Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 Nama : EDY PURWANTO  TTL : Mantaren, 06 April 1965  Agama : Islam  Pekerjaan: PNS DPKI Kab. Pulang Pisau  Jabatan : a. Pokok : Kabid. Transportasi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " Nama : EDY PURWANTO  TTL : Mantaren, 06 April 1965  Agama : Islam  Pekerjaan: PNS DPKI Kab. Pulang Pisau  Jabatan : a. Pokok : Kabid. Transportasi."— Transcript presentasi:

1  Nama : EDY PURWANTO  TTL : Mantaren, 06 April 1965  Agama : Islam  Pekerjaan: PNS DPKI Kab. Pulang Pisau  Jabatan : a. Pokok : Kabid. Transportasi Laut dan ASDP b. Pramuka: - Sekretaris DKC Palangka Raya(1984-1987) - Ketua DKD Kalteng (1987-1991) - Waka Kwarcab Palangka Raya (1992-2004) - Sekretaris Kwarcab Pulang Pisau (2010-sekarang)  Pendidikan Terakhir : S-2 Administrasi Publik  Kursus Kepramukaan : - KMD 1986 - KML 1987 - KPD 1992 - KPL 2000

2

3 I. PENDAHULUAN Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan khidmat sehingga kegiatan yang teratur dan tertib, untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik.

4 I. Up. Pembukaan dan Penutupan Latihan II. Up. Penerimaan Calon Anggota III. Up. Pelantikan Pramuka Penggalang IV. Up. Kenaikan Tingkat V. Up. Pindah Golongan ( Pemindahan Pramuka Penggalang yang usianya sudah 16 Tahun ke golongan Pramuka Penegak VI. Up. Penyalaan Api Unggun

5 1. Tujuan upacara dalam Gerakan Pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila seperti tercantum pada Tujuan Gerakan Pramuka (lihat AD Gerakan Pramuka Bab II Ps.4).

6 2. Sasaran upacara dalam Gerakan Pramuka, ialah agar peserta upacara (peserta didik) mampu : a. Memiliki rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara; b. Memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi; c. Selalu tertib dalam kehidupan sehari – hari; d. Memiliki jiwa gotong royong dan percaya pada orang lain; e. Dapat memimpin dan dipimpin; f. Dapat melaksanakan upacara dengan khidmat dan tertib; g. Meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

7 3. Sasaran upacara tersebut akan dapat dicapai bilamana para peserta upacara (peserta didik) melaksanakan dengan tertib dan khidmat. Ketika kondisi upacara berjalan dengan tertib dan khidmat, Pembina Upacara berusaha membuka hati peserta didik dan memberikan pendidikan watak : sehingga tepatlah bilamana upacara dinyatakan sebagai alat pendidikan

8 a.Bentuk barisan yang digunakan oleh para peserta selalu disesuaikan dengan perkembangan jiwa peserta didik. b.Pengibaran Bendera Merah Putih. c.Pembacaan Pancasila. d.Pembacaan Kode Kehormatan. e.Adanya doa. f.Upacara dilakukan dalam suasana khidmat dan bersungguh sungguh.

9 a. Upacara Pembukaan Latihan 1.Pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota-anggota oleh Pratama. 2.Regu petugas menyiapkan perlengkapan upacara. 3.Pratama mengumpulkan anggotanya untuk membentuk angkare dihadapkan tiang bendera. 4.Pratama mencek petugas-petugas upacara, sesudah beres lalu menjemput Pembina Penggalang. 5.Pembina Upacara (Pembina Penggalang) mengambil tempat dihadapan pasukan, para pembantu Pembina berada di belakang Pembina Upacara dalam bentuk bersaf.

10

11 1. Kerapihan setiap anggota. 2. Pratama memanggil anggota pasukan untuk membentuk formasi angkare menghadap tiang bendera. 3. Pembina Pemggalang dijemput Pratama, kemudian mengambil tempat dihadapan pasukan diikuti oleh para pembantu Pembina. 4. Sesudah memimpin penghormatan, Pratama menyerahkan pasukan kepada Pembina Upacara, kemudian kembali ke regunys.

12 5. Petugas bendera menurunkan Sang Merah Putih untuk disimpan, Pembina Upacara memimpin penghormatan. 6. Pengumuman tentang regu petugas pada upacara yang akan datang, dilanjutkan menyerahkan pasukan kepada Pratama. 7. Pembina memimpin doa. 8. Pratama maju satu langkah lalu memimpin penghormatan pasukan kepada Pembina Penggalang kemudian membubarkan barisan. Pembina Penggalang mengucapkan terima kasih kepada para pembantunya, terus bubar.

