Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Rangkuman Ary Ginanjar Agustian

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Rangkuman Ary Ginanjar Agustian"— Transcript presentasi:

1 Rangkuman Ary Ginanjar Agustian
ESQ The ESQ Way 165 Rangkuman Ary Ginanjar Agustian

2 Saran Dan Aplikasi ZERO MIND Process
Ketika menghadapi sebuah masalah atau peluang. Kenalilah diri anda, coba amati diri anda dengan cermat Hilangkan prasangka negatif gantikan dengan fikiran-fikiran positif Tidak semua prinsip sejalan dengan suara hati anda Lupakan pengalaman-pengalaman yang mempengaruhi anda, mulailah dengan “zero mind” dan kembali fitrah Dengarkan suara hati anda, berfikirlah melingkar dengan mempertimbangkan kepentingan. Tentukan prioritas, lalu sesuaikan dengan visi anda Jika melihat suatu permasalah, coba lihatlah dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya dari satu sisi saja, berfikirlah melingkar Jangan membandingkan lewat persepsi dari diri anda sendiri. Cobalah keluar dari persepsi itu. Lihatlah dari persepsi luar anda. Apabila anda memperoleh informasi dari buku, televisi, maupun media lainnya. Ambillah sisi positifnya. Coba bandingkan dengan suara hati anda. Jika sesuai itulah yang disebut anggukan universal – kebenaran akan ketetapan Allah Swt. Latihlah suara fitrah yang mendorong Anda berfikir jernih. Lakukanlah dengan ‘repetitive magic power’ – lakukan zikir asmaul husna dan ucapkan subhanallah, sambil mengingat kesucian sifat Allah.

3 Saran Dan Aplikasi ZERO MIND Process
Kenali dan latihlah kecerdasan spritual anda yang telah anda miliki, mulailah dari hal-hal yang kecil. Gunakan di keseharian anda Apabila mungkin jika selama ini, anda sering secara sembarangan menyimpan barang. Suara hati anda akan berbicara, “Rapikan dengan sempurna”. Ikutilah, itu adalah fitrah dari Sang mahateratur, Al Baari’ (Sang Maha Penata) Apabila anda sering membuang sampah sembarangan. Akan tetapi, ada suara hati yang berbicara, “jagalah kebersihan”. Ikutilah, itu adalah fitrah dari Sang Mahabersih, Al Hafiidh (Yang Maha Menjaga) Mungkin selama ini anda pernah berbohong. Suara hati akan bicara, “jujurlah”. Itu adalah fitrah dari Sang Mahabenar, Al Mu’izz (Yang Maha Membeningkan) dan Al Haqq (Yang Mahabenar) Jika anda merasa riya dan sombong jika melakukan suatu kebaikan. Tiba-tiba terdengar “Jangan mencari pujian” Ingatlah, “hati-hati” dari Ar Raqiib (Sang Maha Pembaca Rahasia) Ketika ada sesuatu hal yang membuat anda layaknya dipuji (membeli sesuatu yang baru). Ada suara hati yang berbisik “Jangan sombong” Ingatlah, Sang Mahakaya, Al Ghaniyy (Sang Mahakaya) Anda sedang putus asa, ikutilah suara hati anda “Teruslah berusaha” Itu adalah fitrah dari Sang Mahabesar, Al Matiin (Yang Maha Menggenggam Kekuatan) Jika suara hati anda mengatakan, “Berkreasilah” Itu adalah fitrah dari Al Haadii (Sang Maha Pemberi Petunjuk) dan Sang Maha Pencipta Jika anda melihat orang kesusahan. Ada suara berbisik “Bantulah” Itu adalah fitrah dari Sang Maha Penolong dan Ar Rahmaan (Sang Maha Pengasih) Anda sedang malas dan tidak disiplin. Ada suara hati yang lantang “Disiplinlah” Itu adalah fitrah dari Al Wakiil (Sang Maha Pemanggul Amanat) Jika anda memliki tujuan biasa. Ada suara yang berkat “Berfikirlah besar dan bercita-citalah yang tinggi” Itu adalah fitrah dari Ar Rasyiid (Sang Maha Penabur Petunjuk) Anda baru mendapat rezeki. Tiba-tiba ada suara halus yang berkata, “Ingatlah kepada yang lain” Itu adalah fitrah dari Ar Razzaaq (Sang Maha Penabur Rezeki)

