Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Flying Book 65 Puasa Ramadhan.3 h_fahmi_basya@telkom.net fahmi basya.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Flying Book 65 Puasa Ramadhan.3 h_fahmi_basya@telkom.net fahmi basya."— Transcript presentasi:

1 Flying Book 65 Puasa Ramadhan.3 fahmi basya

2 Aiyyaamam ma’duudaat

3 Kamus kata bilangan itu terdapat pada ayat ini:
Atasnya sembilan belas. Dan tidak kami jadikan penjaga api itu, melainkan malaikat, dan tidak kami jadikan bilangan mereka melainkan fitnah untuk orang-orang yang kafir Agar yakin orang yang diberi kitab, dan bertambah iman orang beriman, dan tidak ragu-ragu lagi orang yang diberi kitab dan orang beriman. (074, )

4 Cobalah kita renungkan sejenak.
Kemudian Nabi puasa 29 hari dari 9 kali Ramadhan ia puasa, hanya sekali yang 30 hari karena tidak dapat melihat bulan. Secara ilmu hitung, jelas kalimat “Aiyyaamam ma’duudaat” yang dimaksud adalah 29 hari Cobalah kita renungkan sejenak. Pada bulan Ramadhan itu, kita seperti mengambill perbekalan. Untuk dapat mempertahankan hidup benar pada 11 bulan setelah Ramadhan.

5 Agar sebulan mengambil bekal Kita memperoleh 11 bulan perbekalan
Artinya : Pada tiap satu hari di bulan Ramadhan, kita harus dapat mengambil 11 perbekalan Agar sebulan mengambil bekal Kita memperoleh 11 bulan perbekalan Phenomena 11 inilah yang diekspresikan Dalam sholat tarawih witir Itu sebab Nabi mengekspresikan sholat tarawih witir itu 11 raka’at

6 Karena Nabi Puasa Ramadhannya 29 hari, maka bekal yang terkumpul tentu 11 x 29 juga.
Tetapi perlulah diingat, kalau Ramadhannya 29 hari, maka syawal 30 hari, dan terus bergantian. Setelah 30 adalah 29 dan setelah 29 adalah 30 hari 29 29 29 29 29 29 Akibatnya apa ? 29 29 Ramadhan

7 Kita kekurangan 6 perbekalan dalam setahunnya, karena ada 6 bulan yang umurnya 30 hari . Maka itu kita perlu menambah 1 pada bulan-bulan berumur 30 hari. 29 29 29 +1 +1 Tetapi perlulah diingat, kalau Ramadhannya 29 hari, maka syawal 30 hari, dan terus bergantian. Setelah 30 adalah 29 dan setelah 29 adalah 30 hari 29 29 +1 29 29 +1 29 29 Akibatnya apa ? +1 +1 29 29 Ramadhan

8 Dari mana perbekalan yang 6 ini kita dapatkan ?
29 29 29 +1 +1 29 29 Ya, kita tanyakan kepada Nabi Muhammad saw +1 29 29 +1 Nabi menjawab: “PUASA 6” 29 29 +1 +1 29 29 Ramadhan

9 Beberapa hari yang berbilang
Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata: Aiyyaamam ma’duudaat Beberapa hari yang berbilang

10 ia melahirkan bilangan 11 x 29 = 319 raka’at
Catatan kecil Apa konsekwensi dari Ramadhan 29 hari dan tarawih witir 11 raka’at itu ? ia melahirkan bilangan 11 x 29 = 319 raka’at Kita tahu sholat ‘iedul Adha 2 raka’at dan ‘iedul Fithri 2 raka’at yang diekspresikan Nabi Muhammad saw 2 + 2 = 4 raka’at Kita tahu setahun qomariah (6x30+6x29) hari = 354 hari Dan kita tahu sholat wajib 17 raka’at yang diekspresikan Nabi Muhammad saw = raka’at = (6348 – 7) Bilangan 6348 adalah bilangan jumlah ayat Al-Quran

11 6348 – 7 = Raka’at sholat setahun
Akhirnya kita mengerti mengapa di setiap sholat harus dibaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu ? Dan sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Tujuh dari yang diulang dan Bacaan yang besar (Al-Quran, surat Al-Hijir, ke 15 ayat 87) Artinya ada partisi tujuh di dalam Al-Quran, sehingga kalau yang tujuh itu kita keluarkan, ia akan menjadi bilangan 6348 – 7 = Raka’at sholat setahun

