Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERINTAH AM BAB A, B, C, D, E, F DAN G

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERINTAH AM BAB A, B, C, D, E, F DAN G"— Transcript presentasi:

1 PERINTAH AM BAB A, B, C, D, E, F DAN G
KURSUS INDUKSI UMUM UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS PERINTAH AM BAB A, B, C, D, E, F DAN G

2 LANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT
PERINTAH AM BAB A LANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT

3 DEFINISI LANTIKAN : Lantikan Pertama atau sebarang perlantikan bagi pegawai sedang berkhidmat (Gred ganjil). KENAIKAN PANGKAT : Meningkat ke gred yang lebih tinggi dalam skim yang sama (Gred genap).

4 SYARAT AM LANTIKAN Warganegara untuk lantikan tetap
Umur tidak kurang daripada 18 tahun Pegawai berhenti/dibuang kerja Permohonan dari pegawai sedang berkhidmat Surat Akuan Doktor/Surat Sumpah

5 TETAP KONTRAK PERLANTIKAN STAF BARU SAMBILAN SEMENTARA

6 TARIKH KUATKUASA LANTIKAN
Pegawai baru / pegawai sedang berkhidmat ke jawatan lain ialah pada tarikh lapor diri.

7 PELANTIKAN SEMULA Sekiranya letak jawatan terdahulu dengan kelulusan Khas Suruhanjaya (PAA 6) Sekiranya ditamatkan perkhidmatan bukan sebab disiplin/kerja tidak memuaskan (PAA 7) Sekiranya disarakan atas sebab-sebab kesihatan (disahkan sihat oleh Panel Perubatan dan dipersetujui Jemaah Pegawai) (PAA 65. PP9/91) Secara kontrak bagi pesara (PP 7/78, PP 5/91 dan SPP 4/85) - Secara tetap/kontrak bagi bekas tentera/polis (PP 7/2001)

8 HAD UMUR LANTIKAN Had umur maksimum - tidak di jadikan syarat wajib
Had umur minimum - tidak kurang daripada 18 tahun.

9 PENETAPAN GAJI PERMULAAN
Gaji permulaan ikut skim perkhidmatan bagi lantikan pertama/pegawai yang belum disahkan dalam jawatan dan di peringkat P1 sahaja (PAA 32/per.70.1 (i) PP 9/91) Matagaji lebih tinggi berhampiran (tidak kurang satu pergerakan gaji digred jawatan sebelumnya) bagi pegawai telah disahkan dalam jawatan terdahulu (61&62 PP4/02) Pengalaman pegawai-1 pergerakan gaji bagi 1 tahun genap pengalaman sesuai(bagi jawatan kritikal )(PAA 34/per.70.1 (ii) PP9/91)

10 PENETAPAN GAJI PERMULAAN
Bakat dan kemahiran –ditetapkan oleh Panel Penilaian yang ditubuhkan oleh PBM. Gaji masuk diselaraskan pada P1 dan tanggagaji yang bersesuaian dengan jawatan [Per.70.1 (iii) PP 9/91] PBM – meletakkan calon/anggota mengikut kelayakan pada mana-mana tangga atas P1 dengan jawatan [Per.70.3 PP 9/91]

11 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Pergerakan matagaji dalam skim gaji jawatan seseorang pegawai pada setiap kali genap ulang tahun perkhidmatan. 2 Cara Pergerakan Gaji Biasa Anjakan Gaji (Per. 49 PP 4/02)

12 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
1. PERGERAKAN GAJI BIASA Matagaji semasa matagaji berikutnya di peringkat sama tertakluk : Prestasi yang memuaskan dan Diperlukan oleh Ketua Jabatan Contohnya : P3T3 P3T2 P3T1 P2T3 P2T2 P2T1 P1T3 P1T2 P1T1

13 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
2. ANJAKAN GAJI Pergerakan matagaji semasa ke matagaji tangga berikutnya pada Peringkat (P) yang lebih tinggi. (Per 50 & 51 PP 4/02) PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

14 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Anjakan Gaji (Gred Lantikan) Anjakan gaji pertama dipertimbangkan dengan syarat: Disahkan dalam perkhidmatan Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Aras IV Berkhidmat tidak kurang 3 tahun Prestasi yang baik, dan Diperakukan oleh Ketua Jabatan

15 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
SYARAT 1. Lulus PTK Aras IV 2. Telah memperolehi Anjakan Gaji Pertama tidak kurang daripada 1 tahun ke atas 3. Mencapai prestasi yang baik 4. Diperakukan oleh Ketua Jabatan

16 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Anjakan Gaji (Gred Kenaikan Pangkat) Dipertimbangkan dengan syarat: Lulus PTK Aras IV Berada digred Kenaikan Pangkat tidak kurang daripada satu tahun Prestasi baik Diperakukan oleh Ketua Jabatan