13 Perpindahan dari golongan Pramuka Siaga ke golongan Pramuka Penggalang : diwajibkan kepada Pramuka Siaga yang telah berusia 11 tahun dan berkeinginan untuk melanjutkan kegiatannya sebagai Pramuka Penggalang diatas sebagai berikut :

14 Dilakukan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan, dengan susunan acara sebagai berkut : 1. Pramuka Siaga yang akan pindah golongan mengambil tempat berhadapan dengan Pembina (Yahda/Bunda). 2. Penjelasan Pembina bahwa kepindahan golongan Pramuka Siaga ke Penggalang semata-mata karena usia Pramuka Siaga tersebut telah mencapai 11 tahun. 3. Pesan Yanda/Bunda kepada Siaga yang akan pindah ke Penggalang.

15 4. Pramuka Siaga yang akan pindah golongan berpamitan kepada saudaranya di perindukan. 5. Yanda/Bunda mengantar ke Pasukan Penggalang.

16 Dilakukan dalam rangkaian upacara pembukaan latihan dengan susunan acara sebagai berikut : 1. Penyerahan Siaga dari Yanda/Bunda ke Pembina Penggalang. 2. Penerimaan calon anggota oleh Pembina Penggalang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di Pasukan Penggalang tersebut. 3. Pembina Siaga kembali ke Perindukan untuk melanjutkan kegiatannya. 4. Calon anggota baru diperkenalkan kepada semua anggota pasukan, kemudian diserahkan kepada regu yang sudah siap menerimanya. 5. Ucapan selamat dari semua anggota pasukan dilanjutkan acara kegiatan yang sudah diprogramkan.

17 1. Calon Penggalang (telah menyelesaikan SKU Penggalang Ramu) diantar Pemimpin Regunya kehadapan Pembina Pengalang, selanjutnya Pemimpin regu kembali ke tempatnya. 2. Para Pramuka Penggalang yang sudah dilantik maju satu langkah. 3. Pembina mengadakan tanya jawab dengan calon tentang SKU yang telah diselesaikan.

18 4. Calon yang akan dilantik berdoa diikuti oleh anggota pasukan dipimpin Pratama. 5. Sang Merah Putih dibawa oleh petugas ke sebelah kanan depan dari Pembina, semua anggota pasukan memberi penghormatan dibawah pimpinan Pratama. 6. Calon secara sukarela mengucapkan janji Tri Satya dengan tangan kanan memegang ujung sang Merah Putih dan ditempelkan di dada sebelah kiri. Pada waktu ucapan janji dikumandangkan semua anggota pasukan mengadakan penghormatan dibawah pimpinan Pratama.

19 7. Penyematan tanda pelantikan dan TKU Penggalang Ramu disertai nasehat Pembina. 8. Pratama memberi ucapan selamat dengan berjabat tangan, diikuti oleh semua anggota pasukan. 9. Pemimpin regu menjemput anggotanya yang baru dilantik. 10. Pembina menyerahkan pasukan kepada Pratama yang meneruskan acara latihan. 11. Pratama memimpin penghormatan pasukan kepada Pembina Pengalang.

20 1. Prosesnya sama dengan pelantikan Penggalang Ramu, bedanya hanya sebelum penyematan TKU Penggalang Rakit, TKU Penggalang Ramu dilepas dulu; dan sebelum penyematan TKU Penggalang Tetap TKU Penggalang Rakit dilepas dulu. 2. Proses penyematan TKK sama juga dengan proses pelantikan kenaikan tingkat, bedanya hanya pada saat penyematan TKK baru, TKK lama tidak perlu dilepas.

21 1. Dilaksanakn dalam rangkaian upacara pembukaan latihan pasukan Penggalang dan upacara pembukaan latihan Ambalan Penegak. 2. Penggalang yang akan pindah golongan mengambil tempat berhadapan dengan Pembina Upacara. 3. Nasehat dan penyelasa Pembina Upacara bahwa kepindahannya disebabkan oleh usianya yang sudah 16 tahun dan tuntutan perkembangan jiwanya sudah tidak sesuai lagi dengan para Penggalang.

22 4. Penggalang yang akan pindah minta diri kepada anggota pasukannya. 5. Pembina Upacara mengantar Penggalang yang bersangkutan ke Ambalan Penegak. 6. Serah terima Ambalan Pembina Penggalang dengan Pembina Penegak. 7. Pembina Penggalang kembali ke Pasukannya untuk melanjutkan acara latihan. 8. Acara penerimaan Ambalan disesuaikan dengan adat yang berlaku di Ambalan tersebut. 9. Anggota baru diserahkan kepada Sangga yang akan menerimanya. 10. Pembina Penegak menyerahkan kembali kepada Pradana untuk meneruskan acara latihan.

23 Upacara – upacara merupakan alat pendidikan, oleh karena itu seyogyanya dilaksanakan dengan tertib dan khidmat.

24


Download ppt " Nama : EDY PURWANTO  TTL : Mantaren, 06 April 1965  Agama : Islam  Pekerjaan: PNS DPKI Kab. Pulang Pisau  Jabatan : a. Pokok : Kabid. Transportasi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google