Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran EJAAN Al-Quran NO 0 e2 fahmi telkom. net hotmail. com Flying Book 0e2 fahmi basya.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran EJAAN Al-Quran NO 0 e2 fahmi telkom. net hotmail. com Flying Book 0e2 fahmi basya."— Transcript presentasi:

1 Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran EJAAN Al-Quran NO 0 e2 fahmi -basya @ telkom. net fahmi_basya @ hotmail. com Flying Book 0e2 fahmi basya

2 Belajar membaca Al-Quran itu harus dimulai dari yang mudah. Tidak banyak “tajwid”nya. Ternyata, di Surat Al-Fatihah itu (surat pertama pada Al-Quran), tidak banyak tajwidnya. Coba baca ini: Al-ham-du lil-laa-hhi rab-bil ‘aa-la-miiiin Ar-rah-maa-nir-ra-hiiiim Maa-liki-yau-mid-diiiin Iyyaa-ka na’-buduu wa-iyyaa-ka nas-ta’iiiin Ihh-di nash-shi-roo-thol mus-ta-qiiiim Shi-roo-thol-la-dziina an-’am-ta ‘a-lai-hhim Ghoi-ril-magh-dhuu-bi ‘a-lai-hhim Waladh-dhooooolliiiiiin Pembuka Terlihat “tajwid” baru muncul di akhir kalimat. Phenomena ini menunjukkan bahwa Al-Quran sudah dimudahkan untuk manusia.

3 Contohnya lagi pada surat terakhir. Juga tidak banyak tajwidnya. Di sana hanya ada tajwid “mendengung pada nun bertasydid” Coba lihat: Qul a-’uu-dzu bi-rab-binnnn-naaas Ma-li-kinnnn-naaas I-laa-hhinnnn-naas Min-syar-ril was-waa-sil khonnnn-naas Al-ladzii yu-was-wisu-fii shu-duu-rinnnn-naas Minal-jinnati-wannnn-naas Jadi kalau kita usahakan agar belajar membaca Al-Quran itu untuk bisa mengerti membaca ayat-ayat yang mudah, dan ayat-ayat yang sering dibaca pada waktu sholat, maka yang belajar jadi semangat untuk belajar, karena langsung bisa ia pakai, tidak lagi ia menghafal dalam kebuta-an. Demikian Pembuka

4 Aif Lam Mim Shod Alif Lam Mim sudah kita bicarakan, sekarang yang kita bicarakan tinggal SHOD. Perlu diketahui: Surat ke 2 dibuka ……..Alif Lam Mim Surat ke 3 dibuka ……..Alif Lam Mim Surat ke 7 dibuka ……..Alif Lam Mim Shod Surat ke 10 dibuka ……Alif Lam Ra

5 Shod = sh Shod awal Shod sendiri Shod tengah Shod akhir Cara menulisnya: Jangan keliru dengan Dal = d Di akhir surat Al-Fatihah itu ada kata Waladh- dhoooolliiiin, bukan Waladdooooliiiin Saudara kembarnya …: Dho = dh

6 Ra = r Ra awal Ra sendiri Ra tengah Ra akhir Cara menulis : Saudara kembarnya Zai = z Jangan keliru dengan Dza = dz i-dzaa = ketika/tiba-tiba Wa-hhaa-dzaa = dan ini

7 Dari Lam-Mim, kita perhatikan Ha-Mim Mim sudah kita lihat, tinggal Ha, (Ha pedas, seperti Halus) berbeda dengan Hha (Hha tebal seperi Hharimau) Ha awal Ha sendiri Ha tengah Ha akhir Cara Menulis :

8 Kho awal Kho sendiri Kho tengah Kho akhir Saudara Ha ini ialah KHO=kh Dan adiknya si Jim = J Jaaaa-a datang Apabila datang i-dzaa jaaaa-a

9 Di dalam Al-Quran ada 3 surat dibuka satu huruf saja, yaitu : Qof Shod Nun Surat Shod dibuka ……………….Shod Surat Qof dibuka …………………Qof Surat Al-Qalam dibuka …………..Nun Maka itu kita perhatikan tiga huruf ini.

10 Qof = q Qof awal Qof sendiri Qof tengah Qof akhir Saudaranya Fa = f qul katakan Maka tidak Fa-laa Sungguh-sungguh laqod

11 Nun = n Nun awal Nun sendiri Nun tengah Nun akhir inna Sesungguhnya sesungguhnya Allaahh Innal-laa-hha nahnu kami min dari man siapa/orang

12 Ya = y ya awal ya sendiri ya tengah ya akhir Arti : Al-Hayyu = Yang Hidup Arti: = Hai Yaa Arti: Yaaaa-aiyyu-hhaa = Wahai

13 2u dan berhenti panjang membuang vokal Kalau 2a pakai Alif, 2u pakai waw Arti: Baca: Al-Qoiyyuumu (Kalau akan disambung) Kalau berhenti, vokal u pada m hilang, dan u pada y ditambah Jadi bacanya: Al-Qoiyyuuuum = Yang Berdiri 2u

14 Dengan demikian kita sudah bisa memahami satu ayat Thauhid, yaitu ayat 2 surat ke 3 (surat Ali-’Imran)pada Al-Quran….. Coba anda baca : Laaaa Hhuwal HayyulQoyyuuuum I-laa-hha illaa Allaahh, tidak ada tuhan melainkan Dia Yang Hidup, Yang Berdiri Allah ! There is no god But He, -the Living, The Self-subsisting, Supporter of all

15 2i dan berhenti panjang membuang vokal Kalau 2a pakai Alif, 2i pakai ya Ar-rahiiiim Ar-rahmaaaan 2i 2a Kalau disambung: Ar-Rahmaanirrahiiiim Berlanjut ke No 0e3


Download ppt "Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran EJAAN Al-Quran NO 0 e2 fahmi telkom. net hotmail. com Flying Book 0e2 fahmi basya."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google