4 Saran Dan Aplikasi ZERO MIND Process
Lakukan Hal berikut Lakukan istighfar setiap hari sambil mengevaluasi diri Berdoalah yang khusyuk. Ketika membersihkan wajah, niatkan untuk membasuh mata dan wajah dari pandangan hina kemunafikan. Ketika membasuh tangan dan kaki, niatkan untuk membersihkan diri dari dosa yang dilakukan tangan dan kaki Lontarkan 7 belenggu jumrah dihati Anda Prasangka negatif Prinsip hidup Pengalaman buruk Kepentingan Sudut pandang Pembanding Fanatisme Zikir asmaul Husna Teruslah latih Suara Hati Anda dengan berprinsip kepada 99 Thinking Hat (Asmaul Husnah)

5 Berfikir melingkar – 99 thinking hat (asmaul husna)
1 Ar Rahmaan Maha Pengasih : umum The Beneficient 2 Ar Rahiim Maha Penyayang : khusus The Merciful 3 Al Maalik Maharaja The Sovereign Lord 4 Al Quddus Mahasuci/kudus The Holy 5 As Salaam Mahadamai The Source of Peace 6 Al Mukmin Maha Mengamankan The Guardian of Faith 7 Al Muhaimin Maha Menjaga The Protector 8 Al ‘Aziz Mahagagah The Mighty 9 Al Jabbaar Mahaperkasa The Compeller 10 Al Mutakabbir Maha Pembesar The Majestic 11 Al Khaaliq Maha Pencipta The Creator 12 Al Baari’ Maha Penata The Evolver 13 Al Mushawwir Maha Pelukis The Fashioner 14 Al Ghaffaar Maha Pengampun The Forgiver 15 Al Qahhaar Maha Penunjuk Kekuatan The Subduer 16 Al Wahhaab Maha Penganugerah The Bestower 17 Ar Razzaq Maha Penabur Rezeki The Provider 18 Al Fattaah Maha Membuka (hati) The Opener 19 Al ‘Aliim Maha Mengetahui (ilmu) The All Knowing

6 Berfikir melingkar – 99 thinking hat (asmaul husna)
20 Al Qaabidl Maha Pengendali/Menahan The Constrictor 21 Al Baasith Maha Memperluas The Expander 22 Al Khaafidl Maha Merendahkan (keadilan) The Abaser 23 Ar Raafi’ Maha Mengangkat (keadilan) The Exalter 24 Al Mu’izz Maha Membeningkan The Honorer 25 Al Mudzill Maha Menyesatkan (keadilan) The Dishonorer 26 As Saami’ Maha Mendangar The All-Hearing 27 Al Bashiir Maha Melihat The All-Seeing 28 Al Hakam Maha Menilai The Judge 29 Al ‘Adl Mahaadil The Just 30 Al Lathiif Mahalembut The Subtle One 31 Al Khaabiir Mahawaspada The Aware 32 Al Haliim Maha penyantun The Forbearing On 33 Al ‘Adhiim Mahaagung The Great One 34 Al Gafuur Maha Pengampun The All-Forgiving 35 Asy Syakuur Maha Mensyukuri The Appreciative 36 Al ‘Aliyy Mahatinggi The Most High 37 Al Kabiir Mahabesar The Most Great 38 Al Hafiidh Maha Penjaga The Preserver

