Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

EJAAN Al-Quran NO 0 e2 fahmi basya Flying Book 0e2

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "EJAAN Al-Quran NO 0 e2 fahmi basya Flying Book 0e2"— Transcript presentasi:

1 EJAAN Al-Quran NO 0 e2 fahmi basya Flying Book 0e2
Sarana belajar membaca Quran dari Al-Quran fahmi basya fahmi telkom . net hotmail . com

2 Pembuka Al-ham-du lil-laa-hhi rab-bil ‘aa-la-miiiin
Belajar membaca Al-Quran itu harus dimulai dari yang mudah. Tidak banyak “tajwid”nya. Ternyata, di Surat Al-Fatihah itu (surat pertama pada Al-Quran), tidak banyak tajwidnya. Coba baca ini: Al-ham-du lil-laa-hhi rab-bil ‘aa-la-miiiin Ar-rah-maa-nir-ra-hiiiim Maa-liki-yau-mid-diiiin Iyyaa-ka na’-buduu wa-iyyaa-ka nas-ta’iiiin Ihh-di nash-shi-roo-thol mus-ta-qiiiim Shi-roo-thol-la-dziina an-’am-ta ‘a-lai-hhim Ghoi-ril-magh-dhuu-bi ‘a-lai-hhim Waladh-dhooooolliiiiiin Terlihat “tajwid” baru muncul di akhir kalimat. Phenomena ini menunjukkan bahwa Al-Quran sudah dimudahkan untuk manusia.

3 Qul a-’uu-dzu bi-rab-binnnn-naaas Ma-li-kinnnn-naaas
Contohnya lagi pada surat terakhir. Juga tidak banyak tajwidnya. Di sana hanya ada tajwid “mendengung pada nun bertasydid” Coba lihat: Qul a-’uu-dzu bi-rab-binnnn-naaas Ma-li-kinnnn-naaas I-laa-hhinnnn-naas Min-syar-ril was-waa-sil khonnnn-naas Al-ladzii yu-was-wisu-fii shu-duu-rinnnn-naas Minal-jinnati-wannnn-naas Jadi kalau kita usahakan agar belajar membaca Al-Quran itu untuk bisa mengerti membaca ayat-ayat yang mudah, dan ayat-ayat yang sering dibaca pada waktu sholat, maka yang belajar jadi semangat untuk belajar, karena langsung bisa ia pakai, tidak lagi ia menghafal dalam kebuta-an. Demikian Pembuka

4 Aif Lam Mim Shod Alif Lam Mim sudah kita bicarakan, sekarang yang kita bicarakan tinggal SHOD. Perlu diketahui: Surat ke 2 dibuka ……..Alif Lam Mim Surat ke 3 dibuka ……..Alif Lam Mim Surat ke 7 dibuka ……..Alif Lam Mim Shod Surat ke 10 dibuka ……Alif Lam Ra

5 Shod = sh Shod akhir Shod tengah Shod awal Shod sendiri
Cara menulisnya: Saudara kembarnya …: Dho = dh Jangan keliru dengan Dal = d Di akhir surat Al-Fatihah itu ada kata Waladh-dhoooolliiiin, bukan Waladdooooliiiin

6 Ra = r Ra akhir Ra tengah Ra awal Ra sendiri Cara menulis :
Saudara kembarnya Zai = z Jangan keliru dengan Dza = dz Wa-hhaa-dzaa i-dzaa = ketika/tiba-tiba = dan ini

7 Dari Lam-Mim, kita perhatikan Ha-Mim
Mim sudah kita lihat, tinggal Ha, (Ha pedas, seperti Halus) berbeda dengan Hha (Hha tebal seperi Hharimau) Ha akhir Ha tengah Ha awal Ha sendiri Cara Menulis :

8 Saudara Ha ini ialah KHO=kh
akhir Kho tengah Kho awal Kho sendiri Dan adiknya si Jim = J i-dzaa jaaaa-a Jaaaa-a datang Apabila datang

9 Qof Shod Nun Di dalam Al-Quran ada 3 surat dibuka satu huruf saja,
yaitu : Surat Shod dibuka ……………….Shod Surat Qof dibuka …………………Qof Surat Al-Qalam dibuka …………..Nun Maka itu kita perhatikan tiga huruf ini. Qof Shod Nun

10 Qof = q Saudaranya Fa = f Qof akhir Qof tengah Qof awal Qof sendiri
qul Fa-laa laqod katakan Maka tidak Sungguh-sungguh

11 Nun = n inna Nun akhir Nun tengah Nun awal Nun sendiri Innal-laa-hha
Sesungguhnya sesungguhnya Allaahh nahnu min man kami dari siapa/orang

12 Ya = y Al-Hayyu Arti : = Yang Hidup ya akhir ya tengah ya awal ya
sendiri Yaa Al-Hayyu Arti: = Hai Arti : Yaaaa-aiyyu-hhaa = Yang Hidup Arti: = Wahai

13 2u dan berhenti panjang membuang vokal
Kalau 2a pakai Alif, 2u pakai waw 2u = Yang Berdiri Arti: Baca: Al-Qoiyyuumu (Kalau akan disambung) Kalau berhenti, vokal u pada m hilang, dan u pada y ditambah Jadi bacanya: Al-Qoiyyuuuum

14 Allaahh, tidak ada tuhan melainkan Dia Yang Hidup, Yang Berdiri
Dengan demikian kita sudah bisa memahami satu ayat Thauhid, yaitu ayat 2 surat ke 3 (surat Ali-’Imran)pada Al-Quran….. Coba anda baca : Hhuwal Laaaa Qoyyuuuum Hayyul illaa I-laa-hha Allaahh, tidak ada tuhan melainkan Dia Yang Hidup, Yang Berdiri Allah ! There is no god But He, -the Living, The Self-subsisting, Supporter of all

15 2i dan berhenti panjang membuang vokal
Kalau 2a pakai Alif, 2i pakai ya 2i 2a Ar-rahmaaaan Ar-rahiiiim Kalau disambung: Ar-Rahmaanirrahiiiim Berlanjut ke No 0e3


Download ppt "EJAAN Al-Quran NO 0 e2 fahmi basya Flying Book 0e2"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google