Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ramadhan.3 fahmi basya Puasa Flying Book 65.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ramadhan.3 fahmi basya Puasa Flying Book 65."— Transcript presentasi:

1 Ramadhan.3 fahmi basya h_fahmi_basya@telkom.net Puasa Flying Book 65

2 Aiyyaamam ma’duudaat

3 Kamus kata bilangan itu terdapat pada ayat ini: Atasnya sembilan belas. Dan tidak kami jadikan penjaga api itu, melainkan malaikat, dan tidak kami jadikan bilangan mereka melainkan fitnah untuk orang-orang yang kafir Agar yakin orang yang diberi kitab, dan bertambah iman orang beriman, dan tidak ragu-ragu lagi orang yang diberi kitab dan orang beriman. (074,030-931)

4 Kemudian Nabi puasa 29 hari dari 9 kali Ramadhan ia puasa, hanya sekali yang 30 hari karena tidak dapat melihat bulan. Secara ilmu hitung, jelas kalimat “Aiyyaamam ma’duudaat” yang dimaksud adalah 29 hari Cobalah kita renungkan sejenak. Pada bulan Ramadhan itu, kita seperti mengambill perbekalan. Untuk dapat mempertahankan hidup benar pada 11 bulan setelah Ramadhan.

5 Artinya : Pada tiap satu hari di bulan Ramadhan, kita harus dapat mengambil 11 perbekalan Agar sebulan mengambil bekal Kita memperoleh 11 bulan perbekalan Phenomena 11 inilah yang diekspresikan Dalam sholat tarawih witir Itu sebab Nabi mengekspresikan sholat tarawih witir itu 11 raka’at

6 Karena Nabi Puasa Ramadhannya 29 hari, maka bekal yang terkumpul tentu 11 x 29 juga. Ramadhan 29 Tetapi perlulah diingat, kalau Ramadhannya 29 hari, maka syawal 30 hari, dan terus bergantian. Setelah 30 adalah 29 dan setelah 29 adalah 30 hari Akibatnya apa ?

7 Kita kekurangan 6 perbekalan dalam setahunnya, karena ada 6 bulan yang umurnya 30 hari. Maka itu kita perlu menambah 1 pada bulan- bulan berumur 30 hari. Ramadhan 29 Tetapi perlulah diingat, kalau Ramadhannya 29 hari, maka syawal 30 hari, dan terus bergantian. Setelah 30 adalah 29 dan setelah 29 adalah 30 hari Akibatnya apa ? +1

8 Dari mana perbekalan yang 6 ini kita dapatkan ? Ramadhan 29 Ya, kita tanyakan kepada Nabi Muhammad saw Nabi menjawab: “PUASA 6” +1

9 Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata: Aiyyaamam ma’duudaat Beberapa hari yang berbilang

10 Catatan kecil Apa konsekwensi dari Ramadhan 29 hari dan tarawih witir 11 raka’at itu ? ia melahirkan bilangan 11 x 29 = 319 raka’at Kita tahu sholat ‘iedul Adha 2 raka’at dan ‘iedul Fithri 2 raka’at yang diekspresikan Nabi Muhammad saw 2 + 2 = 4 raka’at Kita tahu setahun qomariah (6x30+6x29) hari = 354 hari Dan kita tahu sholat wajib 17 raka’at yang diekspresikan Nabi Muhammad saw 17 + 354 = 6018 raka’at 319 + 4 + 6018 = (6348 – 7) Bilangan 6348 adalah bilangan jumlah ayat Al-Quran

11 Akhirnya kita mengerti mengapa di setiap sholat harus dibaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu ? Dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Tujuh dari yang diulang dan Bacaan yang besar (Al-Quran, surat Al-Hijir, ke 15 ayat 87) Artinya ada partisi tujuh di dalam Al-Quran, sehingga kalau yang tujuh itu kita keluarkan, ia akan menjadi bilangan 6348 – 7 = Raka’at sholat setahun

