Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SIFAT WAJIB ALLAH SWT WUJUD / ADA BAQA’ / KEKAL MUQALAFATUL LILHAWADIS/ BERBEDA DENGAN MAKHLUK QIDAM / DAHULU QIYAMUHU BINAFSIHI / BERDIRI SENDIRI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SIFAT WAJIB ALLAH SWT WUJUD / ADA BAQA’ / KEKAL MUQALAFATUL LILHAWADIS/ BERBEDA DENGAN MAKHLUK QIDAM / DAHULU QIYAMUHU BINAFSIHI / BERDIRI SENDIRI."— Transcript presentasi:

1

2

3

4

5

6 SIFAT WAJIB ALLAH SWT WUJUD / ADA BAQA’ / KEKAL
MUQALAFATUL LILHAWADIS/ BERBEDA DENGAN MAKHLUK QIDAM / DAHULU QIYAMUHU BINAFSIHI / BERDIRI SENDIRI

7 SIFAT WAJIB ALLAH SAMA’ MENDENGAR BASAR MELIHAT KALAM BERFIRMAN MUQADIRAT MAHA KUASA MURIDAT YANG MAHA BERKEHENDAK ‘ALIMAN YANG MAHA MENGETAHAUI HAYAT YANG MAHA HIDUP SAMIA’AN YANG MAHA MENDENGAR BASIRAN YANG MAHA MELIHAT MUTAQALLIMAN YANG MAHA BERFIRMAN WUJUD ADA QIDAM DAHULU BAQA KEKAL MUQALAFATUL LILHAWADIS BERBEDA DENGAN MAKHLUK QIYAMUHU BINAFSIHI BERDIRI SENDIRI WAHDANIYAH MAHA ESA QUDRAT KUASA IRADAT BERKEHENDAK ILMU MENGETAHUI HAYAT ARTINYA HIDUP

8 Penjelasan Sifat Wajib ALLah SWT
Sifat wajib Allah ada 20 sifat. Hukum mengimani sifat wajib Allah SWT adalah Wajib

9 Lawan sifat wajib adalah sifat mustahil
Wujud ( ada ) LAWANNYA Adam ( tidak ada ) Qidam (dahulu ) LAWANNYA Hudus ( Baru ) Baqa ( Kekal ) LAWANNYA Fana ( Binasa ) Mukhalafatul lil hawadis ( berbeda dengan makhluk) LAWANNYA Mumasalatu lilhawadis ( sama dengan makhluk) Qiyamuhu Binafsihi ( berdiri sendiri ) LAWANNYA Ihtiyajuun ila gairihi ( membutuhkan bantuan yang lain)

10 Prilaku terpuji/Sifat terpuji
Sifat terpuji disebut juga dengan sifat mahmudah. Lawan sifat mahmudah adalah sifat mazmumah /sifat tercela. Diantara sifat terpuji adalah: 1. Percaya Diri 2. Tekun. 3. Hemat.

11 Percaya diri adalah: Yakin pada kemampuan diri sendiri.
Tanda orang yang percaya diri : A. tidak ragu dalam melakukan suatu perbuatan B. Cepat dalam melakukan suatu kegiatan C. Tidak mudah dipengaruhi orang lain. Keuntungannya: 1. Selalu mantap dalam melakukan segala kegiatan. 2.Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan 3. Tenang, tidak mudah putus asa, berani menyampaikan pendapat. Percaya Diri Percaya diri adalah: Yakin pada kemampuan diri sendiri.

12

13

14 Tekun Tidak Mudah putus asa. Tanda anak yang tekun :
Belajar dengan teratur . Belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak mudah diganggu oleh apapun. Tidak Mudah putus asa. Keuntungan Tekun Belajar: Mudah menerima ilmu yang diajarkan Prestasi belajar semakin meningkat. Mempunyai banyak teman. Dapat menyelesaikan tugas tepat waktu Tekun Tekun adalah :Melakukan segala kegiatan secara teratur dan sungguh- sungguh.

15 Hemat Keuntungan Hemat: Tanda anak Hemat:
a.Menyisihkan uangnya untuk ditabung. b. Merencanakan pengeluaran dengan sebaik-baiknya. c. Bisa membedakan keperluan yang mendesak dengan yang tidak mendesak. Keuntungan Hemat: 1. Belajar mengendalikan diri. 2. Dapat membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan. 3. Dapat bersedekah untuk fakir miskin. 4. Tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hemat Hemat artinya : Dapat memanfaatkan harta dan waktu dengan sebaik-baiknya.

16

17

18 SHALAT FARDHU (WAJIB) Shalat hukumnya: wajib bagi setiap umat islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Shalat fardhu dikerjakan 5 waktu sehari semalam sebanyak 17 rakaat Shalat subuh (2 rakaat) Shalat zuhur ( 4 rakaat) Shalat asar (4 rakaat) Shalat magrib(3 rakaat) Shalat isya (4 rakaat) Umat islam yang tidak mengerjakan shalat akan mendapatkan dosa yang besar dan akan dimasukan kedalam neraka bila dosanya tidak di ampuni Allah SWT. Pahala ibadah shalat adalah yang pertama dihisab oleh Allah di akhirat kelak, bila baik ibadah shalatnya maka akan baik pula pahala yang lain.

19

20 Ulangan harian

21


Download ppt "SIFAT WAJIB ALLAH SWT WUJUD / ADA BAQA’ / KEKAL MUQALAFATUL LILHAWADIS/ BERBEDA DENGAN MAKHLUK QIDAM / DAHULU QIYAMUHU BINAFSIHI / BERDIRI SENDIRI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google