Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bab III KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM Perkataan” Ilah” yang diterjemahkan “Tuhan” dalam al-Qur’an dipakai untuk menyatakan berbagai obyek yang dibesarkan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bab III KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM Perkataan” Ilah” yang diterjemahkan “Tuhan” dalam al-Qur’an dipakai untuk menyatakan berbagai obyek yang dibesarkan."— Transcript presentasi:

1 Bab III KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM Perkataan” Ilah” yang diterjemahkan “Tuhan” dalam al-Qur’an dipakai untuk menyatakan berbagai obyek yang dibesarkan atau dipentingkan mansia, misal dalam QS. Al-Jatsiyah : 23 : “Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya...”

2 BACK Ibnu Taimiyah Mendefinisikan al-Ilah : Al-Ilah ialah: Yang dipuja dengan sepenuh kecintaan hati, tunduk kepada-Nya, merendahkan diri di hadapan-Nya, takut dan mengharapkan-Nya, kepadanya tempat berpasrah ketika berada dalam kesulitan, berdoa dan bertawakkal kepada-Nya untuk kemaslahatan diri, meminta perlindungan dari pada-Nya, dan menimbulkan ketenangan disaat mengingatnya dan terpaut cinta kepad-Nya.

3 BACK SEJARAH PEMIKIRAN MANUSIA TENTANG TUHAN (Teori Barat) 1. Dinamisme (Benda punya kekuatan) 2. Animisme (Benda punya roh) 3. Polytheisme (Banyak Tuhan/ Dewa) 4. Henotheisme (Satu Dewa/ golongan) 5. Monotheisme (Satu Tuhan untuk semua

4 Pemikiran Umat Islam Melahirkan Ilmu Tauhid, Ilmu Kamam atau Ilmu Ushuluddin setelah Rasulullah SAW wafat: 1.Mu’tazilah : Kaum rasionalis (orang Islam yangberbuat dosa besar adalah tidak kafir tidak mukmin (Manzilah bainal manzilatain) 2.Qodariyah : Manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat 3.Jabariyah : Manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat 4.Asy’ariyah dan Maturidiyah : Pendapatnya berada di antara Qadariyah dan Jabariyah

5 BACK Konsep Tuhan Dalam Islam 1.Surat al-Ikhlas 2.Syahadat Tauhid 3.Asma’u Husna 4.Sifatsifat Allah yang 20, dll

6 Pengertian Iman Sudah Jelas Takwa: Waqo, Yaqi, Wiqoyah artinya takut, menjaga, memelihara, melindungi. Fungsi Takwa: 1. Menjadikan manusia mulia di sisi Allah, 2. Bekal dunia- akhirat, 3. Diber jalan keluar, 4. Pakaian bathin, 5. akan menjadi manusia yang dapat membedakan. BACK

7


Download ppt "Bab III KONSEP KETUHANAN DALAM ISLAM Perkataan” Ilah” yang diterjemahkan “Tuhan” dalam al-Qur’an dipakai untuk menyatakan berbagai obyek yang dibesarkan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google