Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Ka Lilis : Peamberian TKK apa maksud,dan Bagaimana ?

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Ka Lilis : Peamberian TKK apa maksud,dan Bagaimana ?"— Transcript presentasi:

1 Ka Lilis : Peamberian TKK apa maksud,dan Bagaimana ?
Ka Esti : Apakah sudah pernah dengar ambalan di UNIV,,, kalo sudah dimana,,,, pendapat ttg ambalan di UNIV, PA apakah boleh ada wakilnya tidak Contoh bentuk kegiatan ambalan yg bisa to mengembangkan sekolah ,contohnya (ka esti)

2 KELOMPOK 3 PUTRA REKA 1. ANGGOTA : - Ardi - Alif - Argo - Mu’adz
- Ryan - Ali - Burhan Naufal Alfi M Alfi Aji W

3 AMBALAN Ambalan Penegak atau sering hanya disebut ambalan adalah satuan organisasi dalam Gerakan Pramuka yang terdiri atas paling banyak 32 orang Pramuka Penegak. Ambalan Penegak dibagi dalam 4 sangga yang masing-masing sangga terdiri atas orang Pramuka Penegak. Ambalan Penegak merupakan tempat pembinaan Pramuka berusia 16 sampai 20 tahun yang disebut Pramuka Penegak. Gerakan Pramuka menghimpun anggotanya dalam satuan dan kwartir. Satuan terdepan dalam pembinaan peserta didik adalah Gugusdepan. Dalam Gugusdepan yang lengkap terdapat Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan Penegak dan Racana Pandega. Namun jika tidak memungkinkan, sebuah gugusdepan boleh hanya memiliki salah satu satuan saja semisal Ambalan Penegak. Pembentukan ambalan ini bertujuan untuk memudahkan penghimpunan, pengelolaan, penggerakan dan pengarahan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan Pramuka Penegak untuk mencapai tujuannya.

4 Ketentuan umum Ambalan terdiri dari paling banyak 32 orang Pramuka Penegak. Ambalan Penegak putra terpisah dengan Ambalan Penegak putri. Ambalan terdiri dari satuan-satuan kecil yang dinamakan “Sangga” yang masing-masing terdiri dari 6 sampai 8 orang Pramuka Penegak. Pembentukan sangga dilakukan oleh Pramuka Penegak sendiri, dan bila diperlukan dapat dibantu oleh para Pembina dan Pembantu Pembina Pramuka Penegak.

5 Kepemimpinan Ambalan dipimpin oleh seorang Pembina Penegak dibantu dua orang Pembantu Pembina. Pembina Penegak sedikitnya berusia 26 tahun sedang Pembantu Pembina sedikitnya berusia 26 tahun. Pembina dan Pembantu Pembina Penegak putra harus dijabat oleh pria sedang Pembina dan Pembantu Pembina Penegak putri harus dijabat oleh Wanita. Tiap sangga dipimpin oleh seorang Pimpinan Sangga (Pinsa) yang dibantu oleh seorang Wakil Pemimpin Sangga. Pinsa dan Wapinsa dipilih dari dan oleh anggota sangga yang bersangkutan. Oleh dan dari para Pemimpin Sangga dipilih seorang untuk melaksanakan tugas di tingkat ambalan yang disebut Pemimpin Sangga Utama dipanggil Pradana.

6 Anggota Ambalan Penegak
Anggota Ambalan Penegak terdiri atas: 1 . Tamu Penegak Tamu Penegak adalah seorang Pramuka Penggalang yang karena usianya dipindahkan dari Pasukan Penggalang ke Ambalan Penegak, atau pemuda yang berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun yang belum pernah menjadi anggota Gerakan Pramuka.

7 2 . Calon Penegak Calon Penegak ialah Tamu Penegak yang dengan sukarela menyatakan diri sanggup mentaati peraturan dan Adat Ambalan dan diterima oleh semua anggota Ambalan untuk menjadi anggota Ambalan tersebut. Lamanya menjadi Calon Penegak sedikitnya 6 (enam) bulan. Perpindahan status dari Tamu Penegak menjadi Calon Penegak dilaksanakan dengan upacara sederhana dan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap anggota Ambalan tersebut.

8 3 . Penegak Yang terdiri atas: Penegak Bantara, yaitu Pramuka Penegak yang telah menyelesaikan Syarat-syarat Kecakapan Umum Penegak Bantara Penegak Laksana, yaitu Pramuka Penegak yang telah menyelesaikan Syarat-syarat Kecakapan Umum Penegak Laksana

9 Dewan Penegak Untuk mengembangkan kepemimpinan di ambalan, dibentuk Dewan Ambalan Penegak, yang disingkat Dewan Penegak. Dewan Penegak dipimpin oleh seorang ketua yang disebut Pradana dengan susunan sebagai berikut: Seorang ketua yang disebut Pradana. Seorang wakil ketua. Seorang sekretaris yang disebut kerani. Seorang Bendahara. Seorang Pemangku Adat.

10 Kegiatan, kewenangan, tugas dan mekanisme Dewan Penegak antara lain:
Tugas Dewan Ambalan merencanakan dan melaksanakan program berdasarkan Keputusan Musyawarah Penegak. Masa bakti Dewan Ambalan adalah satu tahun. Musyawarah Penegak dilaksanakan sedikitnya 1 (satu) tahun sekali yang dihadiri oleh seluruh anggota Ambalan dengan acara: Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Merencanakan kegiatan ambalan yang akan datang. Membicarakan adat istiadat ambalan. Memilih pengurus Dewan Ambalan masa bakti berikutnya. Apabila diperlukan, Ambalan dapat membentuk Sangga. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ambalan dapat membentuk Sangga Kerja.

11 Dewan Kehormatan Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan anggota, maka dibentuk Dewan Kehormatan Penegak yang disingkat Dewan Kehormatan dengan anggota yang terdiri atas: Anggota Dewan Ambalan Penegak Pembina dan Pembantu Pembina Penegak (sebagai penasehat)

12 Dewan Kehormatan Penegak mempunyai wewenang dan kewajiban untuk menentukan:
Pelantikan, pemberian TKK, tanda penghargaan dan lain-lain kepada Pramuka Penegak yang berjasa atau berprestasi. Pelantikan Pemimpin dan Wakil Pemimpin Sangga serta Pradana. Tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan. Rehabilitasi anggota Ambalan Penegak. Anggota yang dianggap melanggar sebelum diambil tindakan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat Dewan Kehormatan.


Download ppt "Ka Lilis : Peamberian TKK apa maksud,dan Bagaimana ?"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google