Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

CERGAM BASA JAWA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "CERGAM BASA JAWA."— Transcript presentasi:

1 CERGAM BASA JAWA

2 Dolan ning gone simbah

3 Kahanan ing Desa Bikini Bottom.

4 Nggih mbah, enjing kula badhe teng daleme simbah.
Sore iku Adi ditelpon simbah. Sesuk pas bali kerja, Adi di dhawuhi dolan ing daleme simbah.

5 Bali seka kerja, Adi langsung menyang daleme simbah
Bali seka kerja, Adi langsung menyang daleme simbah. Adi isih nganggo seragam kerja.

6 Engko neng omahe simbah arep diparingi apa ya?

7 Adi mlayu – mlayu keponthal – ponthal kaya diuyak setan.
Simbahhh.... Adi mlayu – mlayu keponthal – ponthal kaya diuyak setan.

8 Simbahe Adi langsung bukak lawang karo mbengok.
Adiiiii putuku. Simbahe Adi langsung bukak lawang karo mbengok.

9 Adi langsung ngrangkul simbahe saking kangenne.

10 Adi dijak mlebu omahe simbah gek dikon lingguh neng kursi.
Kene le lingguha sik, tak jikukke roti. Nggih mbah. Adi dijak mlebu omahe simbah gek dikon lingguh neng kursi.

11 Iki le rotine dimaem disik.
Matur nuwun mbah.

12 Enak ra ya roti sik nggawe simbah?
Adi mangan rotine karo dicelupke susu.

13 Emm, enak banget roti sik gawe simbah

14 Enak banget mbah rotine.
Rotine enak ora? Enak banget mbah rotine.

15 Ayo sapa gelem tak wenehi?
Simbah arep wenehi apa ya?

16 Kula purun mbahhh

17 Terangane simbah wenehi Adi permen.
Enak ora permenne? Enak mbah Terangane simbah wenehi Adi permen.

18 Ora let suwe jame simbah muni.

19 Adi pamit arak bali tekne wis sore.
Ya, ngati – ati ya, Mbah kula ajeng mantuk riyen, pun sore. Adi pamit arak bali tekne wis sore.

20 Simbahe arep ngeterke Adi bali.
Adi ayo tak terke bali. Njenegan ajeng ngeterke kula mantuk mbah? Simbahe arep ngeterke Adi bali.

21 Iya, gelem ora? Nggih mbah, kula purun.

22 Kula mantuk riyen mbah, Ya, sesok dolan meneh.

23 Adi reneo sik,

24 Adi diambung karo simbahe sak durunge melbu ngomah.

25 Mbah kula mantuk riyen nggih,
Ya, nek prei dolan meneh. Mbah kula mantuk riyen nggih,

26 Da da simbah. Rampung

27 MATUR NUWUN


Download ppt "CERGAM BASA JAWA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google