Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Universitas Islam Indonesia 2013

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Universitas Islam Indonesia 2013"— Transcript presentasi:

1 Universitas Islam Indonesia 2013
RUMUSAN PANCASILA Universitas Islam Indonesia 2013

2 Konsep Mohammad Yamin Peri Kebangsaan Peri Kemanusiaan Peri Ketuhanan
Peri Kerakyatan Kesejahteraan Rakyat

3 Konsep Soekarno Alternatif I: Alternatif II: Alternatif III:
Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Ketuhanan yang berkebudayaan Alternatif II: Sila 1 dan 2 menjadi “Sosio Nasionalisme” Sila 3 dan 4 menjadi “Sosio Demokrasi” Ketuhanan Yang Maha Esa Alternatif III: Gotong Royong

4 Naskah Piagam Jakarta Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

5 Pembukaan UUD 1945 Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

6 Konstitusi RIS Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Kebangsaan
Kerakyatan Keadilan Sosial

7 UUD Sementara 1950 Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan
Peri Persatuan Kerakyatan Keadilan Sosial

8 UUD 1945 pasca Dekrit 5 Juli 1959 Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

9 Sekian….


Download ppt "Universitas Islam Indonesia 2013"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google