Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Istilah  Dasar-dasar meniadakan penuntutan Pengertian  Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan thd seorang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Istilah  Dasar-dasar meniadakan penuntutan Pengertian  Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan thd seorang."— Transcript presentasi:

1

2 Istilah  Dasar-dasar meniadakan penuntutan Pengertian  Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan thd seorang pelaku Apabila PU memaksakan diri utk melakukan ssu penuntutan, maka oleh hakim akan dinyatakan sbg tdk dpt diterima atau NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD

3 Istilah  dasar-dasar meniadakan hukuman Pengertian  keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seseorang pelaku hingga ia pun tidak dapat menjatuhkan sesuatu hukuman terhadap pelaku tersebut

4  Ketentuan Pasal 61 dan 62 KUHP yang menntukan bahwa penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut apabila pada cetakan itu tercantum nama serta alamatnya dan pelaku ataupun org yang menyuruh mencetak itu diketahui atau setelah mendapat teguran kemudian telah diberitahukan  Ketentuan Pasal 72 KUHP : Tidak dapat melakukan suatu penuntutan apabila tidak ada suatu pengaduan  Pasal 76 KUHP : tdk seorgpun dpt dituntut utk kedua kalinya apabila perbuatannya tlh mempunyai kekuatan Hukum tetap

5  Pasal 77 KUHP : hak utk melakukan suatu penuntutan mjd hapus krn meninggalnya tertuduh  Pasal 78 KUHP : hakutk melakukan suatupenuntutan menjadi gugur karena kadaluwarsa  Pasal 82 KUHP : batalnya melakukan penuntutan krn adanya “afdoening buiten proces” yakni pembayaran sejumlah denda setinggi-tingginya secara sukarela pada pelanggaran-pelanggaran

6  Pasal 44 KUHP tidak dpt dihukumnya org yang “ontoerekeningsvatbaar” atau org yang tdk dpt dipertanggungjawabkan atas perbuatannya  Pasal 48 KUHP  adanya overmacht  Pasal 49 ayat (1) KUHP  Pasal 49 ayat (2) KUHP  Pasal 50 KUHP  Pasal 51 ayat (1) KUHP  Pasal 51 ayat (2) KUHP  Pasal 59 KUHP

7


Download ppt "Istilah  Dasar-dasar meniadakan penuntutan Pengertian  Keadaan-keadaan yang membuat penuntut umum tidak dapat melakukan suatu penuntutan thd seorang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google