7 Berfikir melingkar – 99 thinking hat (asmaul husna)
39 Al Muqiit Maha Pemelihara The Maintainer 40 Al Hasiib Maha Pembuat Perhitungan The Auditor 41 Al Jaliil Mahaluhur The Sublime One 42 Al Kariim Mahamulia The Generous One 43 Ar Raqiib Maha Pembaca Rahasia The Watchful 44 Al Mujiib Maha Pemenuh Doa The Responsive 45 Al Waasi’ Mahaluas The All-Embracing 46 Al Hakiim Mahabijkasana The Wise 47 Al Waduud Maha Penyiram Kesejukan The Loving 48 Al Majiid Maha Penyondong Kemegahan The Glorious One 49 Al Baa’its Maha Membangkitkan The Resurrector 50 Asy Syahiid Maha Menyaksikan The Witness 51 Al Haqq Mahabenar The Truth 52 Al Wakiil Maha Pemanggul Amanat The Trustee 53 Al Qawiyy Mahakuat The Most Strong 54 Al Matiin Maha Menggenggam Kekuatan The Firm One 55 Al Waliyy Maha Melindungi The Protecting Friend 56 Al Hamid Maha Terpuji The Praiseworthy 57 Al Muhshiy Maha Menghitung The Reckoner

8 Berfikir melingkar – 99 thinking hat (asmaul husna)
58 Al Mubdi’ Maha Memulai The Originator 59 Al Mu’iid Maha Mengembalikan The Restorer 60 Al Muhyi Maha Menghidupkan The Giver of Life 61 Al Mumiit Maha Mematikan Creator of Death 62 Al Hayy Mahahidup The Alive 63 Al Qayyuum Maha Menegakkan The Self Subsisting 64 Al Waajid Maha Menemukan The Finder 65 Al Maajid Mahamulia The Noble 66 Al Waahid Mahatunggal The Unique 67 Al Ahad Maha Esa The One 68 Ash Shamad Maha Tidak Tergantung The Eternal 69 Al Qaadir Maha Menentukan The Able 70 Al Muqtadir Maha Berkuasa The Powerful 71 Al Muqaddim Maha Mendulukan The Expediter 72 Al Mu’akhkhir Maha Mengakhirkan The Delayer 73 Al Awwal Maha Permulaan The First 74 Al Aakhir Mahaakhir The Last 75 Adh Daahir Maha Jelas dan Menjelaskan The Manifest 76 Al Baathin Mahagaib The Hidden

9 Berfikir melingkar – 99 thinking hat (asmaul husna)
77 Al Waaliy Maha Memberikan The Governor 78 Al Muta’aaliy Maha Meninggikan Most Exalted 79 Al Barr Maha Pembawa Kebaikan Source of All Goodness 80 Al Tawwaab Maha Penerima Tobat Acceptor of Repentance 81 Al Muntaqim Maha Menetapkan Batasan The Avenger 82 Al ‘Affuw Maha Pemaaf The Pardoner 83 Ar Ra’uuf Maha Pemancar Kasih Sayang The Compassionate 84 Maalikul Mulk Maha Mempunyai Kerajaan Eternal Owner of Sovereignty 85 Dzul Jalaal Wal Ikraam Maha Memiliki Kebesaran serta Kemuliaan Lord of Majesty and Bounty 86 Al Muqsith Maha Menyeimbangkan The Equitable 87 Al Jaami’ Maha Penghimpun The Gatherer 88 Al Ghaniyy Mahakaya The Self Sufficient 89 Al Mughniy Maha Menganugerahi Kekayaan The Enricher 90 Al Maani’ Maha Mencegah The Preventer 91 Adh Dhaarr Maha Pemberi Derita The Distresser 92 An Naafi’ Maha Pemberi Manfaat The Propitious 93 An Nuur Maha Bercahaya The Light 94 Al Haadii Maha Pemberi Petunjuk The Guide 95 Al Badii’ Maha Pencipta Keindahan The Incomparable

