Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DISEDIAKAN OLEH : NORDIANA BT MOHAMMED MOHAYADDIN KELAS : BM 4.11

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DISEDIAKAN OLEH : NORDIANA BT MOHAMMED MOHAYADDIN KELAS : BM 4.11"— Transcript presentasi:

1 DISEDIAKAN OLEH : NORDIANA BT MOHAMMED MOHAYADDIN KELAS : BM 4.11
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TAJUK : DOMAIN-DOMAIN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DISEDIAKAN OLEH : NORDIANA BT MOHAMMED MOHAYADDIN KELAS : BM 4.11

2 DOMAIN-DOMAIN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Domain Reka Bentuk Domain Pembangunan Domain Penggunaan Domain Pengurusan Domain Penilaian

3 Domain reka bentuk Terbahagi kepada 4 iaitu: Reka Bentuk Sistem Pengajaran Reka Bentuk Mesej Strategi Pengajaran Ciri – ciri Murid

4 Aspek reka bentuk pengajaran ialah MENGANALISIS, MEMBINA, MELAKSANA DAN MENILAI.
Reka Bentuk Mesej menyalurkan maklumat melalui mesej berbentuk audia visual yang boleh menarik perhatian murid Reka Bentuk Strategi Pengajaran ialah spesifikasi untuk memilih dan menyusun peristiwa dan aktiviti p&p dalam satu unit pelajaran. Ciri-ciri murid yang amat penting sebelum perancangan dibuat ialah pengetahuan terhadap kebolehan, kemahiran, pengetahuan sedia ada dan sikap murid agar keberkesanan setiap objektif tercapai.

5 Domain pembangunan Terbahagi kepada 4 iaitu: Teknologi Cetak
Teknologi Bahan Pandang Dengar Teknologi Berasaskan Komputer Teknologi Bersepadu

6 Penggunaan Media dan Proses
Domain penggunaan Pengaplikasian kaedah dan model pembelajaran, sumber p&p dan persekitaran pembelajaran merupakan 3 perkara yang berkait rapat dalam domain ini. 4 kategori Domain Penggunaan ialah: Penggunaan Media dan Proses Institutionalisasi Pelaksanaan Penerimaan Inovasi

7 Penggunaan media ialah proses menggunakan bahan dan sumber pengajaran yang sistematik dan bermakna.
Penerimaan inovasi ialah proses yang dilakukan untuk menerima sesuatu perubahan dan pembaharuan yang dibuat. Pelaksanaan ialah proses menggunakan bahan pengajaran dalam proses P&P. Institutionalisasi ialah proses untuk menerima dan mengekalkan pengguaan bahan pengajaran yang dibina berdasarkan peraturan yang ditetapkan masyarakat.

8 Domain pengurusan Aspek-aspek Domain Pengurusan ialah:
Pengurusan Projek Pengurusan Sumber Pengurusan Maklumat Pengurusan Sistem Pentadbiran

9 Pengurusan projek melibatkan perancangan, pemantauan dan pengawalanprojek reka bantuk dan pembinaan bahan pengajaran. Pengurusan sumber melibatkan perancangan, pemantauan, dan pengawalan perkhidmatan bantuan sumber dan perkhidmatan media yang lain. Pengurusan sistem penyampaian melibatkan perancangan, pemantauan dan pengawalan kaedah pemilihan media yang digunakan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. Pengurusan maklumat melibatkan perancangan, pemantauan dan pengawalan pengumpulan, pemindahan dan pemprosesan meklumat kepada pelajar.

10 Domain penilaian Aspek-aspek Domain Penilaian ialah: Analisis Masalah
Ukuran Rujukan Kriteria Penilaian Formatif dan Sumatif Kajian

11 Domain pengurusan Aspek-aspek Domain Pengurusan ialah:
Pengurusan Projek Pengurusan Sumber Pengurusan Maklumat Pengurusan Sistem Pentadbiran

12 Analisis masalah ialah proses mengumpulkan data dan maklumat tentang masalah yang dikaji.
Ukuran rujukan kriteria ialah cara atau kaedah yang dipilih untuk menguji penguasaan pelajar terhadap satu unit pelajaran. Penilaian formatif dan sumatif dijalankan untuk melihat hasil sebenar kerana kedua-dua penilaian dibuat untuk menguji pelajar. Kajian ialah penyelidikan yang dijalankan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan yang wujud.


Download ppt "DISEDIAKAN OLEH : NORDIANA BT MOHAMMED MOHAYADDIN KELAS : BM 4.11"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google