Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FUNGSI KUADRAT Titik potong dengan sumbu-Y jika x = 0

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "FUNGSI KUADRAT Titik potong dengan sumbu-Y jika x = 0"— Transcript presentasi:

1 FUNGSI KUADRAT Titik potong dengan sumbu-Y jika x = 0
Titik potong dengan sumbu-X jika y = 0 Puncak/maximum/minimum = Sumbu simetri :

2 Titik potong dengan sumbu-Y jika x = 0 Y
Contoh : Titik potong dengan sumbu-Y jika x = 0 Y (0 , -3) Titik potong dengan sumbu-X jika y = 0 X (-3, 0) (1, 0) (1 , 0) (-3 , 0) ● (0, -3) (-1, -4) Puncak Sumbu simetri Sumbu simetri

3 77. y = -3x2 + 7 78. a = -3 b = 0 c = 7 a). –x2 + 2x + 3  = 4 b). 3x2 – x  3 – = 6 a + b + c = = 4 c). x2 + 3x + 2  = 6 d). x2 + 7x - 3  = 5

4 (0 , 1) 79. y = x2 + 1 Titik potong dengan sumbu Y  x = 0 y = 0 + 1 Y
Titik potong dengan sumbu X  y = 0 0 = x2 + 1 x2 = -1 x = ….?

5   X  80. y = -x2 + 3x + c 81. y = x2 – 5x + d Melalui (-3 , 17)
b. (-1 , -1)  -1 = X c. (3 , -16)  -16 = 9 – d. (2 , -13)  -13 = 4 – 10 – 7

6 y = 16 – x2 83. y = ax2 + bx - 3 Absis = x = 5 Melalui (1 , -4) y = 16 – 25 = -9 -4 = a + b – 3 a + b = -1 Melalui (2 , -3) -3 = 4a + 2b – 3 4a + 2b = 0 a + b = -1 4a + 2b = 0 2a + 2b = -2 4a + 2b = 0 ________ _ -2a = -2 a = 1 b = -2

7 84. 85. y = 5 + 2x – x2 1  – 1 = 6 Melalui (1 , 6 ) 2  – 4 = 5 3  – 9 = 2 4  – 16 = -3

8 + + + - a > 0 “+” a < 0 “-” (0 , 3)
86. 87. f(x) = -x2 + 2x + 3 y = x2 – x + 3 y = 2x2 + x – 3 y = x2 – 9 y = 4 – x2 +  a = 1 A. a = -1  terbuka ke bawah +  a = 2 B. Sumbu simetri +  a = 1 -  a = -1 C. Memotong sumbu-Y jika x = 0 y = a < 0 “-” a > 0 “+” (0 , 3) y =3 D. Puncak = Terbuka ke bawah terbuka ke atas

9 88. f(x) = 9 – x2  (0 , 9) (-3 , 0) (3 , 0) Titik potong dengan sb-Y jika x = 0 (0 , 9) y = 9 – 0 y = 9 Titik potong dengan sb-X jika y = 0 0 = 9 – x2 (3 , 0) (-3 , 0) x2 = 9 x = 3 atau x = -3 Nilai a = -1 (negatif  terbuka ke bawah)

10 (-3 , 0) atau (1 , 0) 89. f(x) = x2 – 3x – 10 90. f(x) = x2 + 2x – 3
Domain = {0 ,1, 2, 3, 4, 5} Titik potong dengan sumbu X jika y = 0 x2 + 2x – 3 = 0 x2 – 3x – 10 = 0 (x – 5) (x + 2) = 0 (x + 3) (x – 1) = 0 x – 5 = 0 atau x + 2 = 0 x + 3 = 0 atau x – 1 = 0 x = 5 atau x = -2 x = atau x = 1 (-3 , 0) atau (1 , 0)

11 92. x = 3 Y a. f(x) = x2 + x - 6 f(x) = 9 + 3 – 6 = 6 X
-1 3 91. a. f(x) = x2 + x - 6 f(x) = – 6 = 6 b. f(x) = x2 - 2x - 15 f(x) = 9 – 6 – 15 = -12 c. f(x) = x2 - x - 6 f(x) = y = 0 f(x) = – 6 = 0 x = -1 dan x = 3 d. f(x) = x2 - 3 f(x) = 9 – 3 = 6


Download ppt "FUNGSI KUADRAT Titik potong dengan sumbu-Y jika x = 0"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google