12 001.Surat Fatihah7 ayat (sudah termasuk bismillahnya) 002.Surat Baqarah(286 +1) ayat ( 1 = Bismillaahhirrahmaanirrahim) Jumlah186 + 1 + 7 = 287 + 7 = 294 ayat. 003.Surat Ali’imran200 + 1 004.Surat Nisa’176 + 1 294 Jumlah670 +2 = 672 ayat 005.Surat Maidah120 + 1 006.Surat An’am165 + 1 672 Jumlah957 + 2 = 959 ayat Ayat Al-Quran yang 6348 ayat itu adalah sbb:

13 007.Surat A’raf 206 + 1 008.Surat Anfal 75 + 1 959 Jumlah1240 + 2 = 1242 ayat 009.Surat Taubah 129(surat ini tidak pakai bismillaah) 010.Surat Yunus 109 + 1 1242 Jumlah1480 + 1 = 1481 ayat 011.Surat Hud 123 + 1 012.Surat Yusuf 111 + 1 1481 Jumlah1715 + 2 = 1717 ayat

14 013.Arra’du 43 + 1 014.Ibrahim 52 + 1 015.Hijir 99 + 1 1717 Jumlah1911 + 3 = 1914 ayat 016.Nahlu128 + 1 017.Isra’111 + 1 018.Kahfi110 + 1 Jumlah349 + 3 = 352 ayat 1914 ayat ___________________________________________+ = 2266 ayat Jumlah349 + 3 = 352 ayat 1914 ayat ___________________________________________+ = 2266 ayat

15 019.Maryam 98 + 1 020.Tho Hha135 + 1 021.Anbiya’112 + 1 Jumlah345 + 3 = 348 ayat 2266 ayat ___________________________________________+ = 2614 ayat Jumlah345 + 3 = 348 ayat 2266 ayat ___________________________________________+ = 2614 ayat 022.Hajj 78 + 1 023.Mu’minun118 + 1 024.Nuur 64 + 1 Jumlah260 + 3 = 363 ayat 2614 ayat ___________________________________________+ = 2977 ayat Jumlah260 + 3 = 363 ayat 2614 ayat ___________________________________________+ = 2977 ayat

16 025.Furqon 77 + 1 026.Syu’ara227 + 1 027.Namlu 93 + 1 028.Qoshosh 88 + 1 029.Ankabut 69 + 1 030.Ruum 60 + 1 Jumlah614 + 6 = 620 ayat = 2977 ayat ___________________________________________+ 3597 ayat Jumlah614 + 6 = 620 ayat = 2977 ayat ___________________________________________+ 3597 ayat 031.Luqman 34 + 1 032.Sajadah 30 + 1 033.Ahzab 73 + 1 034.Saba’ 54 + 1 035.Fathir 45 + 1 036.Yasin 83 + 1 Jumlah319 + 6 = 325 ayat = 3597 ayat ___________________________________________+ 3922 ayat Jumlah319 + 6 = 325 ayat = 3597 ayat ___________________________________________+ 3922 ayat

17 037.Shoffat182 + 1 038.Shod 88 + 1 039.Zumar 75 + 1 040.Mu’min 85 + 1 041.Fushshilat 54 + 1 042.Syu’ara 53 + 1 Jumlah537 + 6 = 543 ayat = 3922 ayat ___________________________________________+ 4465 ayat Jumlah537 + 6 = 543 ayat = 3922 ayat ___________________________________________+ 4465 ayat 043.Zukhruf 89 + 1 044.Dukhan 59 + 1 045.Aljaatsiyah 37 + 1 046.Ahqof 35 + 1 047.Muhammad 38 + 1 048.Fath 29 + 1 Jumlah287 + 6 = 293 ayat = 4465 ayat ___________________________________________+ 4758 ayat Jumlah287 + 6 = 293 ayat = 4465 ayat ___________________________________________+ 4758 ayat

18 049.Hujurat 18 + 1 050.Qof 45 + 1 051.Dzaariyat 60 + 1 052.Thuur 49 + 1 053.Najmu 62 + 1 054.Qomar 55 + 1 Jumlah289 + 6 = 295 ayat = 4758 ayat ___________________________________________+ 5053 ayat 055.Rahmaan 78 + 1 056.Waaqi’ahh 96 + 1 057.Hadiid 29 + 1 058.Mujadalahh 22 + 1 059.Hasyar 24 + 1 060.Mumtahanahh 13 + 1 Jumlah262 + 6 = 268 ayat = 5053 ayat ___________________________________________+ 5321 ayat

