Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.7 Flying Book 0.7 fahmi telkom. net hotmail. com fahmi basya.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.7 Flying Book 0.7 fahmi telkom. net hotmail. com fahmi basya."— Transcript presentasi:

1 Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.7 Flying Book 0.7 fahmi -basya @ telkom. net fahmi_basya @ hotmail. com fahmi basya

2 Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Mim, ia dibaca “hilang” N nya diganti M, berdengung N dan M Hab-lummmm-mimmmm-masad-de’ Tulisannya: Hablun-min-masad Baca nya: Hablummmm-mimmmm-masad- de’ Fii jiidi-hhaa Hablummmm-mimmmm-masad -de’ Di Leher nya Buhul-tali dari sabut leher nya di Fii jiidi hhaa buhul-tali dari sabut

3 Wa kholaqo kulla syai-inwwww Wa hhuwa bikulli Syai-in ‘aliiiim Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Waw, ia dibaca “mendengung” dengan meinsert W ke N N dan W Dan (Dia) menciptakan tiap sesuatu, dan Dia mengetahui karakter tiap sesuatu.

4 Abii la-hhabinwwww- watab- be’ Tab-bat yadaaaa rugi dua tangan Abu lahhab dan rugi Tab-bat yadaaaa Abii la-hhabinwwww- watab- be’ Rugi dua tangan abu Lahhab, dan rugi (dia)

5 Maaaa-agh-naa‘an-hhumaa-lu-hhuuWamaa-kasab- be’ Tidak Ber- guna Dari- nya harta- nya dan-apayang ia usahakan Maaaa-agh-naa ‘an hhumaa-lu-hhuu wamaa kasab- be’ Tidak berguna darinya hartanya dan apa yang ia usahakan

6 N dan DZ Yang berbunyi N, seperti Nun konsonan (Nun mati) atau baris dua AN, IN, UN, jika bertemu dengan huruf Dzal, ia dibaca “mendengung” dengan meinsert Dz ke N Naa-rondz…..dzaa-tala-hhab- be’ Sayash-laa Ia akan masuk api Yang mempunyai gejolak

7 Contoh Api yang bergejolak Contoh Api yang bergejolak Foto Matahari ketika Gerhana Ia akan masuk api yang mempunyai gejolak

8 Pembedaan Ta & Tho Pembedaan Ta & Tho Mengingatkan kembali Ta marbuthohh Mim2 itu dengung sedikit Hammmaa-latal-ha-thob- be’ Wam-ro-a-tu-hhuu dan perempuan-nya memikul kayu bakar Wam-ro-a-tu-hhuu hammaa-latal-ha-thob- be’ Dan perempuannya memikul kayu bakar

9 UJIAN.V Baca dan terjemahkan

10 Berlanjut ke No 8 fahmi -basya @ telkom. net fahmi_basya @ hotmail. com


Download ppt "Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran BACAAN Al-Quran NO 0.7 Flying Book 0.7 fahmi telkom. net hotmail. com fahmi basya."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google