Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Nur fatoni Haryanti Nur Eka Verawati

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Nur fatoni Haryanti Nur Eka Verawati"— Transcript presentasi:

1 Nur fatoni Haryanti Nur Eka Verawati
Haji dan umrah By Nur fatoni Haryanti Nur Eka Verawati

2 Haji Yang dimaksud ”haji” secara bahasa berarti menuju kemulian. Sedangkan pengertian haji dalam istilah syara’ adalah amalan tertentu yang dilaksanakan pada waktu, tempat, cara tertentu pula.

3 Hukum dan Dalil Al quran surat ali imran : 97
ولله علي النا س حج بيت من استطا ع اليه سبيلا ( ال عمران 97) ”mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu menadakan perjalanan ke baitullah”

4 Keutamaan haji Haji sebagai rihlah muqaddasah (perjalanan suci)
Haji laksana mu’tamar(pertemuan akbar) tahunan. Haji sebagai ta’dhim (membesarkan) syiar Allah Haji sebagai penyerahan diri secara total kepada Allah Keutamaan dan pahala ibadah haji

5 Syarat Wajib Haji Islam Baligh, berakal dan merdeka Mampu

6 Syarat Sah Haji Dilaksanakan pda waktu yang telah ditentukan Tamyiz
Islam

7 Rukun-Rukun Haji Ihram Wukuf di Arafah Tawaf Ifadhah
Sa’i antara shafa dan marwah Tahallul Tertib

8 Wajib-Wajib Haji Niat ihram dari miqat Bermalam (mabit) di muzdalifah
Melontar jumrah ’Aqabah pada 10 Dzulhijjah Mabit di mina pada malam-malam tasyrik (11-13 Dzulhijjah) Melontar Jumrah Ula, Wustha dan ’Aqabah pada hari Tayrik. Thawaf Wada’

9 Sunnah-Sunnah Haji Berada di Mina pada hari Tarwiyah (8 dzulhijjah)
Berjalan cepat di lembah mahsyar Menyampaikan khutbah pada waktu yang di sunnahkan Bercukur habis bagi laki-laki dan memendekkan bagi wanita Mandi ketika hendak ihram. Shalat sunnat ihram. Membaca talbiah. Thawaf qudum buat pelaku haji ifrad atau qiran. Shalat 2 raka’at sesudah thawaf, terutama dekat maqam Ibrahim Bermalam di Mina pada malam Arafah (tanggal 8 Dzulhijjah) Lari kecil dan membuka bahu kanan ketika tawaf bagi laki2 (idhtiba’).

10 Batal-Batal Haji Meninggalkan wukuf di arafah
Meninggalkan salah satu rukunnya Berjimak secara sepakat

11 UMRAH `Menurut bahasa umrah adalah ziarah. Sedangkan menurat istilah syara’ adalah berziarah ke baitul haram dengan cara-cara khusus. Waktu umrah adalah sepanjang tahun.

12 Hukum dan Dalil Firman Allah : واتموا الحج و العمرة لله ( البقر ة 196)
”dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah......”

13 Rukun-rukun Umrah Ihram Tawaf Sa’i Tahallul Tertib

14 DAM ( denda ) Dam adalah denda yang dibebankan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran dalam ibadah haji atau umrah

15 Macam-macam Dam Dam Tartib Dam Takhyir dan Taqdir
Dam Tartib dan Ta’dil Dam takhir dan Ta’dil

16 Hikmah Haji Haji merupakan manifestasi ketundukan kepada Allah semata
Umat islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul pada pusat pengendali roh dan kalbu mereka Melaksanakan kewajiban haji merupakan ungkapan syukur atas nikmat harta dan kesehatan Haji menempa jiwa agar memeliki semangat tinggi Haji mampu membangkitkan semangat ibadah yang sempurna dan ketundukan yang tiada henti kepada perintah Allah

17 the end


Download ppt "Nur fatoni Haryanti Nur Eka Verawati"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google