Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN PERSEKITARAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN PERSEKITARAN"— Transcript presentasi:

1 PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN PERSEKITARAN
Disediakan oleh; Dr. Hj. ABDUL LATIF BIN AHMAD IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT, JOHOR

2 APA ITU PERSEKITARAN? Persekitaran bermaksud sekitar dan segala sesuatu yang memberi kesan kepada organisma semasa hayatnya.

3 APA ITU KESIHATAN? Berdasarkan Badan Kesihatan Sedunia (WHO), kesihatan ialah satu tahap atau keadaan di mana seseorang individu itu mempunyai kesejahteraan yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial dan bukan semata-mata bebas dari penyakit atau tidak berdaya.

4 KOMPONEN PERSEKITARAN
FIZIKAL Udara, air, tanah, perumahan, cuaca, geografi, haba, cahaya, kebisingan, radiasi dll. BIOLOGIKAL Manusia, virus, agen mikrobial, serangga, `rodent’, binatang dan tumbuh-tumbuhan. PSIKOLOGIKAL Nilai-nilai, adat resam, kepercayaan, tabiat, sikap, moral, agama, pendidikan, gaya hidup, komuniti, perkhidmatan kesihatan, organisasi sosial dan politik.

5 APA ITU KESIHATAN PERSEKITARAN ?
Kesihatan persekitaran (environmental health) adalah suatu cabang dlm bidang berkaitan kesihatan awam yg mengetengahkan suatu konsep kesedaran & pengetahuan berkenaan aspek alam semula jadi, persekitaran & persekitaran terbina yg mempunyai hubung kait dgn kesihatan manusia sejagat.

6 APA ITU KESIHATAN PERSEKITARAN ?
Kesihatan persekitaran terdiri daripada aspek kesihatan manusia, termasuk kualiti hidup, yang ditentukan oleh faktor fizikal , biologi , sosial dan psikososial dalam persekitaran.

7 APA ITU KESIHATAN PERSEKITARAN ?
Kesihatan persekitaran juga merujuk kepada: teori & amalan menilai, membetulkan, mengawal, mencegah faktor-faktor persekitaran yg berpotensi boleh menjejaskan kesihatan generasi masa kini dan akan datang.

8 PENYUMBANG PERSEKITARAN
Kimia; Pencemaran udara, sisa toksik , racun perosak, VOC Biologi Penyakit Organisma yg hadir dlm makanan & air. Alahan serangga dan haiwan. Fizikal Kebisingan, pengionan & radiasi nyah ion. Sosioekonomi Akses kpd penjagaan kesihatan yg selamat & mencukupi

9 SAINS KESIHATAN PERSEKITARAN
" Kajian mengenai faktor-faktor persekitaran yg mempengaruhi kesihatan manusia’: Faktor-faktor (" pencemar " atau " bahan toksik ") di udara , air, tanah , atau makanan. Dipindahkan kepada manusia melalui pernafasan, ditelan , atau penyerapan. Penghasilan kesan kesihatan yang buruk

10 ASPEK-ASPEK KESIHATAN PERSEKITARAN
Epidemiologi Alam Sekitar Perkaitan antara pendedahan terhadap agen alam sekitar dgn perkembangan penyakit selanjutnya. Toksikologi Alam Sekitar Mekanisme sebab akibat antara pendedahan & perkembangan penyakit selanjutnya. Kejuruteraan Alam Sekitar Faktor-faktor yg mengawal & mengurangkan pendedahan. Perubatan Pencegahan Faktor-faktor yg mengawal & mengurangkan pembangunan penyakit. Undang-Undang Pembangunan undang-undang yg sesuai utk melindungi kesihatan awam ASPEK-ASPEK KESIHATAN PERSEKITARAN

11 RANTAIAN PERSEKITARAN-KESIHATAN

12 SKOP AKTIVITI KESIHATAN PERSEKITARAN
Bekalan Air Minum Air Kumbahan Pengurusan Sisa Pepejal Kawalan Vektor Kebersihan Makanan Kawalan Kebersihan Pencemaran Tanih Pencemaran Udara Kawalan Bising Kawalan Radiasi Pencegahan Kemalangan Perumahan Perancangan Bandar & Wilayah Rekreasi Awam Kesihatan Pekerjaan

