Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KENAIKAN PANGKAT FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG2012 1 dooth NUGROHO AGUS D MUFIDA ADE TRISNA UMMUL QORIAH MUHAMMAD NAFIER SINGGIH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KENAIKAN PANGKAT FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG2012 1 dooth NUGROHO AGUS D MUFIDA ADE TRISNA UMMUL QORIAH MUHAMMAD NAFIER SINGGIH."— Transcript presentasi:

1 KENAIKAN PANGKAT FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG2012 1 dooth NUGROHO AGUS D MUFIDA ADE TRISNA UMMUL QORIAH MUHAMMAD NAFIER SINGGIH DEFVIYANTO KELOMPOK VI

2 FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG2012 2 dooth KENAIKAN PANGKAT KONSEP PANGKAT MACAM DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT SYARAT KENAIKAN PANGKAT

3 Penjelasan Pasal 17 Ayat 1 Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian Penjelasan Pasal 18 Ayat 2 Kenaikan pangkat Reguler adalah apabila seorang PNS telah memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dapat dinaikkan pangkatnya tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kenaikan pangkat sisamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan juga harus ada jabatan atau dengan perkataan lain walaupun seorang PNS telah memenuhi syarat-syarat umum untuk kenaikan pangkat tetapi jabatannya tidak sesuai untuk pangakt itu maka ia belum dapat dinaikkan pangkatnya. KONSEP PANGKAT Menurut UU NO.8 TAHUN 1974 JO.UU NO.43 TAHUN 1999 3

4 MACAM DAN SISTEM KENAIKAN PANGKAT SISTEM REGULER SISTEM PILIHAN PENGABDIAN KENAIKAN PANGKAT 4 MASA PENETAPAN 1 APRIL & 1 OKT KECUALI DITENTUKAN LAIN DENGAN PERATURAN

5 KENAIKAN PANGKAT REGULER 5 DIBERIKAN KEPADASYARATKELENGKAPAN ADM − PNS Yang Tidak Menduduki Jabatan − PNS Yang Melaksanakan Tugas Belajar Sebelumnya Tidak Menduduki Jabatan − PNS Yang DPK/DPB Secara Penuh Diluar Instansi Induk − Telah 4 Tahun − PNS Yang Melaksanakan Tugas Belajar Sebelumnya Tdk Menduduki Jabatan − PNS Yang DPK /DPB SecaraPenuh Diluar Instansi Induk Salinan Sah : − SK Pangkat Terakhir − STTB (Peningkatan Pddk) − SPMT Secara Penuh Di Luar Instansi Induk (DPK/DPB) − Stlud (Tk.I/Tk.II) − DP-3 2 Thn Terkahir

6 BATAS PEMBERIAN PANGKAT BERDASARKAN PENDIDIKAN NO.PENDIDKANPANGKATGOL. RUANG 1SDPANGATUR MUDAII/a 2SLTPPENGATURII/c 3SMK TINGKAT PERTAMAPENGATUR MUDA TK III/d 4SLTA, SMK TINGKAT ATAS 3 TAHUN, SMK TINGKAT ATAS 4 TAHUN, DIPLOMA I, DIPLOMA II PENATA MUDA TK.IIII/b 5SGPLB, DIPLOMA III, SARJANA MUDA, AKADEMI, BAKALOREAT PENATAIII/c 6S1 ATAU D-IVPENATA TK.IIII/d 7DOKTER, APOTEKER, S.2 (MAGISTER) PEMBINAIV/a 8S.3 (DOKTOR)PEMBINA TK.IIV/b 6

7 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (1) 7 Menduduki Jabatan Struktural /Fungsional Diberikan kepada PNS yang : Mendudukan jabatan tertentu yang pemangkatannya ditetapkan dengan Kepres (Hakim Pengadilan) -Kepres No.10/1995 yang digantikan dengan Kepres No.19 /2000 -Keputusan Kepala BAKN Nomor 03/1996 Menjukkan Prestasi Yang Luar Biasa Baiknya Diangkat Menjadi Pejabat Negara DPK/DPB Secara Penuh Diluar Instansi Induk (Diangkat Jabatan Pimpinan /Jabatan Fungsional) JABATAN STRUKTURAL JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JABATAN TERTENTU YANG PANGKATANNYA DITETAPKAN DENGANKEPUTUSAN PRESIDEN Diberikan Dalam Batas Jenjang Pangkat Yang Ditentukan Untuk Jabatan Itu

