Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FUNGSI LINEAR.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "FUNGSI LINEAR."— Transcript presentasi:

1 FUNGSI LINEAR

2 Bentuk Umum Fungsi Linier
F (x) = ax + b y = ax + b Dimana : a = gradien/ slope/ koefisien arah/ kemiringan b = intercept (titik potong fungsi sumbu y) Contoh : y = x y = x + 2 x 1 2 y X 1 2 3 y 4 5

3 Sebenarnya untuk menggambarkan grafik fungsi linier cukup ditentukan oleh 2 titik saja, yang biasanya dipakai yaitu : Apabila x = 0 maka y = Apabila y = 0 maka x = Contoh y = 2x + 3 x -3/2 y 3

4 Gradien Merupakan perbandingan antara Ordinat dan Absis ordinat
Gradien (a) = absis

5 Catatan untuk Gradien (koefisien arah)
Gradien positif untuk a>o maka Gradien negatif untuk a<0 maka a = 1 membuat sudut 45° a = -1 Makin besar a, maka grafik fungsi semakin curam

6 Mencari Fungsi Linier y = ax + b
Gradien dengan syarat Melalui 1 titik Melalui 2 titik Melalui 2 titik penggal

7 Contoh : Buat persamaaan garis lurus melalui (3, -1) dengan koefisien arah -2/3 jawab : y + 1 = -2/3 (x – 3) y = -2/3x y = -2/3x + 1 Buat persamaan garis melalui (-3,4) dan (2,5)

8 Persamaan melalui (-3,4) Persamaan melalui (2.5)
y – 4 = 1/5 (x + 3) y – 5 = 1/5 (x – 2) y – 4 = 1/5x + 3/5 y – 5 = 1/5x – 2/5 y = x y = x + Cara lain : y – 4 = x + y = x +

9 Hubungan dua garis Lurus
Dua garis lurus akan berimpit apabila persamaan yang satu merupakan kelipatan persamaan yang lain contoh : y = 1/2x + 2 dan 2y = x + 4 Dua garis akan sejajar // apabila mempunyai gradien yang sama contoh : y = -1/3x +3 dan y = -1/3x + 2/3 Dua garis akan berpotongan tegak lurus apabila gradien yang satu merupakan kebalikan negatif dari gradien persamaan garis yang lain atau contoh : 3y = 2x – 6 dan y = -3/2x


Download ppt "FUNGSI LINEAR."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google