Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PANCASILA Kelompok 16 Panji Haryo B I

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PANCASILA Kelompok 16 Panji Haryo B I"— Transcript presentasi:

1 PANCASILA Kelompok 16 Panji Haryo B I8109035
Marco Aryanto Wibowo I Andi Ristianto I

2 Pengertian Pancasila Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

3 Nilai-nilai Pancasila :
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dilambangkan dengan Bintang. -Percaya dan beribadah kepada Tuhan -Bebas dalam memeluk agama yang diakui -Kebebasan didasari oleh nilai ketuhanan

4 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dilambangkan dengan Rantai
Perikemanusiaan dan berlaku adil Menjaga keharmonisan Menjunjung hak asai manusia

5 3. Sila Persatuan Indonesia
Dilambangkan dengan Pohon beringin Berbangsa dan Berbahasa Indonesia Mengedepankan kepentingan bersama

6 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
Dilambangkan dengan Kepala banteng Dalam pengambilan keputusan, diambil berdasarkan kepentingan bersama Suara dalam jumlah banyak dapat diwakilkan

7 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dilambangkan dengan Padi dan Kapas Memperlakukan secara adil setiap warga negara Indonesia

8 TERIMAKASIH


Download ppt "PANCASILA Kelompok 16 Panji Haryo B I"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google