13 AGENSI KERAJAAN BERKAITAN KESIHATAN PERSEKITARAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA Bahagian Kawalan Penyakit dan Kesihatan Persekitaran. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN. Pihak Berkuasa Tempatan (Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran, Majlis Daerah) KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI DAN AIR. JABATAN ALAM SEKITAR JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM, JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, JABATAN PERKHIDMATAN PEMBETUNGAN, PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM, SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA, AGENSI KERAJAAN BERKAITAN KESIHATAN PERSEKITARAN

14 PERANAN AGENSI KERAJAAN BERKAITAN KESIHATAN PERSEKITARAN
Melaksanakan aktiviti-aktiviti kesihatan awam & kesihatan persekitaran spt: Kawalan Penyakit Keselamatan & Kualiti Makanan Bekalan Air & Kebersihan Alam Sekeliling. Kawalan Mutu Air Minum Kesihatan Pintu Masuk Perundangan & Penguatkuasaan Merancang, melaksana & menyelaras aktiviti-aktiviti pendidikan kesihatan persekitaran

15 PERANAN AGENSI KERAJAAN BERKAITAN KESIHATAN PERSEKITARAN
KAWALAN PENYAKIT (Penyakit Berjangkit, Penyakit Tidak Berjangkit, Penyakit Bawaan Vektor); Pemantauan & Pengumpulan Data Penyiasatan wabak Tidakan kawalan dan pencegahan Penguatkuasaan undang-udang kesihatan awam Promosi kesihatan Analisis insitu. Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan

16 PERANAN AGENSI KERAJAAN BERKAITAN KESIHATAN PERSEKITARAN
KESELAMATAN & KUALITI MAKANAN: Persampelan Makanan Pemeriksaan Premis Makanan Penyediaan laporan & cadangan tindakan susulan Kawalan pengimportan makanan Kawalan pengeksportan makanan Penguatkusaan undang-undang Pemantauan & pengumpulan statistik

17 PERANAN AGENSI KERAJAAN BERKAITAN KESIHATAN PERSEKITARAN
BEKALAN AIR & KEBERSIHAN ALAM SEKELILING; Melaksana projek Bekalan Air Masyarakat Luar Bandar (BAKAS) Melaksana perolehan logistik Memeriksa & memantau projek pelupusan air limbah. Menyelenggara & kalibrasi peralatan ujian. Menyelenggara projek-projek BAKAS.

18 PERANAN AGENSI KERAJAAN BERKAITAN KESIHATAN PERSEKITARAN
KAWALAN MUTU AIR MINUM; Menyedia program & jadual pensampelan Melakukan pensampelan & analisis di lapangan Mengambil tindakan pemulihan ke atas perlanggaran kualiti sampel air. Menyelenggaran dan kalibrasi peralatan ujian.

19 PERANAN AGENSI KERAJAAN BERKAITAN KESIHATAN PERSEKITARAN
KESIHATAN PINTU MASUK (Lapangan Terbang, Pelabuhan & Darat); Pemeriksaan Kapal utk `Sijil Ship Helath Clearance’ Pemeriksaan `Deratting Certificate / Deratting Exemption Certificate Kapal. Pemeriksaan / penilaian Sanitary Airport / Sea Port. Saringan pekerja asing Pemeriksaan / saringan makanan import.

20 PERANAN AGENSI KERAJAAN BERKAITAN KESIHATAN PERSEKITARAN
PERUNDANGAN & PENGUATKUASAAN; Melakukan penyiasatan Penyediaan kertas siasatan Pengendalian dokumen, rekod & eksibit (barang kes) Pendakwaan

21 SEKIAN, TERIMA KASIH


Download ppt "PENGENALAN PENDIDIKAN KESIHATAN PERSEKITARAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google