Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Mengenal Ihya Ulumuddin dan Imam Al-Ghazali

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Mengenal Ihya Ulumuddin dan Imam Al-Ghazali"— Transcript presentasi:

1 Mengenal Ihya Ulumuddin dan Imam Al-Ghazali
Kajian Akhlak Alquran – Majelis Ihya Al-Qulub Yayasan Islam Paramartha Sekretariat: Masjid Shugra, Ihya Al-Quluub Jl. Dago Asri II no.32 Bandung 40134 Mengenal Ihya Ulumuddin dan Imam Al-Ghazali Disampaikan oleh: Kuswandani M Yahdin

2 Riwayat Singkat Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali
Nama Lengkapnya: Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, Abu Hamid Al-Ghazali Ath-Thusi An-Naysaburi, Al-Faqih, Ash-Shufi, Asy-Syafi’I, Al- Asy’ari Lahir di Thusia, suatu kota di Khurasan Iran, pada tahun 450 H / 1058 M Sejak kecil mulai belajar ilmu fiqh dan akhlak, dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dari negerinya sendiri kemudian berpindah ke Jurjan, Nisapur, al- Askar, Menjadi guru besar di Perguruan Tinggi Nizamiyah di kota Baghdad Pada tahun 488 H, Al-Ghazali pergi ke Mekkah menunaikan haji, terus ke negeri Syam, Damaskus, dan di sebuah Masjid Al-Umawi, beliau memulai menyusun kitab yang beliau namai dengan kitab Ihya Ulumuddin Usai menyelesaikan kitab itu, kembali ke Bagdhad dan mengadakan majlis pengajaran dan menerangkan isi dan maksud dari kitab tersebut Beliau kemudian melanjutkan kehidupannya di negeri Nisapur dan mengajar sebentar di Perguruan Nizamiyah Nisapur, hingga akhirnya kembali negerinya di Thusia, dan terus mengajari para penuntut ilmu dari bebagai negeri yang datang ke kampung halamannya hingga akhir hayat beliau pada hari senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 H / 1111 M di Thusia Sabtu, 8/12/2007

3 Rubu’ Masalah Ibadah : mencakup 10 Kitab
Kitab Ilmu, Kitab Kaidah-kaidah I’tikad (aqidah), Kitab Rahasia bersuci, Kitab Rahasia shalat, Kitab Rahasia zakat, Kitab Rahasia shaum (puasa), Kitab Rahasia hajji Kitab Adab kesopanan membaca Al Qur’an, Kitab Dzikir dan do’a-do’a, Kitab Tertib wirid pada masing-masing waktunya. Sabtu, 8/12/2007

4 Rubu’ Masalah Pekerjaan Sehari-hari
Kitab Adab makan, Kitab Adab nikah, Kitab Hukum usaha (kasab), Kitab Halal dan haram, Kitab Adab berteman dan pergaulan dengan berbagai golongan manusia, Kitab ‘Uzlah, Kitab Adab ber-musafir (berpergian), Kitab Mendengar dan merasa, Kitab Amar ma’ruf dan nahyi mungkar. Kitab Adab kehidupan dan akhlaq kenabian. Sabtu, 8/12/2007

5 Rubu’ Hal-hal Yang Membinasakan
Kitab Keajaiban hati, Kitab Riyadlah (latihan) jiwa dan penempaan akhlak, Kitab Bahaya syahwat perut dan kemaluan, Kitab Bahaya lidah, Kitab Bahaya marah, dendam dan dengki, Kitab Tercelanya dunia, Kitab Tercelanya harta dan kikir, Kitab Tercelanya sifat menyukai kemegahan dan riya’ Kitab Tercelanya sifat sombong dan ujub, Kitab Tercelanya sifat yang tertipu. Sabtu, 8/12/2007

6 Rubu’ hal-hal yang Menyelamatkan :
Kitab Taubat, Kitab Sabar dan syukur, Kitab Takut dan harap, Kitab Faqir dan zuhud, Kitab Tauhid dan tawakal, Kitab Cinta kasih, rindu, lembut hati dan ridha, Kitab Niat, jujur dan ikhlas, Kitab Muraqabah dan muhasabah Kitab Tafakkur, Kitab Mengingat kematian. Sabtu, 8/12/2007

7 Kitab Ihya Ulumuddin, berbagai versi terjemahan.
Referensi: Al-Quran Al-Karim Kitab Ihya Ulumuddin, berbagai versi terjemahan. Mutiara Ihya ‘Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, Mizan, Bandung, 2003 Progam CD Maktabah Syaamilah, Kitab-kitab Hadis 9 Imam (kutubu-t-tis’ah), dan Kitab Ihya Ulumuddin, berbahasa arab. Dll, buku-buku lain yang menunjang. Wallahu A’lam Bish-Shawab Alhamdulillah Sabtu, 8/12/2007


Download ppt "Mengenal Ihya Ulumuddin dan Imam Al-Ghazali"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google