Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SK/KD PETA KONSEP MATERI EVALUASI HOME Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang Demokrasi Kompetensi Dasar  Membaca Q.S. Ali Imran;

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SK/KD PETA KONSEP MATERI EVALUASI HOME Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang Demokrasi Kompetensi Dasar  Membaca Q.S. Ali Imran;"— Transcript presentasi:

1

2 SK/KD PETA KONSEP MATERI EVALUASI HOME

3 Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang Demokrasi Kompetensi Dasar  Membaca Q.S. Ali Imran; 159 dan QS Asy Syura;38.  Menyebutkan arti QS Ali Imran 159 dan QS AsySyura; 38.  Menampilkan perilaku hidup berdemokrasi seperti terkandung dalam QS Ali Imran 159, dan QS Asy Syura; 38 dalam kehidupan sehari-hari. next

4 Indikator Pencapaian 1.Melafalkan dengan benar dan lancar ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan Demokrasi. 2.Menerapkan hukum bacaan Qolqalah, Tafkhim, tarqik dalam ayat-ayat al-Quran tentang Demokrasi 3.Menterjemahkan arti kata dalam QS Ali Imran :159, Qs Asy Syura : 38 4.Menterjemahkan QS Ali Imran :159, Qs Asy Syura : 38 5.Menjelaskan kandungan makna QS Ali Imran :159, Qs Asy Syura : 38 6.Melaksanakan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. 7.Melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari back

5 DEMOKRASI QS ALI IMRAN 159 QS ASY SYURA 38 back

6

7 Q.S. Ali Imron Ayat 159 tentang Musyawarah, Terjemah Q.S. Ali Imron ayat 159 Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kami berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S. Ali Imron ayat 159).

8 LaF al Hukum Bacaan Cara membaca Alasan Idgam bigunnah Rahmatimmina dibaca terpadu berde- ngung Tanwin kasrah bertemu dengan mim Ikhfa’Langfaddu Nun mati dibaca samar berdengung Nun mati bertemu fa’ Izhar Min haulika ( dibaca jelas ) Nun mati bertemu ha Izhar syafawi Wasyaawirhum fi (mim mati dibaca jelas) Mim mati bertemu dengan fa’ Tafkhim ‘alalloohiLam jalalah sebelumnya fathah Gunnah inna Nun dalam keadaan bertsydid BACAAN TAJWID next

9 Arti Kata Q.S. Ali Imron Ayat 159 رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ rahmat dari Allahlah لِنْتَ لَهُمْ berlaku lemah lembut terhadap mereka وَلَوْ كُنْتَ Sekiranya kamu فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ bersikap keras lagi berhati kasar لاَنْفَضُّوا tentulah mereka menjauhkan diri مِنْ حَوْلِكَ dari sekelilingmu,

10 فَاعْفُ عَنْهُمْ karena itu maafkanlah mereka وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ mohonkanlah ampun bagi mereka وَشَاوِرْهُمْ bermusyawarahlah dengan mereka فِي اْلأَمْرِ dalam urusan itu فَإِذَا عَزَمْتَ apabila kamu telah membulatkan tekad, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ maka bertawakallah kepada Allah إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ Sesungguhnya Allah menyukai الْمُتَوَكِّلِينَ. orang-orang yang bertawakal kepada-Nya next

11 Kandungan Q.S. Ali Imron ayat 159 •Bermusyawarah sebagai jalan terbaik untuk memutuskan segala urusan. •Bersikap lemah lembut •Saling memaafkan, sekiranya ada kesalah pahaman •Selalu memohon ampunan kepada Allah. •Melaksanakan Hasil Musyawarah dengan sungguh-sungguh •Bertawakal kepada Allah, •Bermusyawarah sebagai jalan terbaik untuk memutuskan segala urusan. •Bersikap lemah lembut •Saling memaafkan, sekiranya ada kesalah pahaman •Selalu memohon ampunan kepada Allah. •Melaksanakan Hasil Musyawarah dengan sungguh-sungguh •Bertawakal kepada Allah,

12 • Penerapan demokrasi yang saat ini meluas di dunia, ternyata telah terlebih dahulu diajarkan dalam Alqur’an dan ditetapkan oleh Rosulullah Muhammad SAW dan para sahabat. • Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi adalah musyawarah. • Musyawarah sangat penting dalam memutuskan masalah, baik yang mempunyai implikasi luas maupun sempit, dalam ruang lingkup besar maupun kecil • Penerapan demokrasi yang saat ini meluas di dunia, ternyata telah terlebih dahulu diajarkan dalam Alqur’an dan ditetapkan oleh Rosulullah Muhammad SAW dan para sahabat. • Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan demokrasi adalah musyawarah. • Musyawarah sangat penting dalam memutuskan masalah, baik yang mempunyai implikasi luas maupun sempit, dalam ruang lingkup besar maupun kecil Perilaku yang sesuai Q.S. Ali Imron ayat 159 back

13 Q.S. Asy Syura ayat 38 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ صلى وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ( الشورى : ۳۸ ) Artinya : “Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara meraka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. “(Q.S. Asy Syura 38).

14 LafalHukum Bacaan Cara membacaAlasan Mad thabi’i Walladziina Panjang 2 harakat Mad ya berada setelah kasrah Idgham syamsiyah Ashsholaata Alif lam bertemu shad Izhar syafawi Waamruhum ( dibaca jelas ) Mim mati bertemu ra Gunnah wamimma (mim dibaca dengung) Mim bertasydid Mad arid lissukun YunfiquunMad wau sukun bertemu nun yang diwakafkan BACAAN TAJWID

15 اسْتَجَابُوا menerima (mematuhi) seruan لِرَبِّهِمْ Tuhannya وَأَقَامُوا mendirikan الصَّلاَةَ sholat, وَأَمْرُهُمْ sedangkan urusan mereka Arti Kata Q.S. Asy-Syura :Ayat 38 شُورَى (diputuskan) dengan musyawarah بَيْنَهُمْ antara meraka وَمِمَّا dan sebagian dari رَزَقْنَاهُمْ rizki yang kami berikan kepada mereka يُنْفِقُونَ mereka menafkahkan

16 Kandungan Q.S. Asy Syura ayat 38 •Senantiasa mereka selalu melaksanakan perintah- perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan- Nya. •Mereka selalu melaksanakan salat apabila telah datang waktunya. •Mereka selalu melaksanakan musyawarah pada hal-hal yang perlu dipecahkan bersama. •Mereka selalu menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya pada hal-hal yang diridloi-Nya. back

17 Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1.Jelaskan kandungan Q.S. Ali Imron ayat 159 secara singkat, jelas dan benar! 2. Bila ada nun mati ( نْ ) atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah ada lima hukum bacaan, sebutkan dan jelaskan dan berikan contohnya masing-masing satu ! 3.Apa yang dimaksud dengan bacaan qolqolah. Sebut dan jelaskan serta beri contohnya satu (1) ! 4.Jelaskan kandungan Q.s. Asy Syura ayat :38 ! 5.Sebutkan perilaku berdemokrasi yang Islami!


Download ppt "SK/KD PETA KONSEP MATERI EVALUASI HOME Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang Demokrasi Kompetensi Dasar  Membaca Q.S. Ali Imran;"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google