8 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (2) 8 PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL KRITERIASYARATKELENGKAPAN a.Masih 1 tingkat dibawah pangkat teredah − Telah 1 Thn dalam pangkat terakhir − Sekurang-kurangnya telah 1 Thn dalam Jabatan Struktural yang didudukinya − DP-3 2 Thn terakhir setiap unsur bernilai baik Salinan Sah : − SK Jabatan /Pelantikan − SK Pangkat terkahir − DP-3 2 Thn terkahir b.Masih 1 tingkat dibawah jenjang pangkat terendah tetapi telah 4 Th dalam pangkat terakhir − Dapat dipertimbangkan Kp-nya pada periode KP setelah pelantikan − DP-3 2 Thn terakhir setiap unsur bernilai baik c.Telah mencapai jenjang pangkat terendah − Sekurang-kurangnya telah 4 Thn dalam pangkat terakhir − DP-3 2 Thn terakhir setiap unsur bernilai baik

9 JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL JENJANG PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG NoEselonTerendahTertinggi PangkatGol/RuPangkatGol/RU 1I.a Pembina Utama Madya IV/d Pembina Utama IV/e 2I.b Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama IV/e 3II.a Pembina Utama Muda IV/c Pembina Utama Madya IV/d 4II.b Pembina TK.I IV/b Pembina Utama Muda IV/c 5III.aPembinaIV/a Pembina TK.I IV/b 6III.b Penata TK.I III/dPembinaIV/a 7IV.aPenataIII/c III/d 8IV.b Penata Muda TK.I III/bPenataIII/c 9V.a Penata Muda III/a Penata Muda TK.I III/b 9

10 Yang Dimaksud Dengan 1 Thn Dalam Jabatan Yang Didudukinya Yaitu Terhitung Sejak Dilantik Dalam Jabatan Yang Defenitif Dan Bersifat Kumulatif Tetapi Tidak Terputus Dalam Tingkat Jabatan Struktural Yang Sama PNS Yang Diangkat Dalam Jabatan Struktural Dan Pangkatnya Masih 1 Tingkat Dibawah Jenjang Pangkat Terendah Telah 4 Thn Atau Lebih Dalam Pangkat Terakhir, Dapat Dipertimbangkan Kp-nya Setingkat Lebih Tinggi Pada Periode KP Setelah Pelantikan, Apabila DP-3 Baik Dalam 2 Tahun Terakhir PASAL 12 10

11 11 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (3) PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SYARATKELENGKAPAN ADM a. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan c. DP-3 2 Tahun terakhir Salinan Sah : - SK Jabatan Terakhir - SK Pangkat Terakhir - DP-3 2 Thn Terakhir - Asli PAK

12 12 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (4) PNS YANG MENUNJUKKAN PRESTASI KERJA SYARATKELENGKAPAN ADM a. Sekurang-kurangnya telah 1 Tahun dalam pangkat terakhir b. DP-3 1Tahun terakhir setiap unsur bernilai amat baik c. Tanpa terikat Ujian Dinas - Salinan sah SK Jabatan Terakhir - Salinan sah SK Pangkat Terakhir - Tembusan asli keputusan yang ditanda tangani oasli oleh PPK ttg Penetapan Prestasi Luar Biasa Baiknya - Salinan sah DP-3 1 Th Terakhir

13 13 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (5) PNS MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA SYARATKELENGKAPAN ADM a. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat terakhir b. DP-3 1 Tahun terakhir setiap unsur bernilai amat baik c. Tanpa terikat dengan jenjang Pangka/Jabatan /Ujian Dinas Salinan Sah : - SK Jabatan Terakhir - SK Pangkat Terakhir - SK ttg penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dari Bada/ Lembaga yang ditetapkan Presiden - DP-3 1 Tahun Terakhir

