Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TUGAS BAHASA JAWA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TUGAS BAHASA JAWA."— Transcript presentasi:

1 TUGAS BAHASA JAWA

2

3 SMP N 7 YOGYAKARTA WIRATAMA 7E

4 Kelompok 1.Laila Nur Auliani 2. Alya Rahmadhani 3. Anggi Octaviani 4. Marizcka Sitta Wijaya

5 PARIKAN

6 Grojogan Srigetuk ngaliri kali Kaline ngalir menehi panguripan Uwong urip kudu ngati – ati Jaga awak lan panataran

7 Cerak grojogan ana pitik Pitike kecebur banyu adem Ayo kanca sregep reresik Supaya ati anyem lan tentrem

8 Ing grojogan mangan kripik Banyune adem lan seger Omah resik Sekolah resik Awak sehat otake pinter

9 Ning Karanganyar ana Grojogan Sewu Dolan mrono nganggo klambi batik Ayo kanca padha sregep nyapu Omah resik uripe becik

10 GEGURITAN

11 “Grojogan” Ilimu nyukupi panguripan Nyimpen piguna kang gedhe Supaya Panguripan dadi krasan Panguripan kacukupi saka alirane

12 “Grojogan... Kaindahanmu nyengsemake atiku Mencotke panyawangku
Karana Kaindahan lan KasampurnaanMu Matur nuwun Gusti karana KuasaMu Kang ndhuduhke Agunging berkah Pinangka wujuding bebungah “Grojogan Kaindahanmu nyengsemake atiku Mencotke panyawangku

13 “Grojogan... Mili ing samudra Mili nengen ngiwa Tiba ngenani watu watuan Tenang kayadene ketentreman
Kayadene pangilon sing semende ana jurang Pindha rerenggana kang sumorot lan nantang Pancaraning cahya Saka sang bagaskara

14 Ucapan Terimakasih dari kami : Marizcka Sitta Wijaya 18
Ucapan Terimakasih dari kami : Marizcka Sitta Wijaya Anggi Octaviani Laila Nur Auliani Alya Rahmadani Karya Pantun ( Parikan ) Pantun ( Parikan ) 1 Karya Anggi Octaviani Pantun ( Parikan ) 2 Karya Marizcka Sitta W. Pantun ( Parikan ) 3 Karya Laila Nur A. Pantun ( Parikan ) 4 Karya Alya Rahmadani Karya Puisi ( Geguritan ) Puisi ( Geguritan ) Karya Laila Nur A. Desain Powerpoint Didesain Oleh Laila Nur A. Pengisi Suara ( Sound ) Diisi Oleh Alya Rahmadani Ralat, serta Kritik & Saran Diralat Oleh Marizcka Sitta W. & Anggi Octaviani Binaan Dan Bimbingan Dibina & Dibimbing Oleh Bp. Maryoto ( Bp. Guru Bahasa Jawa ) Penanggung Jawab & Tata Bahasa Semua Anggota Kelompok Kami Terima kasih atas perhatian dan waktunya Hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan Kami mohon maaf bila ada kesalahan & kekurangan Semoga Bermanfaat .....

15 Matur Nuwun


Download ppt "TUGAS BAHASA JAWA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google