Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGAJIAN BUNDA MUSLIMAH “AZ-ZAHRA” SIDOARJO RABU 14 JANUARI 2015

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGAJIAN BUNDA MUSLIMAH “AZ-ZAHRA” SIDOARJO RABU 14 JANUARI 2015"— Transcript presentasi:

1 PENGAJIAN BUNDA MUSLIMAH “AZ-ZAHRA” SIDOARJO RABU 14 JANUARI 2015
MENGGAPAI KEBERKAHAN DENGAN MEMILIH MAKANAN YANG HALAL H. AHMAD MUZAKKY ALHAFIDZ PENGAJIAN BUNDA MUSLIMAH “AZ-ZAHRA” SIDOARJO RABU 14 JANUARI 2015

2 DEFINISI BERKAH & MAKANAN HALAL
Berkah (barokah) Adalah ziyadatul khair, yakni “bertambahnya kebaikan” Makanan Halal Adalah Makanan yang Kita Peroleh Dari Jalan yang Diperbolehkan/Diridhoi Oleh Alloh SWT.

3 MACAM-MACAM KEBERKAHAN
1. Berkah dalam keturunan Keberkahan semacam ini telah diperoleh Nabi Ibrahim as dan keluarganya yang ketika usia mereka sudah begitu tua ternyata masih dikaruniai anak, bahkan tidak hanya Ismail yang shaleh, sehat dan cerdas, tapi juga Ishak dan Ya’kub. Di dalam Al-Qur’an keberkahan semacam ini diceritakan oleh Allah yang artinya: “Dan isterinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya’kub. Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku aka melairkan anak, padahal aku adalah perempuan seorang perempuan tua, dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh". Para malaikat itu berkata: "Apakahkamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah" (QS 11:71-73).

4 2. Berkah dalam soal makanan Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (QS 5:88) Berkah dalam soal waktu Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran” (QS 103:1-3).

5 KEBERKAHAN DIBERIKAN PADA ORANG YANG BERIMAN & TAQWA
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.(Al-A’raf :96).

6 PERINTAH MEMAKAN MAKANAN HALAL
Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadaNya” (Al-Maidah ayat 88). 2. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karna sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. (Al-Baqarah 168)

7 KRITERIA MAKANAN HALAL
1. Halal zatnya makanan yang dari dasarnya halal untuk di konsumsi. Dan telah di tetapkan kehalalannya dalam kitab suci al-qur’an dan al-hadist. Centoh makanan yang halal atas zatnya adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya. 2. Halal cara memperolehnya makanan yang di peroleh dengan cara yang baik dan sah yang sesuai dengan syariat. Contoh dari cara memperoleh yang baik adalah dengan cara membeli, bertani, hadiah, dan lain sebagainya.

8 3. Halal cara pengolahannya Yaitu makanan yang semula halal dan akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syeriat agama. Banyak sekali makanan yang asalnya halal tetapi karena pengolahanya yang tidak benar menyebabkan makanan itu mmenjadi haram. Contohnya anggur, makanan ini halal tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras maka minuman ini menjadi haram.

9 MENGGAPAI BAROKAH KETIKA MENYATAP MAKAN
1. Berkumpul Apabila Makan Berkumpullah kalian ketika makan, dan sebutlah nama Allah padanya. Maka makanan kalian akan diberkahi” (HR. Abu Dawud) 2. Membaca Basmalah Sesungguhnya syaithan menghalalkan makanan (yang dimakan oleh manusia yang ia mendapatkan bagian daripadanya), kecuali yang disebutkan nama Allah atasnya” (HR. Muslim)

10 3. Makan dari Pinggir Piring ”Keberkahan itu akan turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari pinggir-pinggirnya dan jangan kamu makan dari tengahnya” (HR. At-Tirmidzi) 4. Keberkahan pada Saat Menakar Makanan ”Takarlah makanan kalian, maka kalian akan diberkahi” (HR. Al-Bukhari)

11 5. Menjilat Jari-Jari Setelah Makan, Menjilat Piring & Memakan Makanan yang Terjatuh ”Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka jilatlah jari-jarinya, karena ia tidak mengetahui di bagian makanan yang manakah keberkahan itu berada” (HR. Muslim) ”Apabila makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka bersihkanlah kotorannya, lalu makanlah. Jangan membiarkannya untuk dimakan oleh syaithan”. (HR. Muslim) Dan beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam juga memerintahkan kami untuk membersihkan piring (dengan menghabiskan sisa-sisa makanan yang ada), dan beliau bersabda”Karena kalian tidak tahu di bagian makanan kalian yang manakah keberkahan itu berada” (HR. Muslim)

12 MANFAAT MEMAKAN MAKANAN HALAL
Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani, Mendapat perlindungan dari Allah SWT. Mendapatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT, Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya, Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat.

13 TIPS MENGGAPAI RIZKI YANG BAROKAH
1. Berusaha dan bekerja Ababila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlahkamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Al-Jumu’ah :10) 2. Taqwa Kami tidak menurunkan Al Qur’an ini kepadamu agar kamu menjadi susah”. (Thaha :2)

14 3. Tawakkal Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”. (At-Talaq :3)

15 4. Syukur Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka seungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (Ibrahim : 7)

16 5. Infaq / zakat Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. (Saba’ :39)

17 6. Berbuat baik Barang siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yanng lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barangsiapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan”. (Al-Qasas 84)

18 7. Do,a dan istighfar Maka aku katakan kepada mereka; Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai”. (Nuh 10-12)

19 8. Silaturrahmi Barang siapa yang berkeinginan untuk dibentangkan rezeki baginya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturrahmi”. (HR. Bukhari & Muslim) 9. Berdagang Berniagalah, karena 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. (HR. Ahmad)

20 10.Bangun Pagi Putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang, Allah membagikan rezeki setiap harinya pada waktu antara subuh sampai terbitnya matahari. (HR. Baihaqi)

21 SEMOGA ALLOH SWT SENANTIASA MENJADIKAN MAKANAN KITA, MAKANAN YANG HALALAN THOYIBAN AMIN...!!

22 CONTACT US “AZ-ZAHRA” Contact Person : PENGAJIAN BUNDA MUSLIMAH
Pondok Mutiara Blok BE No. 10 Sidoarjo Telp : , CALL CENTER : Rekening Donasi : BRI Syari’ah No. Rek : a/n : Titik Nurhayati / Farida Aryanti Contact Person : TITIEK SULAYKHA (HUMAS) –


Download ppt "PENGAJIAN BUNDA MUSLIMAH “AZ-ZAHRA” SIDOARJO RABU 14 JANUARI 2015"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google