14 14 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (6) PNS YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA KRITERIASYARATKELENGKAPAN ADM 1.Diberhentikan dari Jabatan Organik Sekurang- kurangnya telah 4 Th dalam pangkat terakhir DP-3 1 Th Terakhir Salinan Sah : SK Jabatan sebagai Pejabat negara SK Pangkat terakhir SK pemberhentian dari jabatan organik DP-3 1 Thn Terakhir 2.Tdk diberhentikan dari Jabatan Organiknya → Struktural /Fungsional → Tidak menduduki Jabatan Sesuai dengan Jabatan yang didudukinya. Sesuai dengan KP Reguler

15 Ijazah diperoleh dari sekolah atau PTN /sekolah atau PTS yang telah diakreditasi /berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang menyelenggarakan pendidikan. 15 KP PILIHAN PNS YANG MEMPEROLEH STTB /IJAZAH /DIPLOMA Ijazah luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau PTN yang ditetapkan oleh mendiknas. Memperoleh STTB /Ijazah termasuk PNS yang telah memiliki STTB/Ijazah sebelum YBS diagkat menjadi CPNS

16 16 PNS YANG MEMPEROLEH STTB/IJAZAH/DIPLOMA TERMASUK PNS YANG TELAH MEMILIKI STTB/IJAZAH SEBELUM YANG BERSANGKUTAN DIANGKAT CPNS 1. SLTP/yang Setingkat:Juru Muda TK.I-I/b ke Bawah → Juru –I/c 2. SLTA, D.I/Setingkat:Juru Tk.I-I/d ke Bawah → Pengatur Muda –II/a 3. SGPLB/D.II:Pengatur Muda-II/a ke Bawah → Pengatur Muda TK.I-II/b 4. SM, AK, D.III:Pengatur Muda TK.I-II/b ke Bawah → Pengatur-II/c 5. S.1/D.IV:Pengatur Muda TK.I-II/d ke Bawah → Penata Muda –III/a 6. Dr, APT, S.2:Penata Muda-III/a ke Bawah → Penata Muda TK.I-III/b 7. S.3 (DR):Penata Muda TK.I-III/b ke Bawah → Penata Muda-III/c

17 17 PNS YANG MEMPEROLEH STTB/IJAZAH/DIPLOMA SYARAT KELENGKAPAN ADM a. Diangkat dalam Jabatan /diberi tugas sesuai dengan keahlian /ijazah yang diperoleh b. Sekurang-kurangnya telah 1 TH dalam pangkat terakhir c.DP-3 1 TH Terakhir d.Memenuhi jumlah AK yang ditentukan bagi yang menduduki Jabatan Fungsional e.Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Salinan sah STTB/Ijazah /Diploma Salinan sah STTB/Ijazah /Diploma Salinan sah SK Pangkat Terakhir Salinan sah SK Pangkat Terakhir Salinan sah DP-3 1 TH Terakhir Salinan sah DP-3 1 TH Terakhir Asli Pangkat bagi yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu. Asli Pangkat bagi yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu. Uraian tugas yang Uraian tugas yang dibuat oleh penjabat serendah-rendahnya Eselon II STLUP KP I STLUP KP I Kecuali yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu

18 18 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (7) PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN SEBELUMNYA MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL /FUNGSIONAL TERTENTU. SYARATKELENGKAPAN ADM a. Sekurang-kurangnya telah 4 Tahun dalam Pangkat Terakhir b. DP-3 2 Tahun Terakhir Salinan SAH : - SK Jabatan terakhir /Pelantikan - SK Pangkat Terakhir - SK /SP Tugas Belajar - DP-3 2 Th Terakhir Diberikan Dalam Batas Jenjang Pangkat Yang Ditentukan Dalam Jabatan Struktural /Fungsional Tertentu yang Terakhir Dudukinya Sebelum Mengikuti Tugas Belajar.

