Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Metode Penelitan Kebudayaan

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Metode Penelitan Kebudayaan"— Transcript presentasi:

1 Metode Penelitan Kebudayaan
Suwardi Endraswara FBS Universitas Negeri Yogyakarta PSAP UGM, Karta Pustaka, 29 Mei 2010

2 Tiga Mutiara Menjadi Liyan (judamlin) Sawan Budaya: PDOD
Profil lulusan Menjadi Liyan (judamlin) Sawan Budaya: PDOD Sang Pemulung Budaya

3 Di lapangan the Aneh Culture shock:gumun
Bahasa lokal:thil konthal, dh:ndhul gondhal

4 The aneh-bahasa lokal Umurnya berapa? -----ketika pohon kelapa
Bahasa lokal-bahasa global: menangis Umurnya berapa? -----ketika pohon kelapa Anaknya berapa? -----yang jadi 3 Akronim: girli, mewah,spanyol, Terjemahan: if not now more when, hide drug,

5 5 Belajar Bahasa Lokal Sinisme: bantingen adhimu,
ben klenger, nah regedi jogane Sarkasme: mutah krungu tembungmu Munyuk, ra sudi ketemu dhapurmu Bahasa tubuh: kerdipan mata Asosiasi: manuke lebokke yen udan, kerokan, Wanita: Apa sing dicekel priya, kudu dakcekel uga Angger wis lungguh ora bisa ngadeg 5

6 Kunci Sukses Peneliti Antarbudaya
gelisah interaksi analog mendalam to do The golden rule is that there is no golden rule

7 Menghadapi Culture Shock
Teori kepiting Ndak pundi mbakayu badhe… Presiden Amerika samenika sinten?

8 Menafsir Bahasa Lokal Salah kaprah Salah kaprah Turun ke bawah
Naik ke atas Masuk ke dalam Keluar….. Pengentasan kemiskinan Lenceng mlaku terus Ngiwa mlaku terus Pak, becake hotel Brongto pinten?

9 Matur Nuwun Sugeng Kondur


Download ppt "Metode Penelitan Kebudayaan"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google