Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN"— Transcript presentasi:

1 STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
Masa : 9 jam

2 KONSEP STRATEGI Kebolehan guru dalam memilih, menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum.

3 KONSEP PENDEKATAN Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajarkan untuk mencapai objektifnya. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh digunakan dalam kelas khas .

4 PENDEKATAN INDUKTIF Melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat Murid membuat kesimpulan Guru membimbing murid melalui aktiviti soal jawab dan menyediakan contoh-contoh yang sesuai

5 Guru membina soalan-soalan untuk membimbing murid membina kesimpulan
BBM harus disediakan untuk memudahkan murid membuat kesimpulan Aktiviti P & P melibatkan penggunaan deria seperti penglihatan, pendengaran dan sentuhan

6 PENDEKATAN ELEKTIF Merupakan gabungan pendekatan yang digunakan sebagai satu strategi untuk melaksanakan P & P di dalam kelas. Contohnya: Guru menggunakan pendekatan strategi pemusatan bahan untuk kumpulan yang menjalankan aktiviti pengkayaan dan strategi pemusatan guru untuk kumpulan yang menjalankan pemulihan.

7 PENDEKATAN TEMATIF Berkait rapat dengan aktiviti P & P secara kumpulan
Sesuai digunakan sebagai proses perbincangan tema dalam aktiviti kumpulan

8 CARA PERLAKSANAAN Tema dipecahkan kepada sub-topik dan dibincangkan dalam kumpulan mengikut tahap kebolehan murid. Contoh : tema : Kebersihan Sub topik : Kebersihan diri Kebersihan tempat tinggal Kebersihan kelas

9 Sub-Topik KUMPULAN CERDAS TEMA LAMBAT SEDERHANA

10 b) Tema yang sama diberi dan dibincangkan oleh murid-murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan.
Contoh : tema : binatang peliharaan Kumpulan A : jawab soalan tentang binatang Kumpulan B : lukis gambar binatang Kumpulan C : gunting dan tampal

11 Topik X KUMPULAN 1 2 TEMA 3

12 PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI
Memastikan murid dapat menguasai sesuatu : Kemahiran dengan cekap dan lengkap. Menguasai kemahiran melalui latih tubi. Merangkumi 4 langkah.

13 LANGKAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI
Menerangkan objektif secara eksplisit. Teknik P & P yang berkesan termasuk penggunaan bahan bantu mengajar. Penilaian. Aktiviti susulan.

14 4 LANGKAH PENDEKATAN PEMBELAJARAN MASTERI
Objektif Teknik P & P Penilaian Aktiviti Susulan

15 PENDEKATAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF
P & P secara kumpulan di bawah bimbingan guru. Guru sebagai pembimbing dalam sesuatu kumpulan pelbagai kebolehan dalam menyelesaikan sesuatu tugasan atau projek. Latih tubi dilaksanakan.

16 KRITERIA ASAS MENJAYAKAN P&P SECARA KOPERATIF & KOLABORATIF:
Semangat saling bergantungan yang positif. Kemahiran sosial. Kesedaran akauntabiliti individu. Penilaian kumpulan.

17 LANGKAH-LANGKAH P & P SECARA KOPERATIF DAN KOLABORATIF
Bahagikan kumpulan murid dan berikan nama-nama kumpulan. Nyatakan objektif, bahan bantu mengajar yang digunakan serta langkah-langkah melakukan aktiviti.

18 LANGKAH-LANGKAH P&P SECARA KOPERATIF DAN KOLABORATIF
Mengajar prosedur melaksanakan aktiviti. Tentukan kerjasama dalam kumpulan. Tegaskan tanggungjawab setiap ahli kumpulan. Nilaikan kumpulan.


Download ppt "STRATEGI DAN PENDEKATAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google