Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

CRITA PENGALAMAN Selasa, 13 Juli 2012 ? CRITA PENGALAMAN Selasa, 13 Juli 2012 ? Karemane Simbah Setu sore Dimas lan Damar ditelpun simbah putrine, Dimas.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "CRITA PENGALAMAN Selasa, 13 Juli 2012 ? CRITA PENGALAMAN Selasa, 13 Juli 2012 ? Karemane Simbah Setu sore Dimas lan Damar ditelpun simbah putrine, Dimas."— Transcript presentasi:

1

2 CRITA PENGALAMAN Selasa, 13 Juli 2012 ?

3 CRITA PENGALAMAN Selasa, 13 Juli 2012 ? Karemane Simbah Setu sore Dimas lan Damar ditelpun simbah putrine, Dimas lan Damar didhawuhi ngancani simbahe. Bocah loro banjur sowan menyang daleme simbahe. Daleme ing Desa Kebonan. Simbah ana dalem piyambakan, amarga kabeh putrane wis padha omah-omah dhewe. Dimas lan Damar didhawuhi mangan. Simbahe masak sambel goreng kenthang, opor ayam, lan krupuk urang, buahe pisang ambon. Dimas lan Damar maem telap-telep, Simbah mirsani putune karo mesam-mesem amarga seneng penggalihe. Sawise salat Isya Dimas, Damar, lan Simbah Putri nonton TV bebarengan. Ing meja ana nyamikan jadah karo srondeng, sarta empal daging sapi. Uga ana peyek kacang kanggo klethikan. Dimas lan Damar dicritani menawa asale Simbah Putri biyen saka Wonogiri. Saben dina dhahare sega gogik mathuke karo tempe lombok ijo. Wah jarene nyampleng tenan. Didongengake kaya mangkono iku mau, Dimas lan Damar malah keturon neng ngarep TV tekan esuk. Simbahe uga sare ing sisihe Dimas lan Damar. Setu sore Dimas lan Damar ditelpun simbah putrine, Dimas lan Damar didhawuhi ngancani simbahe. Bocah loro banjur sowan menyang daleme simbahe. Daleme ing Desa Kebonan. Simbah ana dalem piyambakan, amarga kabeh putrane wis padha omah-omah dhewe. Dimas lan Damar didhawuhi mangan. Simbahe masak sambel goreng kenthang, opor ayam, lan krupuk urang, buahe pisang ambon. Dimas lan Damar maem telap-telep, Simbah mirsani putune karo mesam-mesem amarga seneng penggalihe. Sawise salat Isya Dimas, Damar, lan Simbah Putri nonton TV bebarengan. Ing meja ana nyamikan jadah karo srondeng, sarta empal daging sapi. Uga ana peyek kacang kanggo klethikan. Dimas lan Damar dicritani menawa asale Simbah Putri biyen saka Wonogiri. Saben dina dhahare sega gogik mathuke karo tempe lombok ijo. Wah jarene nyampleng tenan. Didongengake kaya mangkono iku mau, Dimas lan Damar malah keturon neng ngarep TV tekan esuk. Simbahe uga sare ing sisihe Dimas lan Damar.

4 CRITA PENGALAMAN Selasa, 13 Juli 2012 ? simbah putri = nenek didhawuhi = disuruh ngancani = menemani bocah loro = dua anak banjur = lalu sowan menyang = pergi ke daleme = rumahnya ing = di piyambakan= sendirian amarga= karena kabeh= semua wis= sudah omah-omah= punya rumah dhewe= sendiri mangan= makan lan= dan maem= makan telap-telep= lahap mirsani= melihat putune= cucunya mesam-mesem= tersenyum simbah putri = nenek didhawuhi = disuruh ngancani = menemani bocah loro = dua anak banjur = lalu sowan menyang = pergi ke daleme = rumahnya ing = di piyambakan= sendirian amarga= karena kabeh= semua wis= sudah omah-omah= punya rumah dhewe= sendiri mangan= makan lan= dan maem= makan telap-telep= lahap mirsani= melihat putune= cucunya mesam-mesem= tersenyum Kamus Cilik penggalihe= hatinya sawise= setelah bebarengan= bersama ana= ada nyamikan= makanan ringan karo= sama sarta= serta uga= juga klethikan= cemilan menawa= kalau biyen= dulu saka= dari saben dina= setiap hari dhahare= makannya mathuke= cocoknya jarene= katanya kaya mangkono = seperti itu iku mau= itu tadi keturon= ketiduran ngarep TV= depan TV tekan esuk= sampe pagi sare= tidur sisihe= sampingnya penggalihe= hatinya sawise= setelah bebarengan= bersama ana= ada nyamikan= makanan ringan karo= sama sarta= serta uga= juga klethikan= cemilan menawa= kalau biyen= dulu saka= dari saben dina= setiap hari dhahare= makannya mathuke= cocoknya jarene= katanya kaya mangkono = seperti itu iku mau= itu tadi keturon= ketiduran ngarep TV= depan TV tekan esuk= sampe pagi sare= tidur sisihe= sampingnya

5 CRITA PENGALAMAN Selasa, 13 Juli 2012 ? 1.Sapa sing ditelpun Simbah putri? 2.Ana perlu apa kok ditelpun? 3.Simbahe Dimas lan Damar masak apa? 4.Sawise salat Isya, Dimas, Damar, lan Simbah putri ngapa? 5.Simbahe Dimas lan Damar asale saka ngendi? 1.Sapa sing ditelpun Simbah putri? 2.Ana perlu apa kok ditelpun? 3.Simbahe Dimas lan Damar masak apa? 4.Sawise salat Isya, Dimas, Damar, lan Simbah putri ngapa? 5.Simbahe Dimas lan Damar asale saka ngendi? Gladhen : Wangsulana pitakon iki! Jawaban : 1.Dimas lan Damar 2.didhawuhi ngancani simbahe 3.sambel goreng kenthang, opor ayam, lan krupuk urang 4.nonton TV bebarengan 5.saka Wonogiri Jawaban : 1.Dimas lan Damar 2.didhawuhi ngancani simbahe 3.sambel goreng kenthang, opor ayam, lan krupuk urang 4.nonton TV bebarengan 5.saka Wonogiri


Download ppt "CRITA PENGALAMAN Selasa, 13 Juli 2012 ? CRITA PENGALAMAN Selasa, 13 Juli 2012 ? Karemane Simbah Setu sore Dimas lan Damar ditelpun simbah putrine, Dimas."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google