (IX M) : Hadis Malik bin Anas ( M), Syafii ( ) M, Abu Hanifah ( M) dan Ahmad bin Hanbal ( M) : Fikih Al-Thabari : Tafsir Ibnu Hisyam, Ibn Sa’d : Sejarah Washil bin ‘Atha, Al-Asy’ari, dll. : ilmu kalam

13 Ilmuan-ilmuan Islam Zun Nun al-Mishri, Abu Yazid, dl : tasawuf
Abul Faraj al-Isfahani : sastera

14 Faktor Kemunduran Abbasyiah
Persaingan antar bangsa Kemerosotan ekonomi Konflik keagamaan Ancaman dari luar


Download ppt "KHILAFAH ABBASYIAH (132 H/750 M-656 H/1258 M)"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google