Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TRIGONOMETRI KELAS XI IPA SEMESTER 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TRIGONOMETRI KELAS XI IPA SEMESTER 1."— Transcript presentasi:

1 TRIGONOMETRI KELAS XI IPA SEMESTER 1

2  Standar Kompetensi Menggunakan manipulasi aljabar untuk merancang rumus trigonome tri dan menyusun bukti. KD

3  KOMPETENSI DASAR 2.1 Menggunakan rumus trigonome tri jumlah dua sudut, selisih dua sudut dan sudut ganda Indikator 2.2 Merancang rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut dan sudut ganda Indikator

4 Menggunakan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut
 Indikator kd 2.1 Menggunakan rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut Menggunakan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut Menggunakan rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut Materi Materi Materi

5 5.Menggunakan rumus sinus, kosi nus, dan tangen sudut ganda
4.Menyatakan perkalian sinus dan kosinus dalam jumlah atau selisih sinus atau kosinus 5.Menggunakan rumus sinus, kosi nus, dan tangen sudut ganda 6.Menggunakan rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut dlm pemecahan masalah Materi Materi Materi Prev

6 Rumus Trigonometri Jumlah dan Selisih Dua Sudut
 +   - 

7 Rumus sin ( + ) dan sin ( - )
sin ( + ) = sin  cos  + cos  sin  sin ( - ) = sin  cos  - cos  sin  Contoh: Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai sin 75o Jawab

8 Ingin yang lebih lengkap…, klik di sini
Jawab Sin 75o = Sin ( )o = Sin 45o cos 30o + cos 45o sin 30o = (½2) (½3) + (½2) (½) = (¼6) + (¼2) = ¼(6 + 2) Ingin yang lebih lengkap…, klik di sini Soal Indikator

9 Rumus cos ( + ) dan cos ( - )
cos ( + ) = cos  cos  - sin  sin  cos ( - ) = cos  cos  + sin  sin  Contoh: Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai cos 15o Jawab

10 Ingin yang lebih lengkap…, klik di sini
Jawab cos 15o = cos ( )o = cos 60o cos 45o + sin 60o sin 45o = (½) (½2) + (½3) (½2) = (¼2) + (¼6) = ¼(6 + 2) Ingin yang lebih lengkap…, klik di sini Soal Indikator

11 Rumus tan ( + ) dan tan ( - )
Contoh: Tanpa menggunakan tabel matematika atau kalkulator, tentukan nilai tan 15o Jawab

12 Ingin yang lebih lengkap…, klik di sini
Jawab tan 15o = tan ( )o Ingin yang lebih lengkap…, klik di sini Soal Indikator

13  2 cos  cos  = cos ( + ) + cos ( - )
Menyatakan Perkalian Sinus dan Kosinus dalam Jumlah atau Selisih Sinus dan Kosinus Dari rumus jumlah dan selisih dua sudut, diperoleh: cos ( + ) = cos  cos  - sin  sin  cos ( - ) = cos  cos  + sin  sin  + cos ( + ) + cos ( - ) = 2 cos  cos   2 cos  cos  = cos ( + ) + cos ( - ) Dengan cara yang sama di atas, maka diperoleh: klick

14 Cos 8 sin 5 - 2 sin  sin  = cos ( + ) - cos ( - )
2 sin  cos  = sin ( + ) + sin ( - ) 2 cos  sin  = sin ( + ) - sin ( - ) Contoh: Ubahlah ke dalam bentuk penjumlahan atau selisih ! Cos 8 sin 5 Jawab

15 = {sin(8 + 5) - sin(8 - 5)}
Jawab 3Cos 8 sin 5 = = {sin(8 + 5) - sin(8 - 5)} = {sin 13 - sin 3} klick

16 - dan  +  = A  +  = A  -  = B  -  = B + 2  = A - B 2 = A+B
Menyatakan Jumlah atau Selisih Sinus dan Kosinus dalam perkalian Sinus dan Kosinus Jika  +  = A dan  -  = B, maka akan diperoleh: dan  +  = A  +  = A  -  = B  -  = B - + 2  = A - B 2 = A+B  = ½ (A - B)  = ½ (A+B) klick

17 2 cos  cos  = cos ( + ) + cos ( - )
Substitusikan persamaan  = ½(A+B),  = ½(A-B), +=A dan -= B pada persamaan : 2 cos  cos  = cos ( + ) + cos ( - ) Maka : 2cos ½(A+B) cos ½(A - B) = cos A + cos B Jadi : cos A + cos B = 2cos ½(A+B) cos ½(A - B) klick

18 Cos 8 - cos 5 Ubahlah ke dalam bentuk perkalian!
Dengan cara yang sama di atas, maka diperoleh: cos A - cos B = - 2sin ½(A+B) sin ½(A - B) sin A + sin B = 2sin ½(A+B) cos ½(A - B) sin A - sin B = 2cos ½(A+B) sin ½(A - B) Contoh: Ubahlah ke dalam bentuk perkalian! Cos 8 - cos 5 Jawab

19 Cos 6 - cos 2 = = - 2sin ½(6 + 2 ) sin ½(6 - 2 )
Jawab Cos 6 - cos 2 = = - 2sin ½(6 + 2 ) sin ½(6 - 2 ) = - 2sin ½(8) sin ½(4) = - 2sin 4 sin 2 Indikator

20 Rumus Sinus, Cosinus dan Tangen Sudut Ganda
sin 2 = 2 sin  cos  cos 2 = cos2 - sin2 cos 2 = 1 - 2sin2 cos 2 = cos2 - 1 tan 2 = Contoh:

21 Contoh: Diketahui cos A = dengan A sudut lancip. Hitung sin 2A, cos 2A dan tan 2A ! Jawab Jawab A 12 13 cos A = Maka : sin A = dan tan A = klick

22 cos A = , sin A = tan A = dan cos 2A = sin 2A = tan 2A = 2sin A.cos A
Jadi: cos 2A = sin 2A = tan 2A = 2sin A.cos A 1 – 2sin2 A Next

23 terima kasih Copyright © 2005, Titi Ndayu Entertainment Jalan Manukan Lor IC/17 Surabaya (60185)–Jawa Timur Telp , HP Hakcipta © 2005, Ndaruworo (SMA Negeri 11 Surabaya) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau paling sedikit Rp ,- (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp ,- (lima miliar rupiah) Keluar

24 Next

25 Next


Download ppt "TRIGONOMETRI KELAS XI IPA SEMESTER 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google