19 19 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (8) PNS YANG SELESAI TUGAS BELAJAR DAN TELAH LULUS SERTA MEMPEROLEH IJAZAH/STTB/DIPLOMA SYARATKELENGKAPAN ADM a. Sekurang-kurangnya telah 1 TH dalam pangkat terakhir b. DP-3 1 Tahun Terakhir Salinan Sah : - SK Jabatan /pelantikan terakhir - SK Pangkat terakhir - SK/SP Tugas Belajar - Ijazah Diploma yang diperolehnya - DP-3 1 Th terakhir

20 20 KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA (1) SYARATKELENGKAPAN ADMINISTRASI Harus dinyatakan Tewas 1.Salinan sah SK KP/GOLRU terakhir 2.Berita acara PJT berwajib ttg kejadian yang mengakibatkan YBS “MD” 3.Visum ET Repertum dari Dokter 4.Salinan /copy sah surat penugasan atau sket yang menerangkan YBS “MD” karena dalam rangka menjalankan tugas kedinasan 5.Laporan dari unit kerja minimal PJT Eselon III Kepada PPK YBS ttg peristiwa yang mengakibatkan YBS “MD” 6.Salinan /copy sah keputusan sementara KP Anumerta

21 21 KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA (2) KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN (1) Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama : -Sekurang-kurangnya 30 Thn secara terus-menerus dan sekurang- kurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir. -Sekurang-kurangnya 20 Thn secara terus-menerus dan sekurang- kurangnya satu tahun dalam pangkat terakhir Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir.

22 22 KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA (3) KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN (2) KRITERIAKELENGKAPAN ADM 1.PNS yang meninggal dunia a.Salinan sah SK CPNS b.Salinan sah SK Pangkat terakhir c.DP-3 1 Thn terakhir d.Surat pernyataan tdk pernah dijatuhi hukuman disiplin tkt sedang/berat dalam 1 thn terakhir dari PPK (1-q) e.DRP dari PPK (1-p) f.Surat Ket. Kematian dari Lurah /Ka. Desa 2.PNS yang mencapai BUP - SDA a s/d e

23 23 KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA (4) KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN (3) KRITERIAKELENGKAPAN ADM CPNS/PNS yang cacat karena dinas Salinan sah SK CPNS. Salinan sah SK Pangkat terakhir. Berita acara dari penjabat yang berwajib tentang kerjadian kecelakaan. Salinan sah SP Penugasan atau surat keterangan yang menerangkan bahwa CPNS /PNS tersebut mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan (I-r). Laporan dari pimpinan unit kerja serendah- rendahnya eselon III kepada PPK ttg peristiwa yang mengakibatkan PNS YBS cacat. Surat keterangan Tim Penguji kesehatan yang menyatakan karena cacat tersebut tidak dapat bekerja lagi.

24 24 KENAIKAN PANGKAT PINDAH GOLONGAN Harus melampirkan pula : -Salinan sah STLUD TK.I (II/d-III/a). -Salinan sah STLUD TK.II (III/d-IV/a). Dikecualikan dari ujian Dinas : -Akan diberikan KP prestasi kerja luar biasa baiknya. -Akan diberikan KP karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. -Akan diberikan KP Pengabdian. -Telah mengikuti dan lulus ujian diklat jabatan. -Memperoleh : * Ijazah S.1/D.IV untuk ujian Dinas TK. * Iijazah Dokter, Apoteker, S.2, S.3 untuk Ujian Dinas TK.II -Menduduki Jabatan Fungsional tertentu.

25 25 PNS TIDAK DAPAT DIBERIKAN KP MELAMPAUI PANGKAT ATASAN LANGSUNGNYA, KECUALI -Menduduki jabatan fungsional tertentu. -Mendapatkan KP prestasi kerja yang luar biasa baiknya -Mendapatkan KP Penemuan baru yang bermanfaat bagi negara -Jabatan atasan langsungnya bukan jabatan struktural.

26 26


Download ppt "KENAIKAN PANGKAT FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG2012 1 dooth NUGROHO AGUS D MUFIDA ADE TRISNA UMMUL QORIAH MUHAMMAD NAFIER SINGGIH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google