10 Berfikir melingkar – 99 thinking hat (asmaul husna)
96 Al Baaqi Mahakekal The Everlasting 97 Al Waarits Maha Mewarisi Segala Hal The Supreme Inheritor 98 Ar Rasyiid Maha Penabur Petunjuk Guide to Right Path 99 Ash Shabuur Yang Mahasabar The Patient 7 Nilai Yang Harus Kita Miliki sebagai bekal mencapai prestasi yang gemilang. Berdasarkan pengamatan dan kondisi yang terjadi di Indonesia Jujur, adalah wujud pengabdian manusia dan dzikir kepada sifat Allah, Al Mukmin Tanggung Jawab, adalah wujud pengabdian manusia dan dzikir kepada sifat Allah, Al Wakiil Disiplin, adalah wujud pengabdian manusia dan dzikir kepada sifat Allah, Al Matiin Kerja Sama, adalah wujud pengabdian manusia dan dzikir kepada sifat Allah, Al Jaami’ Adil, adalah wujud pengabdian manusia dan dzikir kepada sifat Allah, Al ‘Adl Visioner, adalah wujud pengabdian manusia dan dzikir kepada sifat Allah, Al Aakhir Peduli, adalah wujud pengabdian manusia dan dzikir kepada sifat Allah, As Saami’ dan Al Bashiir

11 Saran dan aplikasi mental building
Prinsip Satu : Star Principle (Iman Kepada Allah Swt) Bekerjalah karena Allah, bukan karena pamrih kepada orang lain. Hasilnya Anda akan memiliki Integritas yang tinggi yang merupakan sumber kepercayaan dan keberhasilan. Inilah prinsip tauhid Jangan berprinsip pada sesuatu yang labil dan tidak pasti seperti harta, kedudukan, penghargaan orang lain, atau apapun selain Allah. Yakinlah, dengan hanya berprinsip kepada-Nya, mental anda akan lebih siap menghadapi kemungkinan apa pun yang terjadi di masa yang akan datang Lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya karena Allah. Ingatlah selalu Allah Yang Mahatinggi. Hasilnya, anda akan mendapatkan hasil yang berbeda dan jauh lebih baik Berpedomanlah selalu pada sifat-sifat Allah, seperti selalu ingin maju, ingin adil, ingin memberi kasih dan sayang, ingin kreatif dan berinovasi, ingin berfikir jernih, ingin belajar, ingin bijaksana, dan ingin memelihara. Bangun kepercayaan dari dalam diri, bukan dari penampilan fisik. Iman andalah yang akan memancarkan kharisma diri anda Bangun motivasi karena Anda adalah makhluk Allah yang sempurna dan Anda adalah Wakil Allah. Raihlah cita-cita dan harapan anda dengan kemauan yang kuat membara Zikirlah dengan Laa ilaaha illallah

12 Saran dan aplikasi mental building
Prinsip Dua : Angel Principle (Iman Kepada Malaikat-Malaikat) Apabila mengerjakan sesuatu, kerjakan dengan tulus, ikhlas dan jujur, seperti malaikat. Ingatlah bahwa anda bekerja karena Allah, bukan karena yang lain. Jadikan pekerjaan itu ibadah anda kepada Alahh. Berprestasilah setinggi-tingginya di setiap pekerjaan karena Allah melihat Anda. Tidak perlu minta diawasi orang lain, atau mengharap penghargaan dari orang lain. Biarlah Allah yang menghargai, bukan mereka. Jangan setengah-setengah. Anda akan meraih kepercayaan. Ingat, integritas adalah sumber persahabatan dan kepercayaan. Ingat malaikat mencatat

13 Saran dan aplikasi mental building
Prinsip Tiga : Leadership Principle (Iman kepada Nabi dan Rasul) Berilah perhatian kepada semua orang dengan tulus agar Anda dicintai, dan binalah hubungan persahabat. Bantu orang lain dengan ikhlas. Pelajari apa tangisan dan impian mereka, lalu bantulah mereka. Ikhlaslah untuk selalu mendidik orang lain yang membutuhkan bimbingan Jagalah selalu sikap dan tingkah laku anda karena hal ini bisa meningkatkan bahkan menurunkan kepercayaan pada diri Anda Jadilah pemimpin karena pengaruh anda, bukan karena hak anda Dengarkan selalu suara hati, dan pimpinlah hati oran-orang didekat Anda, buka kepala mereka. Jadikanlah Rasulullah sebagai suri teladan

