Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ETIKA MORAL DAN AKHLAK ETIKA AJARAN TENTANG BAIK DAN BURUK BERDASARKAN  AKAL MORAL  TRADISI LOKAL AKHLAK  UNIVERSAL (ALQURAN DAN AS SUNNAH) MISI UTAMA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ETIKA MORAL DAN AKHLAK ETIKA AJARAN TENTANG BAIK DAN BURUK BERDASARKAN  AKAL MORAL  TRADISI LOKAL AKHLAK  UNIVERSAL (ALQURAN DAN AS SUNNAH) MISI UTAMA."— Transcript presentasi:

1 ETIKA MORAL DAN AKHLAK ETIKA AJARAN TENTANG BAIK DAN BURUK BERDASARKAN  AKAL MORAL  TRADISI LOKAL AKHLAK  UNIVERSAL (ALQURAN DAN AS SUNNAH) MISI UTAMA RASULULLAH SAW DIUTUS DI DUNIA ADALAH  MENYEMPURNAKAN AKHLAK MULIA (AKHLAKULKARIMAH) Q.S.AL QALAM :4  “ DAN SESUNGGUHNYA ENGKAU (MUHAMMAD) ADALAH WUJUD AKH LAK YG MULIA PADA DIRI MANUSIA “ Q.S.AL AHZAB : 21  “SESUNGGUHNYA TELAH ADA PADA DIRI RASULULLAH (YAITU) SURI TAULADAN YG BAIK, BAGI ORANG YG MENGHARAP (RAHMAT) ALLAH DAN DATANGNYA HARI AKHIR (KIYAMAT) DAN DIA BANYAK MENYEBUT ASMA ALLAH (BERDZIKIR) “ BAIK BURUK MENURUT AKAL  MU’TAZILAH BAIK BURUK MENURUT WAHYU (AL QURAN DAN AS SUNNAH)  AHLUSSUNNAH BAIK BURUK MENURUT AL QURAN, ASSUNNAH,IJTIHAD (IJMAK & QIYAS)  AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH KAJIAN AKHLAK  ARTI BAIK &BURUK, KEWAJIBAN MANUSIA THD SESAMA, TUJUAN PERBUAT AN MANUSIA, JALAN YG HARUS DITEMPUH DLM MENCAPAI TUJUAN,DLL.

2 IBNU MASKAWAIHI : AKHLAK  KEADAAN JIWA YANG MENDORONG SESEORANG UNTUK MELAKUKA PERBUATAN BAIK /BURUK TANPA MELALUI PERTIMBANGAN PIKIRAN LEBIH DULU. AL GHAZALI : SIFAT YANG TERTANAM DALAM JIWA YANG MENIMBULKAN PERBUATAN-PERBU ATAN DG MUDAH DAN SPONTAN UTK MELAKUKAN SESUATU TANPA PERLU PERTIMBANGAN BERPIKIR LEBIH DAHULU. SUBSTANSI AKHLAK : SIFAT/KONDISI HATI  BAIK DAN BURUK  TAMPAK DLM PERILAKU. AKHLAK  MULIA  KARIIMAH (HATI & PERILAKUNYA BAIK, INDAH)  HINA/ANIAYA  MAZHMUMAH (HATI & PERILAKUNYA JAHAT,KOTOR) IBNU ARABI :  BAIK BURUK MANUSIA TERGANTUNG FAKTOR PENGENDALIAN DIRINYA.  DALAM DIRI MANUSIA ADA TIGA NAFSU : SYAHWANIYAH, GHADLABIYAH, DAN NATHIQAH. SYAHWANIYAH  NAFSU BINATANG (SYAHWAT JASMANIYAH)  HEDONISME GHADLABIYAH  NAFSU MERUSAK, MENGUASAI(DENGKI,PEMARAH)  VANDALISME NATHIQAH  NAFSU KEAGUNGAN (TAHU TERIMA KASIH, BANYAK BERSYUKUR)  ASKETISME NATHIQAH  BERAKAL & BERHATINURANI, MAMPU MENGENDALIKAN DIRI  KARIIMAH.

3 HUBUNGAN TASAWWUF DENGAN AKHLAK TASAWWUF  METODE DALAM PROSES PENDEKATAN DIRI KEPADA ALLAH SWT DAN TAHAPAN PENYUCIAN HATI (TASHFIYATULQOLBI)  HATI YANG BERSIH DAN SUCI TIDAK HANYA MENYEBABKAN DEKATNYA KEPADA ALLAH, BAHKAN BERPOTENSI UNTUK  MA’RIFATULLAH /MELIHAT ALLAH INTI TASAWWUF  TUHAN YANG MAHA SUCI TIDAK DAPAT DIDEKATI KECUALI OLEH HATI YANG SUCI. MENRUT AHLI SUFI, ZUN AL MISHRI, ADA TIGA MACAM PENGETAHUAN TENTANGNTUHAN : 1. PENGETAHUAN AWAM  TUHAN YANG ESA  DENGAN MENGUCAPKAN SYAHADAT 2. PENGETAHUAN ULAMA  TUHAN YANG ESA  MENURUT LOGIKA AKAL. 3. PENGETAHUAN KAUM SUFI  TUHAN YANG ESA  MENURUT HATI SANUBARI. CARA MENYUCIKAN DIRI DENGAN TASAWWUF  1. IJTINAB AL MANHIYYAT (MENJAUHI LA RANGAN TUHAN) 2.ADA AL WAJIBAT (MELAKSANAKAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN TUHAN) 3.ADA ANAAFILAAT (MELAKUKAN HAL-HAL YANG DISUNAHKAN) DAN 4.AR RIYADLAH (YAKNI LATIHAN SPIRITUAL SEBAGAIMANA DIAJARKAN OLEH RASULULLAH SAW.) HATI  ORANG KAFIR  MATI  ORANG BERIMAN  HIDUP MANA YANG HRS DIJAGA ?  ORANG MUNAFIK  KADANG HIDUP KADANG MATI