12 Ayat Al-Quran yang 6348 ayat itu adalah sbb:
001.Surat Fatihah 7 ayat (sudah termasuk bismillahnya) 002.Surat Baqarah (286 +1) ayat ( 1 = Bismillaahhirrahmaanirrahim) Jumlah = = 294 ayat. 003.Surat Ali’imran 004.Surat Nisa’ 294 Jumlah = 672 ayat 005.Surat Maidah 006.Surat An’am 672 Jumlah = ayat

13 007.Surat A’raf 008.Surat Anfal 959 Jumlah = 1242 ayat 009.Surat Taubah (surat ini tidak pakai bismillaah) 010.Surat Yunus 1242 Jumlah = ayat 011.Surat Hud 012.Surat Yusuf 1481 Jumlah = ayat

14 013.Arra’du 014.Ibrahim 015.Hijir 1717 Jumlah = ayat 016.Nahlu 017.Isra’ 018.Kahfi Jumlah = ayat 1914 ayat ___________________________________________+ = ayat

15 019.Maryam 020.Tho Hha 021.Anbiya’ Jumlah = ayat 2266 ayat ___________________________________________+ = ayat 022.Hajj 023.Mu’minun 024.Nuur Jumlah = ayat 2614 ayat ___________________________________________+ = ayat

16 025.Furqon 026.Syu’ara 027.Namlu 028.Qoshosh 029.Ankabut 030.Ruum Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 3597 ayat 031.Luqman 032.Sajadah 033.Ahzab 034.Saba’ 035.Fathir 036.Yasin Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 3922 ayat

17 037.Shoffat 038.Shod 039.Zumar 040.Mu’min 041.Fushshilat 042.Syu’ara Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 4465 ayat 043.Zukhruf 044.Dukhan 045.Aljaatsiyah 046.Ahqof 047.Muhammad 048.Fath Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 4758 ayat

18 049.Hujurat 050.Qof 051.Dzaariyat 052.Thuur 053.Najmu 054.Qomar Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 5053 ayat 055.Rahmaan 056.Waaqi’ahh 057.Hadiid 058.Mujadalahh 059.Hasyar 060.Mumtahanahh Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 5321 ayat

19 061.Shof 062.Jumu’ah 063.Munafiqun 064.Taghabun 065.Thalaq 066.Tahrim Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 5405 ayat 067.Mulk 068.Qolam 069.Haqqohh 070.Ma’arij 071.Nuh 072.Jin Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 5645 ayat

20 073.Muzammil 074.Mudatstsir 075.Qiyaamahh 076.Insan 077.Mursalat 078.Naba’ Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 5788 ayat 079.Naazi’at 080.’Abasa 081.Takwir 082.Infithor 083.Muthoffifin 084.Insyiqoq Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 5991 ayat

21 085.Buruuj 086.Thooriq 087.A’laa 088.Ghaasyiyahh 089.Fajar 090.Balad Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 6131 ayat 091.Syams 092.Lail 093.Dhuhaa 094.Insyirahh 095.Tiin 096.’Alaq Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 6219 ayat

22 097.Qadar 098.Baiyyinah 099.Zalzalah 100.’Aadiyat 101.Qoori’ahh 102.Takaatsur Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 6276 ayat 103.’Ashr 104.Hhumazahh 105.Fiil 106.Quraisy 107.Ma’uun 108.Kautsar Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 6313 ayat

23 109.Kaafirun 110.Nashru 111.Lahhab 112.Ikhlash 113.Falaq 114.Naas Jumlah = ayat = ayat ___________________________________________+ 6348 ayat Ayat Al-Quran - 7 = = 6341 1.Sholat 5 waktu :17 raka’at x 354 = 6018 raka’at 2.Sholat tarawih & wiitir 11 raka’at x 29 = raka’at 4.Sholat ‘ied Fithri & Adha (2 + 2) raka’at = raka’at Jumlah = 6341 raka’at

24 Kalau dalam setiap raka’at sholat kita membaca satu dan hanya satu ayat Al-Quran, maka dalam 1 tahun Qomariah, dengan tepat kita akan khatam Al-Quran

25 Demikian Puasa Ramadhan.3
Groups.yahoo.com/group/fahmi-basya Groups.yahoo.com/group/Perpustakaan-Terbuai Groups.yahoo.com/group/Flyingbook Groups.yahoo.com/group/Ardhologie hotmail.com telkom.net


Download ppt "Flying Book 65 Puasa Ramadhan.3 h_fahmi_basya@telkom.net fahmi basya."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google