Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Panji Haryo BI8109035 Marco Aryanto WibowoI8110029 Andi RistiantoI8110006.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Panji Haryo BI8109035 Marco Aryanto WibowoI8110029 Andi RistiantoI8110006."— Transcript presentasi:

1 Panji Haryo BI8109035 Marco Aryanto WibowoI8110029 Andi RistiantoI8110006

2 Pengertian Pancasila Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.

3 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dilambangkan dengan Bintang.  -Percaya dan beribadah kepada Tuhan  -Bebas dalam memeluk agama yang diakui  -Kebebasan didasari oleh nilai ketuhanan

4 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dilambangkan dengan Rantai  Perikemanusiaan dan berlaku adil  Menjaga keharmonisan  Menjunjung hak asai manusia

5 3. Sila Persatuan Indonesia Dilambangkan dengan Pohon beringin  Berbangsa dan Berbahasa Indonesia  Mengedepankan kepentingan bersama

6 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dilambangkan dengan Kepala banteng  Dalam pengambilan keputusan, diambil berdasarkan kepentingan bersama  Suara dalam jumlah banyak dapat diwakilkan

7 5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan Padi dan Kapas  Memperlakukan secara adil setiap warga negara Indonesia

8


Download ppt "Panji Haryo BI8109035 Marco Aryanto WibowoI8110029 Andi RistiantoI8110006."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google