Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROFIL SINGKAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA نبذة مختصرة عن MAJELIS AL – TAUJIH WA AL -IRSAD.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROFIL SINGKAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA نبذة مختصرة عن MAJELIS AL – TAUJIH WA AL -IRSAD."— Transcript presentasi:

1

2 PROFIL SINGKAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA نبذة مختصرة عن MAJELIS AL – TAUJIH WA AL -IRSAD

3 Pendahuluan Majelis al-Taujih Wa al-Irsyad adalah Lembaga yang bersifat lajnah, yang didirikan oleh DPP LDII pada RAKERNAS LDII tahun 2012 di Bogor, Jawa Barat. Landasan Hukum: Keputusan DPP LDII Nomor: KEP-35/DPP-LDII/IV/2012 tanggal 11 April 2012.

4 MAJELIS AL-TAUJIH WA AL-IRSYAD Majelis: lembaga/dewan yang mempunyai tugas tertentu Al-Taujih: pengarahan Al-Irsyad: nasihat, pertimbangan, petunjuk

5 Susunan Pengurus

6 Anggota Majelis Nama Anggota KH, ABDUSSOBUR RIDWANILLAH. S.Pd.IKH. ABDULLOH MAS’UD AL HAFIDZ KH. ABDUL HAKIM MULYONO, Bc,TTKH. SAIFURROHMAN N. H AL-HAFIDZ KH. SHOLIHUN USMANKH. ABDUL BARRI, B E S, AL-HAFIDZ KH. MUHAMMAD THOHIR ABDUSSALAM KH. AHMAD FAWAZ AL-HAFIDZ KH. IKHWAN ABDILLAH, SH.MMKH. M. IRSYAD ROSYIDI, S.Pd.I KH. ABDURRAHMAN FAWAZ. S.Pd.IKH. A.R AMIRUDIN, BA KH. M. TAUFIQURRAHMAN, S.Pd.IKH. UBAIDILLAH AL HASANIY, SE, M.HI KH. WAHYU ABDURRAHMAN.S.Pd.IKH. RIZQON NAWAF P.J KH. ABDUL FATAH. S.Pd.I

7 MOTTO يُحَقِّقُ اْلإِسْلاَمَ يَتَمَشَّى فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ مَكَانٍ Konsisten dalam merealisasikan nilai- nilai Islam relevan di setiap waktu dan tempat.

8 VISI Terwujudnya sebuah majelis yang mampu mengkoordinir ulama’-ulama’ dan pakar-pakar keilmuan dalam kinerja yang harmonis, untuk mengoptimalkan aktivitas da’wah yang terorganisir, dinamis, aktual, profesional, serta ikhlas dalam menyampaikan kemurnian agama Islam pada seluruh umat.

9 MISI 1.Menjabarkan dan mensosialisasikan nilai-nilai Islam yang bersifat universal secara praktis, sistematis, dan dinamis sehingga ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin bisa diwujudkan dalam kehidupan. 2.Memberi kontribusi kepada umat Islam dengan selalu responsive terhadap problematika aktual – faktual umat agar diketahui solusinya secara syar’iy. 3.Menjadi mediator bagi generasi penerus yang memiliki kualitas sumberdaya manusia yang baik, memiliki integritas dan moral yang tinggi sehingga mampu mengkaji, menggali, dan memahami ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadist secara tekstual maupun konstekstual.

10 KEGIATAN MAJELIS 1.Mengadakan pembahasan, pendalaman, dan kajian-kajian literatur Islam. 2.Melakukan kajian, diskusi, dan seminar kegamaan. 3.Menyusun buku-buku pedoman ibadah. 4.Memberikan tuntunan praktis beribadah. 5.Merumuskan kurikulum lembaga pendidikan keagamaan. 6.Mempublikasikan dan mensosialisasikan produk-produk majelis. 7.Mengadakan kerjasama dengan Dewan Pakar dan majelis- majelis yang lain.

11 العلم الشرعي الفرع/الوسيلة / المستنبطة الأصل/المقصد / المصدر

12 الحديثالقرآن الفقه فقه الأحكام الشرعية ( العبادة-المعاملة-الأخلاق-الآداب) فقه الأكبر/ التوحيد (العقيدة)

13 الفرع/الوسيلة/ المستنبطة الثقافة الإسلامية علوم الدعوة التاريخالأخلاق علوم العربية علوم القرآن علوم الفقه أصول الدين (علوم العقيدة) علوم الحديث

14 علوم القرآن القراءا ت علوم العامة التفسير أصول التفسير

15 علوم الحديث الدرايةالرواية ا لفروع الأصول الشروح مصطلح الحديث تراجم الرواة (أسماء الرجال) الجرح والتعديل

