Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pilrek Bermutu Untirta Maju JJJJ aaaa dddd wwww aaaa llll d d d d aaaa nnnn T T T T aaaa hhhh aaaa pppp aaaa nnnn ITAHAP PENJARINGAN 1 Pengumuman di Media.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pilrek Bermutu Untirta Maju JJJJ aaaa dddd wwww aaaa llll d d d d aaaa nnnn T T T T aaaa hhhh aaaa pppp aaaa nnnn ITAHAP PENJARINGAN 1 Pengumuman di Media."— Transcript presentasi:

1 Pilrek Bermutu Untirta Maju JJJJ aaaa dddd wwww aaaa llll d d d d aaaa nnnn T T T T aaaa hhhh aaaa pppp aaaa nnnn ITAHAP PENJARINGAN 1 Pengumuman di Media Cetak Nasional, Lokal, Situs Kemendiknas, dan Untirta16-May-17-May 2Sosialisasi12-May-2-Jun 3Pendataan Pengusul16-May-23-May 4Pengumuman Daftar Pengusul Sementara (DPS)24-May 5Masa Penyampaian keberatan atas DPS24-May-26-May 6Penetapan Daftar Pengusul Tetap (DPT)27-May 7Pengumuman DPT28-May 8Pendaftaran Bakal Calon Rektor (termasuk perpanjangan)16-May-2-Jun

2 Pilrek Bermutu Untirta Maju JJJJ aaaa dddd wwww aaaa llll d d d d aaaa nnnn T T T T aaaa hhhh aaaa pppp aaaa nnnn IITAHAP PENYARINGAN 1Seleksi Administratif Bakal Calon3-Jun-4-Jun 2Penetapan Daftar Bakal Calon oleh Senat Universitas6-Jun 3Pengumuman Daftar Bakal Calon6-Jun 4Uji Publik terhadap Bakal Calon6-Jun-30-Jun 5Uji Visi, Misi, dan Program Bakal Calon8-Jun-9-Jun 6Pengesahan Hasil Uji Visi, Misi, dan Program oleh Senat9-Jun 7Pengusulan Pendapat Warga Kampus (PPWK)13-Jun 8Laporan Hasil PPWK ke Senat15-Jun 9Penyaringan Bakal Calon dan Penetapan Daftar Calon oleh Senat17-Jun 10Pengiriman Berkas Daftar Calon ke Mendiknas17-Jun IIITAHAP PEMILIHAN 1Pemilihan Rektor oleh Senat dan Mendiknas1-Jul 2Penyampaian Berita Acara Pemilihan Rektor kepada Mendiknas1-Jul

3 Pilrek Bermutu Untirta Maju AAAA gggg eeee nnnn dddd aaaa R R R R aaaa pppp aaaa tttt S S S S eeee nnnn aaaa tttt IPERSIAPAN 1Sidang Senat Pengesahan Tata Tertib11-May IITAHAP PENJARINGAN/PENYARINGAN 2Sidang Senat Pengesahan Daftar Bakal Calon6-Jun 3Sidang Senat Terbuka I: Uji Visi, Misi, dan Program8-Jun 4 Sidang Senat Terbuka II: Uji Visi, Misi, dan Program dan Pengesahannya 9-Jun 5Sidang Senat Penyaringan dan Pengesahan Daftar Calon17-Jun IIITAHAP PEMILIHAN 6Sidang Senat Pemilihan Rektor1-Jul


Download ppt "Pilrek Bermutu Untirta Maju JJJJ aaaa dddd wwww aaaa llll d d d d aaaa nnnn T T T T aaaa hhhh aaaa pppp aaaa nnnn ITAHAP PENJARINGAN 1 Pengumuman di Media."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google