14 Saran dan aplikasi mental building
Prinsip Empat : Learning Principle (Iman kepada Kitab Allah Swt) Bacalah buku-buku dan teruslah belajar. Jika anda sibuk, cukup baca satu lembar buku saja per hari. Membaca koran atau majalah tidaklah cukup karena isinya, umumnya merupakan informasi atau gosip yang sering kali mempengaruhi pikiran anda Baca selalu situasi lingkungan anda. Pelajari dan analisis. Ambil hikmahnya kemudian upayakan suatu langkah perbaikan dan penyempurnaan Bacalah Al-Qur’an dan Hadits, dan yang terpenting ambillah makna dan inti sarinya. Apabila anda sedang bingung untuk mengambil keputusan, carilah petunjuk dengan membaca Al_Qur’an dan Hadis. Insya Allah anda akan terinspirasi untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang anda temui Baca lingkungan dan situasi anda, lalu bandingkan dengan berbagai kisah dalam Al-Qur’an dan ilmu keislaman yang Anda Miliki. Nilailah dengan jernih, dan ambil filosofinya untuk dijadikan pelajaran berharga Perbaikilah dan teruslah sibuk memperbaiki diri sendiri Baca Al-Qur’an setiap hari

15 Saran dan aplikasi mental building
Prinsip Lima : Vision Principle (Iman kepada Hari Pembalasan/Kiamat) Milikilah tujuan jangka pendek dan jangka panjang Bedakan mana pekerjaan yang terpenting dan tidak penting Tentukan mana yang harus diprioritaskan. Ingatlah, ada dua tipe orang sibuk, sibuk mencapai target dan sibuk mengisi waktu Mulailah bekerja dengan doa dan target yang jelas Buat rencana kerja untuk esok hari pada sore atau malam hari sebelumnya Evaluasilah setiap pekerjaan yang dilakukan hari ini, pada sore atau malam harinya. Tuliskan pada buku harian anda Buat kerja tahunan, bulanan, mingguan dan harian Laksanakanlah dengan konsisten dan penuh komitmen Ingat hari kemudian adalah hari pembalasan

16 Saran dan aplikasi mental building
Prinsip Enam : Well Organized Principle (Iman Kepada Qada dan Qadar) Buat segala hal di sekitar anda serba teratur dalam sebuah sistem Tentukan rencana atau tujuan anda secara jelas Tentukan organisasinya dan faktor-faktor pendukungnya. Lalu jadikan semuanya dalam satu kesatuan yang terus dibangun dan dipelihara Tentukan sistem motivasinya agar semua bergerak sesuai harapan Tentukan sistem pengawasan dan kontrolnya agar sesuai dengan rencana Laksanakanlah dengan disiplin dan karena kesadaran diri, bukan karena orang lain Ikhlas menerima takdir-Nya

17 Saran dan aplikasi personal strength
Ketika mengucapkan dua kalimat syahdat, baik sholat maupun berdoa, ucapkanlah dengan perlahan-lahan. Berupayalah untuk memperoleh makna dari ucapan tersebut, yaitu untuk : Menetapkan misi kehidupan Anda Membulatkan tekad untuk hanya bersujud kepada Allah Mengingat dan menjiwai sifat-sifat Allah yang luhur Menerapkan sifat-sifat mulia tersebut dalam keseharian dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW Menanamkan komitmen pengabdian hanya kepada Allah Berjanji sungguh-sungguh kepada Allah untuk memenuhi janji atau syahadat yang anda ucapkan dengan sepenuh hati