4 BAGAIMANA RUANG LINGKUP BERAKHLAK ? A. AKHLAK  DIRI SENDIRI  TAUBAT (KEMBALI KPD ALLAH)  MUROQOBAH ( MERASA DIDEKATI ALLAH)  MUHASABAH (SELALU INTROSPEKSI DIRI)  MUJAHADAH (UPAYA TERUS MENDEKATI ALLAH) B.AKHLAK  KPD ALLOH  BACA AL QURAN  BERDZIKIR C.AKHLAK  RASUL ALLAH  MENCINTAI  MENELADANI D.AKHLAK  MAKHLUK/SESAMA MANUSIA :  THD ORANG TUA  THD KELUARGA  SAUDARA  TETANGGA  SESAMA MUSLIM  NON MUSLIM  HEWAN/BINATANG  LINGKUNGAN

5  BAGAIMANA INDIKATOR ORANG BERAKHLAK ? ORANG BERAKHLAK  BERPERILAKU ATAS DASAR IMAN TANDA-TANDA IMAN MENURUT AL GHAZALI BERDASARKAN AL QURAN & AS SUNNAH : 1. KHUSYU’ DALAM SHALAT 2. MENGHINDARI HAL-HAL YANG TIDAK BERGUNA 3. SELALU KEMBALI KEPADA ALLAH 4. JIKA DISEBUT ASMA ALLOH HATINYA BERGETAR 5. TIDAK SOMBONG / RENDAH HATI (TAWADLU’) 6. ARIF/BIJAKSANA/SANTUN TERHADAP SESAMA 7. CINTA SESAMA SEPERTI MENCINTAI DIRINYA SENDIRI 8. MENGHORMATI TAMU 9. MENGHORMATI TETANGGA 10.BERBICARA YANG BAIK DAN BERMANFAAT 11.TIAK BERBUAT ANIAYA /MENYAKITI ORANG LAIN (UCAPAN/PERBUATAN) 12.PUNYA RASA MALU 13.JUJUR 14.PENYABAR/TENANG/CALM 15.PANDAI BERTERIMA KASIH 16.RIDHA DG KETENTUAN ALLOH 17. BERHATI-HATI DLM BERUCAP DAN BERTINDAK 18.WIBAWA/DISUKAI TEMAN MAUPUN LAWAN 19.TIDAK PENDENDAM / TDK DENGKI /TDK PELIT 20.TIDAK SUKA MENGADU DOMBA 21. CINTA DAN BENCI KARENA ALLLOH

6 APA PERBEDAAN MUKMIN DAN MUNAFIK DALAM BERAMAL ? MUKMIN  SERIUS DALAM SHALAT MUNAFIK  SERIUS DALAM MAKAN  SIBUK BERFIKIR CARI HIK  SIBUK BERANGAN-ANGAN MAH & SOLUSI  AMAN BERSAMA ALLAH  AMAN DG SELAIN ALLAH  KORBANKAN HARTA DEMI AGAMA  KORBANKAN AGAMA DEMI HARTA  BANYAK MENANGIS  BANYAK TERTAWA/SENDAGURAU  SUKA KONTEMPLASI/MENYEPI  SUKA DIKERAMAIAN  MENJAGA DARI KERUSAKAN  MENUAI CARI KEUNTUNGAN  AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR  AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR DEMI KEBAIKAN BERSAMA DEMI KEKUASAAN MANUSIA YANG BERAKHLAK  MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA HAK & KEWAJIBAN DALAM DLM HUB. DG. ALLAH & SESAMA MAKHLUK/ALAM SEMESTA CARA MENCAPAI AKHLAK YANG BAIK MENURUT AL GHAZALI : 1.MEMELIHARA,MENUMBUHKAN WATAK FITRAH YANG BAIK 2.SUNGGUH-SUNGGUH MENJAUHI/MENAHAN DIRI DARI PERBUATAN DOSA (MA’SIYAT) 3.RIYADLAH  MELATIH DIRI UNTUK BANYAK BERDZIKIR TEKS AYAT - AYAT LAHIRIYAH AL QURAN MELAHIRKAN  ILMU FIQIH KANDUNGAN AYAT-AYAT BATINIYAH AL QURAN MELAHIRKAN  ILMU TASAWWUF


Download ppt "ETIKA MORAL DAN AKHLAK ETIKA AJARAN TENTANG BAIK DAN BURUK BERDASARKAN  AKAL MORAL  TRADISI LOKAL AKHLAK  UNIVERSAL (ALQURAN DAN AS SUNNAH) MISI UTAMA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google