19 061.Shof 14 + 1 062.Jumu’ah 11 + 1 063.Munafiqun 11 + 1 064.Taghabun 18 + 1 065.Thalaq 12 + 1 066.Tahrim 12 + 1 Jumlah 78 + 6 = 84 ayat = 5321 ayat ___________________________________________+ 5405 ayat 067.Mulk 30 + 1 068.Qolam 52 + 1 069.Haqqohh 52 + 1 070.Ma’arij 44 + 1 071.Nuh 28 + 1 072.Jin 28 + 1 Jumlah234 + 6 = 240 ayat = 5405 ayat ___________________________________________+ 5645 ayat

20 073.Muzammil 20 + 1 074.Mudatstsir 56 + 1 075.Qiyaamahh 40 + 1 076.Insan 31 + 1 077.Mursalat 50 + 1 078.Naba’ 40 + 1 Jumlah237 + 6 = 243 ayat = 5545 ayat ___________________________________________+ 5788 ayat 079.Naazi’at 46 + 1 080.’Abasa 42 + 1 081.Takwir 29 + 1 082.Infithor 19 + 1 083.Muthoffifin 36 + 1 084.Insyiqoq 25 + 1 Jumlah197 + 6 = 203 ayat = 5788 ayat ___________________________________________+ 5991 ayat

21 085.Buruuj 22 + 1 086.Thooriq 17 + 1 087.A’laa 19 + 1 088.Ghaasyiyahh 26 + 1 089.Fajar 30 + 1 090.Balad 20 + 1 Jumlah134 + 6 = 140 ayat = 5991 ayat ___________________________________________+ 6131 ayat 091.Syams 15 + 1 092.Lail 21 + 1 093.Dhuhaa 11 + 1 094.Insyirahh 8 + 1 095.Tiin 8 + 1 096.’Alaq 19 + 1 Jumlah 82 + 6 = 88 ayat = 6131 ayat ___________________________________________+ 6219 ayat

22 097.Qadar 5 + 1 098.Baiyyinah 8 + 1 099.Zalzalah 8 + 1 100.’Aadiyat 11 + 1 101.Qoori’ahh 11 + 1 102.Takaatsur 8 + 1 Jumlah 51 + 6 = 57 ayat = 6219 ayat ___________________________________________+ 6276 ayat 103.’Ashr 3 + 1 104.Hhumazahh 9 + 1 105.Fiil 5 + 1 106.Quraisy 4 + 1 107.Ma’uun 7 + 1 108.Kautsar 3 + 1 Jumlah 31 + 6 = 37 ayat = 6276 ayat ___________________________________________+ 6313 ayat

23 109.Kaafirun 6 + 1 110.Nashru 3 + 1 111.Lahhab 5 + 1 112.Ikhlash 4 + 1 113.Falaq 5 + 1 114.Naas 6 + 1 Jumlah 29 + 6 = 35 ayat = 6313 ayat ___________________________________________+ 6348 ayat Ayat Al-Quran - 7 = 6348 - 7 = 6341 1.Sholat 5 waktu:17 raka’at x 354= 6018 raka’at 2.Sholat tarawih & wiitir 11 raka’at x 29= 319 raka’at 4.Sholat ‘ied Fithri & Adha (2 + 2) raka’at= 4 ------------------------------------------------------------- + Jumlah= 6341 raka’at

24 Kalau dalam setiap raka’at sholat kita membaca satu dan hanya satu ayat Al- Quran, maka dalam 1 tahun Qomariah, dengan tepat kita akan khatam Al-Quran

25 Demikian Puasa Ramadhan.3 fahmi_basya @ hotmail.com Groups.yahoo.com/group/fahmi-basya Groups.yahoo.com/group/Perpustakaan-Terbuai Groups.yahoo.com/group/Flyingbook Groups.yahoo.com/group/Ardhologie fahmi_basya@ telkom.net


Download ppt "Ramadhan.3 fahmi basya Puasa Flying Book 65."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google