Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENDEKATAN DEDUKTIF & INDUKTIF

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENDEKATAN DEDUKTIF & INDUKTIF"— Transcript presentasi:

1 PENDEKATAN DEDUKTIF & INDUKTIF
PEMIKIRAN KRITIKAL, PENYELESAIAN MASALAH DAN PEMIKIRAN SAINTIFIK Set 27 PENDEKATAN DEDUKTIF & INDUKTIF

2 GENESIS MUHAMMAD AMEERULLAH BIN SAHUDIN (A145872)
NUR ANASUHA BINTI IGNASIUS (A145637) SITI NABILAH HUDA BINTI ANUAR (A145536) LIM SHYE HARN (A145656) ABDUL BASIT BIN HUSSAIN (A146192) 

3 DEDUKTIF

4 MAKSUD Sesuatu pendekatan mengajar yang bermula daripada suatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang dikhususkan.   Pendekatan ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus, prinsip, hukum, atau teorem yang diketahui.  Kaedah deduktif merupakan kaedah mengajar yang kompleks

5 JENIS-JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF
Penyelesaian masalah Hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah Contoh: Setelah mendapat fungsi imbuhan ‘ ber ‘ pelajar disuruh membuat ayat dengan menggunakan imbuhan ‘ ber ‘. Membentuk generalisasi baru Dapat digunakan untuk membuat generalisasi yang baru Contoh: Mendapatkan rumus segi tiga bersudut tepat menggunakan rumus segi empat tepat yang telah dipelajari Membukti hipotesis Membuktikan sesuatu hipotesis melalui sesuatu hukum atau prinsip yang telah dipelajari Contoh: membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam sebuah segitiga ialah 180°setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut bersebelahan.

6 KONSEP Masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu
Para pelajar harus dibimbing mengingati kembali generalisasi, prinsip atau teori yang membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang didedahkan. Pengajaran yang bermula daripada umum kepada spesifik.

7 Contoh: Guru menerangkan formula dengan merujuk kepada sebuah segi tiga bersudut tepat Guru mengajar topik Teorem Phthagoras dalam Matematik Guru memberi beberapa contoh dan bukan contoh Pelajar dikehendaki menyelesaikan beberapa soalan

8 contoh penggunaan kaedah deduktif
Hujahan yang benar   ‘semua manusia bernafas dengan menggunakan oksigen.’  ‘ Alia ialah seorang manusia” - Oleh itu Alia bernafas menggunakan oksigen.      

9 Hujahan yang palsu tetapi masih lagi merupakan sebuah deduksi
‘semua planet di dalam sistem suria kita mempunyai atmosfere’  ‘Utarid adalah salah satu planet di dalam sistem suria kita.’ -Oleh itu, Utarid mempunyai atmofera

10 INDUKTIF

11 MAKSUD Penggunaan kuasa minda dengan memerhatikan peristiwa tertentu bagi menghasilkan sesuatu kesimpulan/rumus. Pendekatan induktif dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi (J.M Kierzek dan W.Gibson, 1960). Melibatkan satu proses pertimbangan yang tinggi kerana melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat, generalisasi dan kesimpulan (Kamarudin Husin & Siti Hajar Abdul Aziz, 2004).

12 KONSEP Mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum.
Satu produksi fakta untuk membuktikan satu penyataan umum.  Menganalisa fakta yang membentuk generalisasi.  Membuat satu penghuraian daripada khusus kepada umum. 

13 "gagak itu berwarna hitam,maka semua gagak berwarna hitam"
Dalam kaedah induktif, salah satu daripada penyataan boleh benar dan palsu. "gagak itu berwarna hitam,maka semua gagak berwarna hitam" Penyataan ini tidak benar kerana kita tidak boleh mengganggap semua gagak berwarna hitam hanya dengan melihat seekor gagak berwarna hitam. Hal ini kerana terdapat juga gagak yang berwarna cerah disebabkan penyakit albino Jadi, kaedah induktif tidak memerlukan premis dan kesimpulan yang benar.

14 KELEBIHAN DEDUKTIF & INDUKTIF
- Memudahkan tugasan pengajar Cepat dan menjimatkan masa Meninggalkan kesan kepada pelajar dewasa Tiada risiko mendapat hasil yang salah atau tidak sempurna - Asah kemahiran berfikir - Penyerapan maklumat secara aktif - Tidak begitu dibebani dengan rumus-rumus pada peringkat awal - pelbagai contoh penggunaan - Kemahiran lisan

15 KELEMAHAN DEDUKTIF & INDUKTIF
- Pengajaran yang bosan - Mengongkong kreativiti - Tidak menjamin ingatan yang kekal - Mengambil masa yang panjang - Sesuatu konsep sukar dicapai - Sukar bagi pelajar lemah

16 KESIMPULAN; KHUSUS Induktif Deduktif UMUM

17 SEKIAN, TERIMA KASIH


Download ppt "PENDEKATAN DEDUKTIF & INDUKTIF"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google