Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SMP 5 KUDUS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SMP 5 KUDUS."— Transcript presentasi:

1 MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SMP 5 KUDUS

2 PILIHAN EVALUASI TUJUAN SK - KD SUMBER MATERI APERSEPSI INDIKATOR
KELUAR SMP 5 KUDUS

3 PILIH MENU KANG DIKAREPAKE!
KEMBALI KE PILIHAN SMP 5 KUDUS

4 APERSEPSI Pranyata Aksara Jawa katon endah sinawang ana ing papan Instansi Pamrentah ya?. KEMBALI KE MENU SMP 5 KUDUS

5 SK - KD Mampu membaca dan memahami bacaan berhuruf Jawa
STANDAR KOMPETENSI : Mampu membaca dan memahami bacaan berhuruf Jawa Kompetensi Dasar : Membaca dan memahami bacaan sederhana berhuruf Jawa KEMBALI KE MENU SMP 5 KUDUS

6 TUJUAN MAMPU MEMBACA DAN MELAFALKAN KALIMAT BERHURUF JAWA
MAMPU MENYALIN BACAAN BERHURUF JAWA YANG MENGANDUNG SANDHANGAN KE HURUF LATIN KEMBALI KE MENU SMP 5 KUDUS

7 Membaca bacaan huruf Jawa penerapan sandhangan
INDIKATOR: Membaca aksara legena Membaca bacaan huruf Jawa penerapan sandhangan KEMBALI KE MENU SMP 5 KUDUS

8 MATERI AKSARA JAWA LEGENA
Yaiku aksara sing durung oleh sandhangan. Aksara legena cacahe ana 20, yaiku : SMP 5 KUDUS

9 ><   ><    
Supaya gampang anggone sinau aksara legena kita bisa nganggo diagram kaya ing ndhuwur iku SMP 5 KUDUS

10 Sandhangan iku cacahe ana 3 cacahe, yaiku :
SWARA PATEN RANGKEP SMP 5 KUDUS

11 Sandhangan swara Siji Tuku Sega Saté Loro SWARA I wulu U suku E pepet
taling O tarung Siji Tuku Sega SWARA Saté Loro SMP 5 KUDUS

12 Sandhangan Paten Pamer Sawah Paten Kacang Jaran layar cecak
wignyan cecak pangkon Sawah Paten Kacang Jaran SMP 5 KUDUS

13 Sandhangan rangkep Prei Kyai Rangkep Cakra Pengkal SMP 5 KUDUS
KEMBALI KE MENU SMP 5 KUDUS

14 EVALUASI Sugeng Ngayahi Gati
Soal latihan iki cacahe ana 10, saben soal bener bijinene 10, menawa salah, bijine 0. Carane nggarap kanthi milih wangsulan a, b, c, utawa d sing miturutmu paling bener. Sugeng Ngayahi Gati SMP 5 KUDUS

15 Miliha wangsulan a, b ,c, utawa d minangka wangsulan kang bener!
1.Aksara Jawa legena yaiku aksara Jawa sing durung oleh …. a. Sandhangan c. rangkepan b. Pasangan d. gambaran 2. Sandhangan ing aksara Jawa cacahe ana …. a c. 4 b d. 5 3. Sandhangan swara cacahe ana … a c. 4 b d. 5

16 4. Sandhangan wulu gunane kanggo nulis aksara swara ….
a. a c. u b. I d. e 5. Wujude sandhangan pepet yaiku …. a. ….e c. ….h b. [… d ….u 6. Wujude sandhangan wignyan yaiku …. a. ….h c. …./== b. ….\ d. ….e 7.

17 SUMBER MODUL KOMPETENSI SISWA BASA JAWA KELAS VII
BUKU LAIN YANG RELEVAN KEMBALI KE MENU SMP 5 KUDUS

18 MATUR NUWUN KELUAR SMP 5 KUDUS


Download ppt "MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SMP 5 KUDUS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google