17 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Pergerakan Gaji Secara Isyarat Diluluskan cuti lebih 180 hari dan tidak lebih 3 kali pergerakan gaji dalam tempoh perkhidmatan : cuti belajar tanpa gaji / separuh gaji cuti tanpa gaji ikut suami / isteri belajar/bertugas di dalam /luar negeri cuti separuh gaji menghidap sakit tertentu (Per 64 PP 4/02 & SPP 5/02)

18 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Tiada Pergerakan Gaji Lanjutan tempoh percubaan dengan berdenda (Per.75 PP 9/91) Cuti tanpa gaji / separuh gaji lebih 180 hari setahun selain daripada Per 64 PP 4/02 Dikenakan hukum tatatertib (tangguh pergerakan gaji/turun gaji) (Per 54 PP 4/02)

19 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Tarikh pergerakan gaji bergantung kepada tarikh lantikan 1 Januari – Lantikan mulai 1 Januari hingga 31 Mac 1 April – Lantikan mulai 1 April hingga 30 Jun 1 Julai – Lantikan mulai 1 Julai hingga 30 September 1 Oktober – Lantikan mulai 1 Okt ober hingga 31 Disember

20 PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
Tarikh Pergerakan Gaji berubah apabila Lanjutan daripada tempoh percubaan berdenda (Per 76 dan 83 PP 9/91) Kenaikan pangkat Dilantikan ke jawatan yang lain

21 TEMPOH PERCUBAAN Tempoh yang ditetapkan dalam sesuatu skim perkhidmatan untuk menilai kebolehan dan kesesuaian pegawai yang dilantik sebelum layak disahkan dalam perkhidmatannya. Syarat yang perlu dipenuhi: - Kursus Induksi (Umum/Khusus) - peperiksaan (jika ada) - perakuan Ketua Jabatan

22 TEMPOH PERCUBAAN 1-3 TAHUN Lantikan pertama / pegawai yang belum disahkan dalam jawatan / telah sah di dalam jawatan /KPSL (Per. 60 PP 4/02)

23 TEMPOH PERCUBAAN Pelanjutan Tempoh Percubaan Tanpa Denda Tempoh percubaan seseorang pegawai yang dilanjutkan oleh PBM tanpa dikenakan sebarang denda kerana gagal disahkan dalam tempoh asal yang ditetapkan bukan disebabkan oleh Tindakan Tatatertib/kecuaian pegawai. Pelanjutan Tempoh Percubaan Berdenda oleh PBM dengan dikenakan denda kerana kegagalan disahkan dalam perkhidmatan disebabkan oleh kesilapan, kecuaian dan kelemahan pegawai.

24 PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
Pengesahan oleh PBM terhadap kebolehan pegawai melaksanakan tugas dan kesesuaian dalam perkhidmatan yang dianggotainya. Kebolehan dan kesesuaian diukur bagi kemampuan pegawai memenuhi syarat-syarat pengesahan yang ditetapkan. Tarikh kuatkuasa -Satu hari selepas tarikh mesyuarat LPU - Tarikh lulus peperiksaan yang disyaratkan - Tarikh diperakukan oleh Ketua Jabatan [PAA 35]

25 PILIHAN SKIM KWSP Lantikan Pertama
Opsyen skim KWSP hanya kepada yang dilantik selepas (PP 15/2001). Jika tidak pilih skim KWSP boleh diberi taraf berpencen selepas mempunyai 3 tahun tempoh perkhidmatan yang boleh diambilkira (per.69.PP 9/91) Pilihan muktamad

26 PENAMATAN PERKHIDMATAN
Berlaku apabila perkhidmatan seseorang pegawai ditamatkan oleh pihak yang diberi kuasa. Bila didapati pegawai: Menyembunyikan maklumat kesihatan semasa pemeriksaan perubatan [PAA 57] Membuat sumpah palsu [PAA 57] Gagal disahkan kerana tidak diperakukan oleh Ketua Jabatan/tidak lulus peperiksaan yang disyaratkan [PAA 58]

27 PENAMATAN PEKHIDMATAN
Gagal disahkan perkhidmatan dan gagal kembali ke jawatan asal: Dibesarakan jika telah dapat taraf berpencen atas jawatan asal Ditamatkan perkhidmatan jika belum dapat taraf berpencen / KWSP

28 PENAMATAN PERKHIDMATAN
Notis: 3 bulan jika berkhidmat lebih 1 tahun (pegawai tidak berpencen) 1 bulan notis jika berkhidmat kurang 1 tahun Bayaran sebulan gaji ganti notis (PAA 60) Tiada notis bagi kes ** di atas

29 LETAK JAWATAN Permohonan secara bertulis (notis) seseorang pegawai untuk berhenti kerja dari perkhidmatan awam yang mengakibatkan hubungan pegawai dan perkhidmatannya terputus. Hendaklah memberi notis berhenti kerja/membayar sebulan gaji pengganti notis. Hak pegawai dan dengan itu ia tidak memerlukan kelulusan.