18 Saran dan aplikasi personal strength
Lakukanlah sholat lima waktu dengan disiplin dan khusyuk. Sholat anda justru bisa meningkatkan produktivitas karena anda tinggalkan pekerjaan anda sesaat sebagai relaksasi yang di perlukan tubuh anda. Hati akan kembali jernih setelah sholat, dan anda kembali cerdas emosi dan spritual Pelajari makna sholat secara mendalam sebelum melakukannya. Setiap kata yang diucapkan saat solat akan membangkitkan kembali suara-suara hati fitrah anda, yang mungkin sudah agak memudar. Kecerdasan emosi dan spritual anda akan meningkat ketika anda mengucapkan setiap kata dalam solat. Ketika anda melafazkan “Bismillaahirrahmaanirrahiim” ingatlah bahwa anda bekerja atas nama Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Tanamkan sifat mulia itu dalam dada anda, maka anda pun akan bersikap rahman dan rahi,. Ketika mengucapkan “Allahu Akbar” ingatlah kebesaran Allah, anda pun akan berpikir besar Takbiratul ihram akan membangun kekuatan prinsip Anda untuk hanya berpegang kepada Allah Yang Maha Esa. Wawasan anda dibangun ketika anda membaca AL-Faatihah, maka pahamilah makna surah itu ayat demi ayat. Itulah kunci kehidupan manusia yang sempurna. Landasan sikap, visi, integritas, komitmen, keikhlasan, hingga kecerdasan sosial ada disana. Kegiatan fisik yang anda lakukan saat solat akan menciptkan paradigma yang cerdas karena solat yang benar bisa menghapus dan meredam kejadian sehari-hari yang mungkin telah membelenggu pikiran positif anda. Sholat adalah kunci yang penting untuk memelihara dan meningkatkan “level” kecerdasan emosi dan spiritual (ESQ) anda secara keseluruhan dan berkelanjutan Lakukanlah evaluasi perjalanan hidup anda dengan membandingkan antara idealisme solat dengan kegiatan anda. Contoh, seberapa jauh komitmen dan integritas anda, seberapa tinggi rahman dan rahim anda. Seberapa jernih fikiran dan tindakan anda, seberapa besar visi anda, seberapa sungguh-sungguh upaya dan kreativitas anda, atau seberapa baik kecerdasan sosial anda. Solat adalah “seutas tali panjang” yang berfungsi sebagai penuntun pada garis orbit hingga akhir hayat anda. Jangan pernah lepaskan tali penuntun itu.

19 Saran dan aplikasi personal strength
Lakukanlah puasa wajib Ramadhan dan puasa sunnah untuk meningkatkan kemampuan kendali diri anda. Saat anda berpuasa, lakukanlah pekerjaan seperti biasa. Jangan menggunakan puasa sebagai dalih untuk bermalas-malasan dengan alasan lapar dan haus. Justru disinilah tantangannya, bekerja maksimum sembil menahan lapar dan haus serta emosi Saat berpuasa, kedepankan sifat-sifat fitrah seperti sikap pengasih, penyayang, sabar, mencipta, adil, memberi, sungguh-sungguh, konsisten dan sifat-sifat mulia lainnya. “Tarikan ke atas” mengarah fitrah saat itu harus didahulukan, sementara “tarikan ke bawah” berupa ego harus ditahan. Yang akan muncul adalah pribadi luhur dan tinggi yang berhati emas dan bermental baja atau Idul Fitri Setelah anda lulus “Idul Fitri” sebenarnya disitulah tantangan terberat dimulai karena training puasa sudah selesai. Artinya, anda harus tetap bersikap fitrah meskipun bulan Ramadhan telah berlalu. Berjuanglah terus untuk meraih kemenangan