16 أصول الدين (علوم العقيدة) فقه الفرق معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة المدخل في علم العقيدة

17 علوم الفقه فقه المذاهب تاريخ التشريع القواعد الفقهية أصول الفقه فقه المقارن فقه الواقع فقه المعاصر ة

18 الأخلاق مع النفس (تزكية النفس) مع الخلق (الآداب والمعاشرة) مع الله (السلوك/التصوّ ف)

19 علوم العربية الأدب العربي علوم اللغة العربية

20 التاريخ سيرة النبوية تاريخ وسير الأعلام تاريخ الإسلام تاريخ الأنبياء تاريخ الخلفاء

21 PRODUK Majelis Al - Taujih Wa Al - Irsyad

22 Buku Pedoman Ibadah Jilid 1

23

24 Buku Pedoman Ibadah Jilid 1 berisi: 1.Rukun Iman a. Iman kepada Allah b. Iman kepada Malaikat Allah c. Iman kepada Kitab-Kitab Allah d. Iman kepada para Rasul Allah e. Iman kepada Hari Akhir f. Iman kepada Qadar dari Allah 2.Rukun Islam a. Mengucapkan dua kalimat syahadat b. Mendirikan shalat Syarat-syarat shalat Rukun-rukun shalat Hal-Hal yang wajib dalam shalat Hal-hal yang disunnahkan dalam shalat dan lain-lain, diakhiri dengan shalatnya orang-orang yang punya udzur syar’i. (Insya Allah bersambung untuk Rukun Islam berikutnya dalam jilid 2)

25 Buku Syarh Asma’ul Husna

26

27 Buku ini berisi penjelasan tentang 99 nama-nama Allah yang baik, rujukan penjelasan ini diambil dari beberapa kitab, diantaranya: 1.القرآن الكريم 2.سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 3.الأسنى للإمام القرطبي 4.أسماء الله وصفاته للأشقر 5.فقه الأسماء الحسنى د. عبد الرزاق البدر 6.أسماء الله الحسنى لماهر مقدم الكويتي 7.الأسماء الحسنى د. محمود الرضواني 8.ولله الأسماء الحسنى لعبد العزيز بن ناصر الجليل 9.Dan lain-lain

28 Al-Manahij Al-Tarbawiyah Ma’had Wali Barokah al-Islami

29

30 Buku ini menjelaskan tentang kurikulum PONPES WALI BAROKAH KEDIRI JAWA TIMUR yang meliputi: 1.Skema penjelasan ilmu-ilmu syari’at Islam dan definisi singkatnya. 2.Skema penjelasan kurikulum. 3.Skema penjelasan target-target pendidikan.

31 Buku Tujuh Transaksi yang Haram dan Akad – Akad yang Halal

32

33 1.Tujuh transaksi yang haram: a)transaksi riba. b)gharar (penipuan, ketidakpastian). c)dharar (penganiayaan, saling merugikan). d)maysir (perjudian). e)Maksiat. f)suht (haram zatnya). g)risywah (suap). 2.Akad-akad dalam produk simpanan berupa tabungan (wadi’ah dan mudharabah) dan deposito (mudharabah). 3.Akad-akad dalam pembiayaan (murabahah, salam, istishna’, mudharabah, musyarakah, wakalah, kafalah, ijarah, rahn). Buku Tujuh Transaksi yang Haram dan Akad-Akad yang Halal Edisi 1 berisi:

34 Majmuu’ah al-Adillah min al-Kitab wa al-Sunnah

35

36  كتاب الصلاة  كتاب الزكاة  كتاب الصوم  كتاب الحج  كتاب مناسك الحج  كتاب صلاة النوافل  كتاب الأدب  كتاب الدعوات  كتاب صفة الجنة والنار  كتاب الأدلة  كتاب الأحكام  كتاب الجهاد  كتاب المناسك والجهاد  كتاب الإمارة  كتاب كنز العمال  كتاب الفرائض  كتاب الخطبة Kitab ini merupakan kumpulan 17 himpunan yang terdiri dari:

37 Al-Taisiir fii mushthalah al-Hadist ‘ala Thariqah al-Sual wa al-Jawab

38

39 Kitab ini menjelaskan tentang istilah-istilah yang digunakan oleh ahli hadits dalam kajian-kajian di kalangan mereka.

40 وَاللَّهُ الْمُوَجِّهُ لِلسَّدَادِ وَالْهَادِيْ إِلَى الرَّشَادِ مع التحية :

41


Download ppt "PROFIL SINGKAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA نبذة مختصرة عن MAJELIS AL – TAUJIH WA AL -IRSAD."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google