30 Bayar sebulan gaji ganti Notis
LETAK JAWATAN NOTIS 1 bulan bagi pegawai dalam percubaan/sementara [PAA 61(a)] 3 bulan bagi pegawai disahkan dalam jawatan [PAA 61(a)] Kontrak ikut syarat kontrak [PAA 61(a)] ATAU Bayar sebulan gaji ganti Notis Cuti Tanpa Gaji (CTG) tidak diambilkira bagi tempoh notis (SPP 4/96)

31 HUTANG / PINJAMAN UNIVERSITI
PERLETAKAN JAWATAN 3BULAN NOTIS/1 BULAN GAJI DISAHKAN BELUM DISAHKAN 1 BULAN NOTIS/1 BULAN GAJI BPSM & P Semak sekiranya Ada ikatan kontrak ADA HUTANG / PINJAMAN UNIVERSITI JABATAN BENDAHARI Pembayaran Gantirugi

32 KENAIKAN PANGKAT SYARAT Di sahkan dalam jawatan Lulus PTK Aras III
Prestasi Cemerlang Perakuan Ketua Jabatan

33 KENAIKAN PANGKAT Anggota pinjaman/tukar sementara dipertimbangkan kenaikan pangkat atas jawatan hakiki [PAA 57] Tarikh naik pangkat tidak lebih awal daripada tarikh kekosongan dan tarikh pegawai layak (sesuai) [PAA 55]

34 PENETAPAN GAJI KENAIKAN PANGKAT
Gaji permulaan jika gaji lama lebih rendah ( P1T1 ) (per.71.1.PP 9/91) Gaji lebih tinggi berhampiran jika gaji lama sama atau lebih tinggi di P1 (per.71.2 & 71.3 PP 9/91) Tertakluk kepada tidak kurang satu(1 ) pergerakan gaji secara mendatar atas jawatan lama.

35 TANGGUNG KERJA Seseorang pegawai yang diberi kelulusan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diarahkan bagi satu jawatan lain di samping menjalankan tugas jawatannya sendiri Tujuan: Memastikan tugas jawatan kosong dapat dilaksanakan.

36 PEMANGKUAN Seseorang pegawai yang diberi kelulusan menjalankan tugas yang berkaitan dari suatu jawatan secara sepenuh masa yang lebih tinggi grednya dari gred hakiki dalam skim perkhidmatan pegawai berkenaan. ASAS: Kebolehan Pegawai Kekosongan Jawatan

37 PEMANGKUAN/TANGGUNGKERJA (PP 7/93)
Tidak kurang 28 hari berturut-turut termasuk cuti mingguan. Jika ambil cuti kecemasan /sakit dalam tempoh 28 hari itu, jumlahnya tidak boleh lebih 6 hari. Tidak layak elaun memangku jika kursus, cuti sakit atau keluar bertugas melebihi 92 hari berturut-turut. Tanggung kerja berikutnya atas jawatan yang sama tidak kurang 14 hari berturut-turut.

38 TANGGUNGJAWAB PEGAWAI
Menjalankan segala tugas jawatannya dan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa [PAA 15] Boleh diarahkan berkhidmat di mana-mana sahaja melainkan ada syarat khas yang menetapkan sebaliknya.[PAA 16] Mematuhi PP.SPP dan lain-lain perintah / peraturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. [PAA 18]

39 PESARAAN BERSARA WAJIB
Umur 56 tahun [PAA 64 & Seksyen 10 (1) Akta Pencen 1980] – lantikan mulai Umur 56 tahun (menerima opsyen yang dikeluarkan menerusi PP 3/2001) Terbaru : Umur 58 tahun mulai 1 Julai Dibayar pencen,ganjaran,gantian cuti rehat (jika ada) dan caruman syer pegawai dalam KWSP

40 PESARAAN BERSARA PILIHAN Bebas daripada tindakan BPR
Pengisytiharan Harta Dibayar ganjaran dan GCR Bayaran pencen pada umur 45 tahun (Perempuan) dan 50 tahun (Lelaki)

41 PESARAAN BERSARA PILIHAN
Umur 40 tahun (SPP 1/91. SPP 3/92 dan Seksyen 12(1) Akta Pencen 1980) Berkhidmat minima 10 tahun perkhidmatan yang diambilkira . Dalam keadaan disahkan dalam jawatan. ( Staf pilih KWSP tidak berkaitan ) Perakuan Ketua Jabatan Tiada ikatan perjanjian dengan Kerajaan Bebas daripada tindakan tatatertib / urusan mahkamah

42 PESARAAN Dibersarakan oleh Kerajaan mengikut Akta Pencen 1980 [Seksyen 10 (5)(b) / 11A (ii) / 12A]


Download ppt "PERINTAH AM BAB A, B, C, D, E, F DAN G"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google