20 Saran dan aplikasi personal strength
Tegakkan 7 nilai dasar atau core values ESQ di dalam aplikasi keseharian sehingga menjadi karakter pribadi, yaitu Jujur, Tanggung jawab Visioner Disiplin Kerja sama Adil, dan Peduli Lindungi ketujuh nilai dasar atau core values ESQ tersebut dari faktor internal dan eksternal yang dapat merusaknya, seperti kecurangan, kemalasan dan egoisme, melalui puasa Pertahankan tujuan dasar (core purpose), yaitu pengabdian hanya kepada Allah

21 Saran dan aplikasi social strength
Lakukanlah zakat wajib secara ikhlas karena dorongan sifat Allah Yang Mahakaya. Selain menolong orang lain, zakat akan melatih anda untuk mengeluarkan potensi spritual anda yang lain. Bukan hanya di dalam pikiran, tetapi direalisasikan dalam langkah nyata. Prinsip memberi dalam zakat adalah dasar dari keberhasilan. Lakukanlah dengan tulus-ikhlas, keluarkan semua potensi Lakukanlah prisip “zakat” dalam arti yang luas sebagai dasar kolaborasi. Lakukanlah investasi kredibilitas, bangun landasan kooperatif dengan empati, lakukan investasi komitmen, miliki keterbukaan dan kompromi. Semua itu adalah prinsip dasar aliansi, dan “zakat” adalah pengesahan dari sikap-sikap di atas. Tanpa sikap-sikap itu, tidak akan pernah terjadi sinergi yang baik Zakat adalah langkah nyata untuk membangun kecerdasan sosial Anda, dan social strength. Zakat dapat menjadi metode untuk mengeluarkan suara hati murni, di antaranya yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, adil, visioner, dan peduli menjadi langkah nyata.

22 Saran dan aplikasi social strength
Apabila anda sudah “mampu” anda wajib melakukan ibadah haji, sebagai sublimasi kecerdasan emosi dan spiritual (ESQ) berdasarkan Rukun Iman, Rukun Islam dan Ihsan. Itulah puncak pelatihan untuk membangun ketangguhan pribadi dan ketangguhan sosial. Haji adalah ibadah fisik, seluruh kegiatannya dilakukan dengan langkah kongkret. Disitulah letak “transformasi puncak” dari keyakinan dan prinsip yang abstrak, ke aplikasi gerak realitas yang kongkret. Seluruh prinsip dalam Rukun Iman, langkah dalam Rukun Islam dan Ihsan, dilaksanakan secara menyeluruh, dan mengarah pada komitmen kepada Allah Yang Maha Esa Semua ritual dalam haji dilakukan bersama-sama dengan prinsip yang satu. Sebelum melakukan ibadah haji, pelajari dulu maknanya secara mendalam, agar anda bisa memperoleh manfaat maksimum, dan memiliki wawasan yang cukup sebelum melakukan “Maha Training” dari Allah Yang Maha Pembuka Hati dan Maha Pembimbing. Saat ibadah haji, prinsip zero mind (ihram), evaluasi dan visualisasi (wuquf), tantangan (lontar jumrah), komitmen dan integritas kepada Allah Yang Maha Esa (thawaf), perjuangan (sa’i), serta sinergi dan kolaborasi (jamaah haji) dilaksanakan serta ditransformasikan secara fisik, sekaligus menggambarkan perjalanan manusia dari awal hingga akhir zaman kelak (visi). Hasilnya adalah suatu paradigma kuat atau bangunan mental yang terpatri kokoh dalam hati yang terdalam, tentang makna kehidupan sebenarnya.

23 Saran dan aplikasi social strength
“Zakat”-kan fitrah Anda. Yaitu, keluarkan fitrah potensi spiritual atau core values anda menjadi aksi nyata, dengan “pemicu” 3,5 liter beras dan 2,5% dari harta bersih, sebagai langkah awal transformasi dan values menjadi aksi Saat berhaji, sucikan hati ketika berihram, kenali diri dan Tuhan ketika wuquf, buang belenggu ketika jumrah, tauhidkan hati dengan thawaf, dan keluarkan potensi dengan sa’i.


Download ppt "Rangkuman Ary Ginanjar Agustian"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google