Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SMP 5 KUDUS MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA PILIHAN APERSEPSI SK - KD INDIKATOR MATERI EVALUASI SUMBER KELUAR TUJUAN SMP 5 KUDUS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SMP 5 KUDUS MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA PILIHAN APERSEPSI SK - KD INDIKATOR MATERI EVALUASI SUMBER KELUAR TUJUAN SMP 5 KUDUS."— Transcript presentasi:

1

2 SMP 5 KUDUS MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA

3 PILIHAN APERSEPSI SK - KD INDIKATOR MATERI EVALUASI SUMBER KELUAR TUJUAN SMP 5 KUDUS

4 PILIH MENU KANG DIKAREPAKE! KEMBALI KE PILIHAN SMP 5 KUDUS

5 APERSEPSI KEMBALI KE MENU Pranyata Aksara Jawa katon endah sinawang ana ing papan Instansi Pamrentah ya?. SMP 5 KUDUS

6 SK - KD STANDAR KOMPETENSI : Mampu membaca dan memahami bacaan berhuruf Jawa Kompetensi Dasar : Membaca dan memahami bacaan sederhana berhuruf Jawa SMP 5 KUDUS KEMBALI KE MENU

7 TUJUAN MAMPU MEMBACA DAN MELAFALKAN KALIMAT BERHURUF JAWA MAMPU MENYALIN BACAAN BERHURUF JAWA YANG MENGANDUNG SANDHANGAN KE HURUF LATIN SMP 5 KUDUS KEMBALI KE MENU

8 INDIKATOR: 1.Membaca aksara legena 2.Membaca bacaan huruf Jawa penerapan sandhangan SMP 5 KUDUS KEMBALI KE MENU

9 MATERI AKSARA JAWA LEGENA Yaiku aksara sing durung oleh sandhangan. Aksara legena cacahe ana 20, yaiku : SMP 5 KUDUS

10 Supaya gampang anggone sinau aksara legena kita bisa nganggo diagram kaya ing ndhuwur iku ><       SMP 5 KUDUS

11 SANDHANGAN SWARAPATEN RANGKEP Sandhangan iku cacahe ana 3 cacahe, yaiku : SMP 5 KUDUS

12 I wulu U suku E pepet E taling O taling tarung SWARA Siji Tuku Sega Loro Saté

13 SMP 5 KUDUS layar wignyan cecak pangkon Paten Pamer Sawah Kacang Jaran

14 SMP 5 KUDUS Cakra Pengkal Rangkep Prei Kyai KEMBALI KE MENU

15 EVALUASI SMP 5 KUDUS Soal latihan iki cacahe ana 10, saben soal bener bijinene 10, menawa salah, bijine 0. Carane nggarap kanthi milih wangsulan a, b, c, utawa d sing miturutmu paling bener. Sugeng Ngayahi Gati

16 Miliha wangsulan a, b,c, utawa d minangka wangsulan kang bener! 1.Aksara Jawa legena yaiku aksara Jawa sing durung oleh …. a. Sandhangan c. rangkepan b. Pasangan d. gambaran 2. Sandhangan ing aksara Jawa cacahe ana …. a. 2 c. 4 b. 3 d. 5 3. Sandhangan swara cacahe ana … a. 2 c. 4 b. 3 d. 5

17 4. Sandhangan wulu gunane kanggo nulis aksara swara …. a. a c. u b. I d. e 5. Wujude sandhangan pepet yaiku …. a. ….e c. …. h b. [ …. d ….u 6. Wujude sandhangan wignyan yaiku …. a. ….h c. …./== b. ….\ d. ….e 7.

18 SMP 5 KUDUS SUMBER 1.MODUL KOMPETENSI SISWA BASA JAWA KELAS VII 2.BUKU LAIN YANG RELEVAN KEMBALI KE MENU

19 SMP 5 KUDUS MATUR NUWUN KELUAR


Download ppt "SMP 5 KUDUS MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA PILIHAN APERSEPSI SK - KD INDIKATOR MATERI EVALUASI SUMBER KELUAR TUJUAN SMP 5 KUDUS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google